Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

htts.jpg (30455 bytes)

Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
(1921-2001)


...... ... .

 

Pháp luận :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) An tâm.  HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bốn pháp đưa đến hạnh phúc.  HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyện số mệnh . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Định nghiệp trong Phật giáo. HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gặp gỡ tuổi trẻ. HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia chủ hỏi pháp. HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Học Phật là để xây dựng niềm tin trong sáng ( trả lời phỏng vấn)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngài Huyền Trang. HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngôi chùa Việt Nam
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người tại gia tu Phật.    HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phá hòa hợp tăng HT. Thiện Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ở trong lòng. Hòa thượng Thích Thiện Siêu (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Rằm tháng bảy   HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư Liễu Quán . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thức biến . HT Thích Thiện Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người .  HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô vi cư điện các  HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô thường . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô ngã là Niết Bàn .  HT. Thiện Siêu

 


Kinh :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dẫn vào Kinh lăng Nghiêm HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thái độ cần có khi học Kinh Phật . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phải có con mắt trạch pháp khi xem kinh . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Hán Văn . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng luận về Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khảo dịch bản Việt ngữ Kinh Bát Nhã ( 24 tập, hơn 5 triệu chữ )
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược giải Kinh Pháp Hoa (ấn hành năm 1999) HT. Thiện Siêu

Luật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời khai đạo giới tử. HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại cương về giới luật tu sĩ HT. Thiện Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cương yếu Giới Luật  HT. Thiện Siêu


Luận :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự hình thành của A-Tỳ-Đạt-Ma .  HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Cương về Luận Câu xá (sách)  . HT. Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Đại Trí Độ  (trọn bộ 5 tập, ấn hành từ năm 1999 đến 2001)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Thành Duy Thức (soạn dịch & ấn hành năm 1995)

Tang lễ của cố HT Thích Thiện Siêu :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin Buồn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Điện thư phân ưu . HT Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu. Thích Quang Thạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Điện thư phân ưu của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại UĐL-TTL
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa thượng Thích Thiện Siêu Con Người Với Những Điều Bình Dị
. Nguyễn Đức Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia tài để lại. tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu) Nguyên Anh-Nguyên Vương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền tăng và cuộc đời. ( tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu). Viên Trí

Những tài liệu sau sẽ lần lượt đưa lên mạng:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường A Hàm ( ấn hành năm 1959)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Pháp Cú (ấn hành năm 1962)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Câu Xá (ấn hành năm 1987)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô Ngã là Niết Bàn (tuyển tập, ấn hành năm 1990)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỏa Ánh Từ Quang (ấn hành năm 1992)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lối vào Nhân Minh Học (ấn hành năm 1995)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chữ Hiếu Trong Đạo Phật ( viết chung với HT Minh Châu, 1997)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Pháp Hoa giữa các Kinh Đại Thừa (  (ấn hành năm 1999)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngũ Uẩn Vô Ngã  (ấn hành năm 1999)Chân dung Hòa Thượng Thiện Siêu

 

Cập nhật : 01-08-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600