Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

thuynga.jpg (13499 bytes)

Cư Sĩ Tâm MinhVương Thúy Nga
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử VN
Email: thuyngavuong@yahoo.com


...... ... .

 ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng Tôi Học Kinh. (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp với tuổi trẻ (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài học Thành đạo. Tâm Minh

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh (1) .  Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh (2) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh Pháp Đàn (3) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh Pháp Bảo Đàn (4) Tâm Minh


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Duy Thức (5) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Duy Thức (6) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Duy thức (7) Tâm Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm ( 08) ( 08) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm ( 09) ( 09) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  ( 10) Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hoa Nghiêm với Tóan Học & Khoa Học Hiện Đại ( 11) Tâm Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bài học về Diệu tâm . Tâm Minh


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức dũng của người Phật tử Tâm Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan và Địa Ngục trong Tâm Thức mỗi người . Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bản chất của Bồ Đề, Giác Ngộ, Niết Bàn và con đường giải thoát Tâm Minh
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Kỷ Yếu Đại Hội Gia Đình Phật Tử VN Trên Thế Giới 2008


____

Đôi nét về chị Tâm Minh Vương Thúy Nga:


Cư Sĩ Vương Thúy Nga, pháp danh Tâm Minh, sinh ngày: 17-4-1939
tại Hội An-Quảng Nam. Đệ tử quy y của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không (xem tiếp)


 


---o0o---

Cập nhật : 01-08-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600