Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh


...... ... .

The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congress of Australia – New Zealand
Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại L75i - Tân Tây Lan

VP Hội Chủ: 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013. Australia ;
Tel: 61.08. 8447847, Fax: 82401758
VP Tổng Thư Ký: 154 Endensor Road, St. Johns Park. NSW 2176;
Tel : 02. 96105452 ; Fax: 9823 8748

Email:
giaohoi@mailcity.com ; Website: www.phatvietucchau.com

______________________________________________

 Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Tân Viên Tịch

Toàn thể Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan thành kính đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng tân viên tịch

Thích Thiện Siêu

-Một bậc cao tăng thạc đức

-Nhà dịch thuật lỗi lạc của Phật Giáo Việt Nam hiện đại

-Ân sư của hàng ngàn Tăng Ni sinh thập niên 1960 - 2000

Hòa Thượng sanh năm Tân Dậu (1921) đã xả báo thân thâu thần thị tịch tại Tổ Đình Từ Đàm - Huế, Việt Nam vào lúc 16.30 giờ thứ tư ngày 3/10/2001 (tức 17 tháng 8 Tân Tỵ), thọ thế 81 tuổi.

*Lễ nhập kim quan lúc 15 giờ ngày 4/10/2001 (18 tháng 8 Tân Tỵ)

*Lễ nhập bảo tháp lúc 7 giờ sáng ngày 10/10/2001 (24 tháng 8 Tân Tỵ)

*Tang lễ được trang trọng cử hành tại Tổ Đình Từ Đàm -Huế- miền trung Việt Nam.

Bậc thạch trụ già lam vắng bóng

Toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử PGVNTN Hải Ngoại Úc Châu - Tân Tây Lan thành kính ngưỡng vọng cố Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh vào cõi an lạc Tây Phương, và cầu nguyện giác linh sớm hồi nhập Ta Bà để thừa tiếp sứ mạng hoằng dương chánh pháp phổ độ quần sanh.

Chân thành chia buồn cùng môn đồ pháp quyến
Tổ Đình Từ Đàm Việt Nam

Tăng Ni và toàn thể tín đồ GHPGVNTN HN -UĐL/TTL và các cơ sở
tự viện thành viên:

Chùa Pháp Hoa (Nam Úc), Tịnh nghiệp đạo tràng Phổ Quang, Quan Thế Âm Ni Tự (Tây Úc), chùa Pháp Quang, chùa Linh Sơn, chùa Phật Đà (Queensland) chùa Bảo Vương, Tu viện Quảng Đức, Tu viện Phật Quang chùa Thiên Đức, chùa Phật Quang, chùa Linh Sơn (VIC), chùa Vạn Hạnh (Canberra) Tự viện Pháp Bảo, chùa Huyền Quang, chùa Trúc Lâm, chùa Thiên Ấn, chùa Minh Giác, chùa Phưóc Hậu,chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Liên Hoa, Thiền viện Minh Quang, chùa A Di Đà, Thiền viện Vạn An, Tu Viện Đa Bảo, Tịnh nghiệp đạo tràng Phổ Minh, chùa Liên Hoa (NSW) chùa Pháp Âm (Adelaide) Hội PGVN tại Northern territory và chùa Giác Nhiên (NZ).

 

---o0o---

Điếu văn tưởng niệm
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

 

Trời Thừa Thiên mịt mịt

Mây xứ Huế giăng giăng

Bỗng chợt nghe một bậc Thiền Tăng

Vừa thoát hóa siêu thăng cửa Phật

Quý hóa thay!

Người vào đời trần tâm rủ sạch

Năm Tân Dậu (1921) tháng bảy ngày Rằm

Chọn nếp nhà đạo đức nho phong

Tánh họ Võ vốn giòng Phật chủng

Làng Thần Phù, Huyện Hương Thủy là quê

bởi sớm đủ túc duyên:

xuất gia đầu Phật thuở thiếu niên

năm mười bốn trần duyên cắt đứt

Theo Giác Nhiên thờ bực tôn sư

Chùa Thuyền Tôn bóng từ nung đúc

Chí nguyện thừa thoát tục hoằng khai

Tám mốt năm vào đời tự tại

Thế mới biết,

Đem đạo mầu ban rải khắp đó đây

Bắc Trung Nam đắp xây mối đạo

có lúc Chánh Hội Trưởng Phật Giáo Thừa Thiên

là Đốc Giáo Phật học đường Trung Việt

Giáo Thọ sư chuyên biệt nghiêm từ

Và từ ngày:

Nền Phật giáo Thống Nhất sáu mươi tư

mười năm Đại Diện (64-74) miền sư Vạn Hạnh

Phó Chủ tịch phiên dịch kinh Đại Tạng

Kiêm Viện Trưởng Phật khoa học viện

Đào tạo nhân tài huấn luyện Tăng Ni

 Dù bận rộn thế mấy

Với công trình dịch thuật vô cùng cao quí

Những áng văn giá trị vô song

Còn mãi đó trong lòng người con Phật

Một mẫu người suốt cuộc đời phụng sự dấn thân

mang chí nguyện Bồ Tát

Dốc một lòng thể hiện đại bi tâm

Nỗ lực dũng mãnh đến phút cuối cùng

Trong vai trò xiển dương đạo pháp không ngừng

Vì tuổi già kiệt sức bệnh duyên

Vậy cho nên

Ngài đã an nhiên xả thân tứ đại

Vào một buổi chiều thu đầy ảm đạm

Ngày mười bảy tháng tám năm Tân Tỵ

Lòng kính thương của Tăng Ni, Phật tử

Cung tiển thầy niệm chữ A Di

Nguyện Giác linh Cực Lạc Tây quy...

 Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập tam thế  trùng kiến Thuyền Tôn, Từ Đàm nhị tự trú trì, húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu Hòa Thượng giác linh thùy từ chứng giám.

 

---o0o---

|
Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Siêu |

|
Đại Trí Độ Luận, dịch phẩm mới nhất của HT Thiện Siêu |

| Xem tài liệu của Hòa Thượng Thiện Siêu |


Cập nhật ngày: 05-10-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục Tác Giả

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com