Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thông Báo


...... ... .


 


 

Ban Tổ Chức An Cư                                                                   New Delhi: 08/04/2007

New Delhi - Ấn Độ

 

THƯ NGỎ

 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, chư Đại đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý Phật tử,

 

Thể của Tăng là thanh tịnh và hoà hợp.

Tướng của Tăng là giới luật.

Dụng của Tăng là sáu pháp hoà kính.

Nhận thức được và hiểu rõ giá trị của Thể, Tướng, Dụng của Tăng già, năm nay, Tăng Ni sinh Việt Nam đang du học tại Ấn Độ thông qua hai phiên họp ngày  04/03 và 11/03/2007 sẽ tổ chức an cư  nhằm vun bồi giới hạnh, trau dồi thiện nghiệp.

Trên thực tế, tại New Delhi không có chùa Việt Nam nên việc tổ chức an cư gặp nhiều khó khăn khách quan như: thuê trụ xứ, mua sắm bình bát, in kinh, ẩm thực v.v…

Để mùa An cư đầu tiên được thành tựu như pháp, chúng con nương nhờ oai lực của mười phương Tam Bảo; nhất là sự hoan hỷ, gia hộ, hỗ trợ của chư tôn đức trong nước cũng như ở hải ngoại. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi sự tuỳ tâm hỷ cúng của hàng Phật tử khắp nơi để khoá an cư được viên mãn.

Nguyện cầu Chư Phật chứng minh và gia hộ.

 

                                                                                            TM. Ban tổ chức

                                                                                               Trưởng ban

                                                                                   Thích  Hạnh Chánh

 

·        Mọi liên lạc xin gửi qua e-mail: ancudelhi@yahoo.com 

·        Đính kèm Ban tổ chức và Thời khoá An cư                                    

 

 

 

BAN TỔ CHỨC AN CƯ TẠI NEW DELHI-ẤN ĐỘ

 

Chứng minh :                  Tỷ Kheo Thích Thị Quả

Trưởng Ban :                  Tỷ Kheo Thích Hạnh Chánh

Phó Ban      :                  Tỷ Kheo Thích Thiện Nghiêm

Phó Ban      :                  Tỷ Kheo Ni Thích Nữ Như Thanh

Thư ký        :                  Tỷ Kheo Thích Nguyên Tân

                                      Tỷ Kheo Thích Trung San

Thủ quỷ       :                  Tỷ Kheo Ni Thích Nữ Như Huỳnh

                                      Tỷ Kheo Ni Thích Nữ Minh Huệ

 

Thời khoá tu tập

Buổi sáng

 

4 giờ                    Thức chúng

4 giờ 15 phút      Tụng Lăng Nghiêm     

                             Lạy sám hối  108 lạy

                             Toạ Thiền  45 phút

7 giờ                    Tảo thực

8 giờ                    Tụng Kinh Pháp Hoa

10 giờ 30 phút    Cúng Ngọ

11 giờ                  Quá đường - Kinh hành

12 giờ 30 phút    Chỉ tịnh

 Buổi chiều          :       

 1 giờ 30 phút      :        Thức chúng.

2 giờ                    :        Tụng Kinh Pháp Hoa ( thứ hai, thứ tư, thứ   sáu)   :    Thảo luận Phật pháp ( thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật)

4 giờ 30 phút      :        Công phu chiều

5 giờ 30 phút      :        Tiểu thực

 Buổi tối 

7 giờ                    :        Tụng Kinh

9 giờ                    :        Toạ thiền – 1 tiếng

10 giờ 30 phút    :        Chỉ tịnh

 ·                   Thời khoá tu tập này áp dụng trong 2 tuần cấm túc tại trú xứ an cư.

·                   Sau hai tuần sẽ tập trung bố tát và quá đường mỗi tháng hai ngày vào mùng một và ngày rằm.

 

--- o0o ---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật ngày: 10-04-2007

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544