Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải
(1938 - 2003)

.....
   

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảo hoá.. (sách)Hermann Hesse.Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ba thời chuyện pháp. TN Trí Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bóng Nguyệt lòng sông.. (sách)Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu chuyện triết học.. (sách)Trí Hải và Bửu Đính dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường thoát khổ. (sách)(What the Buddha taught)  Thích Nữ Trí Hải dịch)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu Chuyện Của Dòng Sông.. (sách)Hermann Hesse.Phùng Khánh & Phùng Thăng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đàm hoa lạc khứ  Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðường vào nội tâm. (sách) Thích nữ Trí Hải 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường đi không gió, lòng sao lạnh!   Ni sư Thích Nữ Trí Hải 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đưa vào  Mật Tông. Thích Nữ Trí Hải dịch  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Fa-Hsien, the Unassuming Pilgrim. (sách) (Pháp Hiển, Nhà Chiêm bái khiêm tốn - NS Thích Nữ Trí Hải dịch Việt)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giải thoát trong lòng tay. (sách) (Liberation in the Palm of Your Hand: A Concise Discourse on

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Huyền Trang - Nhà Chiêm Bái và Học Giả. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thích Nữ Trí Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm việc một nguồn vui. Tarthang Tulku Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguồn mạch tâm linh. (sách) Thích Nữ Trí Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà khổ hạnh và gã lang thang.. (sách)  Hermann Hesse. Trí Hải biên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Bồ Tát Hạnh.. (sách)Bồ Tát Tích Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo truyền thống Tây Tạng. (sách) Geshe Kelsang Gyatso. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Quy Mạng. TN. Trí Hải dịch Việt 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) So sánh kinh Trung A-hàm và kinh Trung Bộ. (sách)TN. Trí Hải dịch Việt 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sống Thiền.. (sách) E. Herrigel.  NS Trí Hải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích giới luật E. Herrigel.  NS Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tạng Thư Sống Chết.. (sách) Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Bất Sinh.. (sách)Pháp Thiền Bankei. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thanh Tịnh Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ Nguồn Diệu Pháp.. (sách)Thích Nữ Trí Hải 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tương quan giữa Thiền và Mật. Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ Yếu Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải

the Path to Enlightenment (Spiritual Classics) Pha-Bon-Kha-Pa Byams-Pa-Bstan-Dzin-Phrin-Las-Rgya-Mtsho Thích Nữ Trí Hải dịch


 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Băng giảng của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
* Tưởng niệm Thi sĩ Bùi Giáng : phần 1 & phần 2 ( do Ni Trưởng Trí Hải giảng)
* Tưởng niệm Hòa Thượng Thiện Siêu : phần 1 & phần 2 ( do Ngọc Sương đọc)

 

---o0o---

 Trở về Trang Tang Lễ Ni Sư Trí Hải

---o0o---

Cập nhật : 01-03-2011

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600