Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

phungdieu.jpg (88913 bytes)

 

Âm và nghĩa:

Hòa Thượng Nhứt Sanh Oai Nghi Kỉnh
Thiện Siêu Thiên Xứ Đức Độ Cung.


Oai nghi của Hòa Thượng suốt đời của ngài mọi người đều kính mến.
Đức Độ của HT Thiện-Siêu ngàn nơi đều phải nễ vì.

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn    

 


---o0o---

|
Tin buồn |
|
Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Siêu |
|
Đại Trí Độ Luận, dịch phẩm mới nhất của HT Thiện Siêu |
|
| Xem tài liệu của Hòa Thượng Thiện Siêu |


Cập nhật ngày: 05-10-2001Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600