Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ-kheoThích Hạnh Bình

Email: hanhbinhvn@yahoo.com; www.tuechung.com


...... ... .

 
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ai thấy pháp người ấy thấy Phật... Thích Hạnh Bình

Cần có kế hoạch hợp lý cho sự phát triển Phật Giáo Việt Nam. Thích Hạnh Bình

Bài học từ chính sách trọng dụng nhân tài của Singapore. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật có phải là bậc nhứt thiết trí không? Thích Hạnh Bình

Đức Phật và sự đóng góp của Ngài cho nền hòa bình và phát triển xã hội . Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý duyên khởi. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình tượng Bồ tát Quan Âm và vấn đề nữ giới . Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái luận tư tưởng Phật học Ấn Độ. Lữ Trưng - Thích Hạnh Bình dịch
Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết không. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nền tảng xây dựng đời sống đạo đức theo Phật giáo. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên nhân khiến Phật pháp suy yếu và hưng thịnh. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lập trường và phương pháp nghiên cứu Phật học. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lấy giáo dục và đào tạo làm nền tảng cho sự phát triền Phật giáo Việt Nam

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lộ trình tu chứng trong A Tỳ Đạt Ma. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan điểm nghiệp trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thích Hạnh Bình
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáu Ba La Mật.  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư gởi Sư Chánh Minh và thầy Giác Dũng.  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu giáo lý Phật giáo nguyên thủy. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề ăn chay trong đạo Phật. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu và giới không sát sanh trong Đạo Phật. Thích

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vị trí Thánh Điển Hoa Văn trên Phật Giáo Thế Giới. Đại Sư Ấn Thuận -Thích Hạnh Bình dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vươn ra biển lớn. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa chữ Không trong Trung Quán. Pháp sư Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa pháp Sám Hối trong đạo Phật. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới thiệu Du Học Phật Học Viện Viên Quang Ở Đài Loan

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Không cuả Phật Giáo Đại Thừa  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Hữu cuả phái Hữu Bộ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Duyên Khởi  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Trung Đạo  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm Không trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hiện tại lạc trú  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bát Chánh Đạo  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan, ngày báo hiếu cha mẹ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan, Phật nói về bổn phận  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mối quan hệ giữa thầy và trò trong Đạo Phật  Thích Hạnh Bình

 

Sách

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Y pháp bất y nhân. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật xưa và nay. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học có và không. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu giáo lý Phật giáo nguyên thủy.  (Bản mới) Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và cuộc sống. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên.Thích Hạnh Bình


 

Thích Hạnh Bình, thế danh Nguyễn Thanh Châu, sinh ngày 10/06/1962 (tuổi thật Kỷ Hợi), Bình Định, xuất gia năm 1970, chùa Thiền Lâm, Phan Rang, đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Huyền Tân.  

Tiến sĩ Phật học, Đại học Huafan, Taiwan.

Từng giảng dạy Phật học viện Viên Quang (Đại học), Đào Viên - Đài Loan (2003-2008), Viện Nghiên Cứu Từ Minh (Cao học), Đài Trung - Đài Loan, - (2002-2004). Nguyên Phó phòng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. (1992~1995)

 

>>>Xem thêm


---o0o---

Cập nhật : 30-12-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600