Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.
Email:
quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com


...... ... .

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành Kính Phân Ưu

 

 

 

 

 


   Nhận được tin buồn
Cụ bà Ngô Thị Thường
Pháp danh Quảng Lạc

Sinh năm: 1920  Nhâm Thân

Vừa quá vãng ngày 27 tháng 10 năm 2005
Nhằm ngày 25 tháng 09 năm Ất Dậu tại Quốc gia Lào.
Hưởng Thọ 85 tuổi.


Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo hữu 
Quảng Đức Ẩn Văn Nhân cùng toàn thân bằng quyến thuộc.


Kính nguyện cầu Hương linh của Cụ Bà Quảng Lạc Ngô Thị Thường

sớm tái sinh vào cõi giới an lành.

Thành kính Phân Ưu
Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
và Nhân viên Trang nhà Quảng Đức

* *  *

Nghe thời Kinh Cầu Siêu cho cụ bà Quảng Lạc

  

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com