Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 

Hòa Thượng Thích Hành Trụ
( 1903 - 1984)


...... ... .

 

Kinh Hiền Nhân . HT Thích Hành Trụ dịch 
Kinh A Di Đà Sớ Sao. HT Thích Hành Trụ dịch 
Kinh Trừ Khủng Tai Hoạn . HT Thích Hành Trụ dịch 

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới . HT Thích Hành Trụ dịch 
Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích . HT Thích Hành Trụ dịch 
Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên . HT Thích Hành Trụ dịch 


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600