Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Nguyễn Đức Can
Tuệ Minh Đạo


...... ... .

 
 

 


Chùa Hương . Tuệ Minh Đạo
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Vu lan mùa báo hiếu . Tuệ Minh Đạo
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm . Tuệ Minh Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con người với thân tâm, thiện ác . Tuệ Minh Đạo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan niệm Thiên Đàng hay địa ngục. Tuệ Minh Đạo
Bồ Tát Thích Quảng Đức với quả tim bất diệt. Nguyễn Đức Can
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu định nghĩa: tạo hóa, sắc tạo, tâm tạo là gì ? Tuệ Minh Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật với tâm trong sáng và giải thoát. Cư sĩ Nguyễn Đức Can

__________________

Cư Sĩ, NGUYỄN ÐỨC CAN, Pháp danh, Tuệ Minh Ðạo, sinh năm 1929. Sinh quán tại làng Lỗ Xá, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Bắc phần, Việt Nam. Trong gia đình nho giáo, từ năm 1937 dến 1954, học sinh và làm việc tại Tỉnh Hải Dương , Hà Nội. Năm 1954 di cư vào Nam cùng Mẹ già và 5 anh em. 1958 đến 1975 làm công chức thuộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Từ năm 1975 đến 1983, bị đi tập trung cải tạo. Từ năm 1983 đến 1991 sống tạm trú tại Saìgon. Tháng 3 năm 1991, đi tái định cư tại Hoa-Kỳ theo diện Refugee (HO-6), (Humanitarian Operation) cùng gia đình, hiện đang sống tại Orange County. Từ ngày sang Hoa Kỳ đến nay ông luôn luôn dấn thân vào công tác Phật Sư, từ thiện xã hội, và viết sách báo. Tổng Thư Ký tạp chí Hoa Sen, nghiên cứu Phật Giáo và sáng tác từ năm 1994 đến 2000. Hiện là Tổng thư ký ban quan trị Chùa Quan Âm Orange County, nam California Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 1999. Tác giả cuốn "Trở về cội nguồn" xuất bản năm 2000. Quan niệm của ông từ ngày sang Mỹ đến nay : Luôn luôn nêu cao lời dậy của Ðức Thế Tôn Làm kim chỉ nam đó là :
Lấy ân báo oán, thì oán tiêu tan,
Lấy oán báo oán, thì oán chồng chất.
Và nhất là chỉ có lấy tình thương mới xoá bỏ được hận thù.


---o0o---

Cập nhật : 01-06-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600