Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Đức Niệm
(1937 - 2003)


...... ... .

 

 

           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp Yếu Nghĩa (Biên soạn-1988)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu Xá Luận Cương Yếu ( Dịch- 1985)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Kinh Bảo Tích Giảng Giải (Dịch và giải – 1986)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tại Gia Bồ Tát Giới ( Soạn dịch – 1989 )
           ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lược truyện tiền thân Đức Phật ( Soạn dịch – 1988 )
           ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tịnh Độ Đại Thừa Tư Tưởng Luận ( Soạn dịch – 1989 )
           
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Kinh Thắng Man Giảng Giải ( Dịch giải – 1990 )
           
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phương Pháp Cải Đổi Vận Mạng ( Soạn dịch – 1991)
           
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Ngữ Lục ( Biên soạn – 1991)
          
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh A Nan Vấn Phật Cát Hung ( Dịch giải – 1994)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng luận ( Dịch – 1997)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Kinh Yếu Giải ( Dịch – 1998)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiện Tài Cầu Đạo ( Dịch – 1998)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes)Người Muôn Thuở ( Sáng tác – 1996)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Mùa Vu Lan (Sáng tác – 1996)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cho Trọn Mùa Xuân ( Sáng tác – 1996)
           ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối ( Soạn – 1990)

 

 Vào xem

 


---o0o---

Cập nhật : 22-03-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600