Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

TK Thích Thông Huệ


 

 

 

Cảm niệm về tứ ân. Thích Thông Huệ
Cha Mẹ là nguồn mạch yêu thương. Thích Thông Huệ

Đản Sanh Vi Diệu. Thích Thông Huệ

Đôi điều cương yếu về kinh Địa Tạng. Thích Thông Huệ

Hiếu là lẽ sống.  Thích Thông Huệ

Kinh Viên Giác luận giảng. Thích Thông Huệ

Lục độ ba la mật. Thích Thông Huệ
Ngày kết nối yêu thương. Thích Thông Huệ

Ngày lễ hội truyền thống.  Thích Thông Huệ

Những đặc điểm của Đức Phật. Thích Thông Huệ
Sứ Mệnh của Đạo Phật. Thích Thông Huệ

Tam giải thoát môn  Thích Thông Huệ

Thẩm mỹ mùa xuân. Thích Thông Huệ

Thập bát giới. Thích Thông Huệ

Thầy là ngọn hải đăng. Thích Thông Huệ

Thiên Nhân Sư. Thích Thông Huệ

Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải  Thích Thông Huệ

Thiền là gì  Thích Thông Huệ

Thiền trong đời thường  Thích Thông Huệ
Tinh thần trách nhiệm. Thích Thông Huệ

Thông Ðiệp sự ra đời của Phật. Thích Thông Huệ

 Tòng lâm tông tượng. Thích Thông Huệ

 Trí tuệ trong đạo Phật . Thích Thông Huệ

 Vô thường. Thích Thông Huệ

Vu Lan truyền thống của đạo hiếu. Thích Thông Huệ
Xuân thời gian. Thích Thông Huệ
Xuân trong cửa đạo. Thích Huệ Thông
 


Đôi nét về tác giả:

 

A. Sơ lược tiểu sử:

Thượng tọa Thích Thông Huệ, thế danh Bùi Hữu Hòa, sinh năm Tân Sửu (1961) tại Phan Rang - Ninh Thuận. Năm 20 tuổi (Canh Thân - 1980) xuất gia với Hòa thượng Thích Đỗng Hải, trụ trì Tổ đình Sắc tứ Thiền lâm tự - Phan Rang, Ninh Thuận.

Năm 1982 Hòa thượng Bổn sư viên tịch, Thượng tọa đã đãnh lễ Hòa thượng Thích Đỗng Minh (cũng là vị Sư Bá trong tông môn) để được làm đệ tử Y chỉ sư.

Năm 1986 Thượng tọa xin Hòa thượng Thích Đỗng Minh được tùng học lớp tu thiền tại Thiền viện Thường Chiếu và đã được Hòa thượng hoan hỷ hứa khả. Do tình thân lâu nay với Hòa thượng Thích Thanh Từ(*), Hòa thượng Thích Đỗng Minh(**) đã viết thư giới thiệu lên Hòa thượng Thích Thanh Từ. Nhờ thư ấy, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã cho Thượng tọa nhập chúng tu học và thâu nhận làm đệ tử Y chỉ sư như sở nguyện, mở ra một trang mới cho đời tu của Thượng tọa từ lúc ấy cho đến bây giờ.

Năm 1997 Thượng tọa đã được Hòa thượng Thích Thanh Từ cho về thành phố Nha Trang tiếp nhận cơ sở và giao nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, phát triển Thiền tông tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Vai trò trong Giáo hội và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử:

- Thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Thành viên Ban Thiền học Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

- Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ V (2011 - 2016).

- Thành viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

- Giáo thọ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa kiêm giáo thọ trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận.

- Trụ trì các thiền viện và thiền tự sau:

+ Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ - Phan Rang, Ninh Thuận;

+ Thiền viện Trúc Lâm Viên Minh - Phan Thiết , Bình Thuận;

+ Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác - Nha Trang, Khánh Hòa;

+ Thiền tự Bửu Sơn - Diên Khánh, Khánh Hòa.

- Thượng tọa chuyên làm công tác hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện nhân đạo và tổ chức các khóa tu thiền.

Ngoài việc giảng dạy trong nước, Thượng tọa đã từng đi du hóa tại các nước Hoa Kỳ, Úc châu… và đã thuyết giảng rất nhiều pháp thoại cho Phật tử, thiền sinh.

Thường xuyên tổ chức các khóa tu cho các đạo tràng thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

- Cộng tác viên các tờ báo và tạp chí Phật giáo như: Giác ngộ, Đạo Phật ngày nay, Du lịch tâm linh, Vô ưu, Quảng Đức, Hoa từ, Hương từ bi…

C. Những tác phẩm và dịch phẩm đã xuất bản:

- Căn bản thiền tập.

- Phương pháp thiền tập.

- Thiền niệm xứ.

- Thiền là gì?

- Thiền trong đời thường.

- Kinh Viên giác luận giảng.

- Những đặc điểm của Đức Phật.

- Thầy là ngọn hải đăng.

- Ngày lễ hội truyền thống.

- Sứ mệnh của đạo Phật.

- Vu lan và Tuổi trẻ.

- Thẩm mỹ mùa xuân.

- Bá Trượng ngữ lục.

(Cập nhật: 08/10/2011)

————————————————————

(*) Hòa thượng Thích Thanh Từ: Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm - Đà lạt và các Thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong và ngoài nước.

(**) Hòa thượng Thích Đỗng Minh: Được tôn là Hòa thượng Luật sư, được suy tôn làm Tuyên Luật sư cho nhiều Đại giới đàn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.


 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-08-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544