Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Tâm Không Vĩnh Hữu


...... ... .

 

Thơ

Gởi tiếng chuông quê nhà. Vĩnh Hữu

Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử diễn ca. Vĩnh Hữu

Còn đó một lối về. Vĩnh Hữu

Gởi lại chùa Thầy. Vĩnh Hữu

Đi qua năm tháng. Vĩnh Hữu

Cơm chùa. Vĩnh Hữu

Em quỳ. Vĩnh Hữu

Cười thiền. Vĩnh Hữu

Chuông vọng. Vĩnh Hữu

Chiêm bao. Vĩnh Hữu

Chùa quê. Vĩnh Hữu

Vịnh chùa Một Cột. Vĩnh Hữu

Chong một ngọn đèn. Vĩnh Hữu

Ảo. Vĩnh Hữu

 

Truyện ngắn

Thõng tay vào chợ. Vĩnh Hữu

Thiện duyên. Vĩnh Hữu

Thật như mùa xuân đang đến. Vĩnh Hữu

Nụ cười độ lượng. Vĩnh Hữu

Quỳ mà cười. Vĩnh Hữu

Nhân lành quả ngọt. Vĩnh Hữu

Nhà có chuột. Vĩnh Hữu

Món nợ cuối năm. Vĩnh Hữu

Hương thơm từ bạc mốc. Vĩnh Hữu

Rể quí của mẹ. Vĩnh Hữu

Quà ngày Vu Lan. Vĩnh Hữu

Nửa đêm ngoại dậy. Vĩnh Hữu

Những người lặng lẽ sạ gieo. Vĩnh Hữu

Không ân hận. Vĩnh Hữu

Kẻ hèn mọn. Vĩnh Hữu

Hiếu tử. Vĩnh Hữu

Động cửa thiền. Vĩnh Hữu

Đất lành chim đậu. Vĩnh Hữu

Con thầy hiệu trưởng. Vĩnh Hữu

Chiều nay trời không mưa. Vĩnh Hữu

Cao xanh bỡn cợt. Vĩnh Hữu

Bồ tát hiện thân. Vĩnh Hữu

Sân trước một dáng mai. Vĩnh Hữu

Trầu cau dâng mẹ. Vĩnh Hữu

Trút bỏ oán thù. Vĩnh Hữu

Trăng trên áo. Vĩnh Hữu

Trói buộc. Vĩnh Hữu

Quạt nở ngàn hoa. Vĩnh Hữu

Ván cờ bên hiên chùa. Vĩnh Hữu

Bài học từ thuở hồng hoang. Vĩnh Hữu

Bóng mẹ. Vĩnh Hữu

Chết cũng mang theo. Vĩnh Hữu

Chuông vọng đêm trường. Vĩnh Hữu

Cuộc sống nhiệm mầu. Vĩnh Hữu

Đôi mắt đêm rằm tháng bảy. Vĩnh Hữu

Gieo một niềm tin. Vĩnh Hữu


 


 

---o0o---

Cập nhật : 20-09-2008

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544

Created: 11-05-2001

home.gif (2141 bytes)