Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tâm Lý Học Phật Giáo


...... ... .

 

 

TÂM LÝ PHẬT GIÁO TRONG TÂY DU KÝ

THÍCH THIỆN SIÊU

MỤC LỤC

 

- Đôi lời thưa gửi

- Tưởng niệm

Nội dung

1.Phật nói Kinh Kiến Chánh

2. Ngài Huyền Trang và chuyện đi thỉnh kinh

3. Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký

4. Vua A Dục là vị hộ pháp đệ nhất

5. Công lao của vua Ca Nị Sắc Ca đối với Phật giáo

6. Phật pháp đại hệ

7. Câu chuyện của ngài Da Xá và mười điều của chúng Bạt Kỳ

8. Năm việc của ông Đại Thiên

9.      Hữu lậu và Vô lậu

10. Pháp giới

11. Ba cõi: Dục giới, Sắc và Vô sắc giới

12. Hữu tình thế gian

13. Bàn thêm về mười hai nhân duyên

14. Bảy bước Hoa sen

15. Mười duyên sắc giới

16. Thời kỳ thành hoại của thế giới

17. Phân biệt nghiệp

18. Các loại nghiệp được nói trong các kinh

19. Bàn thêm về nghiệp

20. Tu hành Thánh đạo

21. Thầy kể chuyện đạo & đọc những bài văn hay

      - Chuyện Cây gió

      - Chuyện Đạt Ma Tổ sư

      - Chuyện Tổ Huệ Khả

      - Chuyện La hán còn bị quả báo

      - Chuyện La hán Losaka được ăn no trước khi nhập Niết-bàn

      - Chuyện Chử Đồng Tử

      - Văn trò cúng thầy

      - Văn cúng Thánh tử đạo

      - Văn tế trận vong chiến sĩ (1946)

      - Văn tế chiến sĩ trận vong (1947)

      - Văn tế cô hồn

      - Thỉnh thập loại

 

Đôi lời thưa gởi

 

Sau khi Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Siêu - Bổn sư của chúng tôi viên tịch, hàng môn đồ pháp quyến đã cố gắng sưu tập các bài giảng, bài viết của Hòa thượng được tìm thấy rải rác trong các báo, trong các di cảo lẻ tẻ còn sót lại và trong cuộn băng từ mà Hòa thượng đã giảng cho Tăng Ni Phật tử khắp ba miền đất nước từ trước tới nay. “Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký” là tác phẩm tiếp theo trong loạt các tác phẩm mà chúng tôi đã sưu tập và xuất bản trong gần 5 năm qua như: Cương yếu Giới luật (2002), Chữ nghiệp trong đạo Phật (2002), Thức biến (2002), Lược giảng kinh Pháp hoa (2003), Phật ở trong lòng (2003), Hư tâm học đạo (2003), Giới thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2004). 

Do hàng môn đồ tứ chúng của Hoà thượng muốn gợi lại hình ảnh, kỷ niệm về vị Thầy vô cùng kính yêu của mình; do sợ mất đi những pháp ngữ của một bậc tôn túc suốt 65 năm tu tập, xây dựng và phát huy ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, qua việc nghiên cứu và phổ biến giáo lý của Đức Phật, dạy dỗ đồ chúng, khai thị Phật pháp cho hàng Tăng Ni Phật tử của Hòa thượng, chúng tôi chưa có thuận duyên sắp xếp các phần sưu tập theo từng chủ đề. Phần sưu tập này: “Tâm lý Phật giáo trong Tây Du ký” cũng chỉ có thể được xem như là một động tác cất giữ tài liệu về Hòa thượng một cách chắc chắn hơn để tránh mất mát, thất lạc. Trong ý nghĩa đó, chúng tôi nỗ lực thực hiện tập sách này để kịp dịp kỷ niệm ngày giỗ thứ II của Hòa thượng, gọi là chút lòng thành tưởng nhớ kính dâng lên vị Thầy đầy lòng từ bi và trí tuệ.  

Chúng tôi kính mong chư đọc giả đồng tình, thông cảm với chúng tôi; đồng thời, cũng hy vọng tập sách nhỏ này cũng có thể mang lại ít nhiều lợi lạc cho quí vị.

Tổ đình Từ Đàm, Trọng Hạ, Ất Dậu 2005

Thay mặt hàng Môn đồ đồng sự,

 

 

Tỳ-kheo Thích Hải Ấn 

 

 

TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU

(1921 – 2001)

 

Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi họ Võ, thế danh Trọng Tường, Pháp danh Tâm Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Tổ đời thứ 43 dòng Lâm Tế.

Hòa thượng sinh tại làng Thần Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế trong một gia đình Nho phong tin Phật, xuất gia tuổi còn rất sớm, kiên trì giới luật, dốc chí tu học Phật pháp, Hòa thượng là một trong những học Tăng ưu tú về mặt trí tuệ cũng như đức hạnh được Giáo sư Đốc giáo ban cho tự hiệu là Trí Đức.

Kể từ phong trào chấn hưng Phật giáo đến nay, từ Bắc vào Nam, Hòa thượng luôn diễn xướng pháp âm trên giảng tòa các đạo tràng Pháp hội, là ngôi sao không bao giờ tắt ở các Phật học đường, Học viện, Viện Nghiên cứu, là chỗ trụ tâm yên ổn cho bao thế hệ Tăng Ni sinh khắp miền đất nước.

Trước tác, phiên dịch, diễn giảng Phật Pháp, đào tạo và giáo dục Tăng tín đồ, lợi lạc chúng sanh là cứu cánh cuộc hành trình hóa đạo của Hòa thượng.

Báo thân viên mãn, Hòa thượng thị tịch năm 53 hạ lạp.

Chúng con Môn đồ pháp quyến, lớp lớp Tăng Ni học chúng cùng đệ tử đã được ơn Pháp nhũ, nhất tâm đồng niệm đảnh lễ.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tam Thế, húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Trú trì Từ Đàm, Thiền Tôn nhị tự, kiến lập trị Thuận Hóa Phật giáo Học viện Hòa thượng Giác linh.

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Bổn sư thùy từ hộ niệm cho đạo nghiệp của chúng con.

Cố đô Thuận Hóa, năm Qúy Mùi,

tiết Trọng Thu tháng tám ngày tốt.

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN, HỌC CHÚNG

PHẬT TỬ ĐỒNG TƯỞNG NIỆM  

 

 

----o0o---

Mục Lục >>

----o0o---

Vi tính: Minh Minh

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 6-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tâm Lý Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544