Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Email: giaongo@msn.com


...... ... .

 
 

 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) 101 Truyện Thiền.

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật Thích Ca ( truyện thơ)
Mục Liên Thanh Đề (Truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Niết Bàn. Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch
 

Hoa sen. Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Phật Pháp cho trẻ em. Ngô Tằng Giao chuyễn ngữ
Mục Liên Thanh Đề (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao. DKT minh họa

 

Kinh Bách Dụ. (Chuyển dịch thơ)
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Kinh Pháp Cú (Chuyển dịch thơ)

Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)
 

Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) Tâm Minh Ngô Tằng Giao


ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tìm hiểu Kinh Pháp Cú

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tình Mẹ. Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Một bông hồng trắng. Tâm Minh Ngô Tằng Giao phóng tác
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tôn Giả A Nan (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tôn Giả Phú Lâu Na (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tôn Giả La Hầu La (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

 

Tranh chăn trâu (Thiền Tông). Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Chuyển dịch thơ)

Tranh chăn trâu (Đại Thừa) . Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Chuyển dịch thơ)
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( truyện thơ 1) 
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( truyện thơ 2)  
ICONFLASH.Äpg (769 bytes)
Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập3)
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (Chuyển dịch thơ)
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện thơ Tiền thân Đức Phật (tập 1)

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện thơ Tiền thân Đức Phật (tập 2)

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện thơ Tiền thân Đức Phật (tập 3)

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Truyện thơ Tiền thân Đức Phật (tập 4)

Phật dạy luyện tâm như chăn trâu (PDF)Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 


 

 

___________

Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao, sinh tại Hà Nội, trưởng thành ở Sàigòn, lập nghiệp tại Đà Lạt. Quy y tại Chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Gia nhập Luật sư đoàn Sàigòn năm 1962, tham gia Ban Giảng Huấn Viện Đại Học Đà Lạt năm 1966. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1989. 

 


---o0o---

Cập nhật: 16-05-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600