Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.
Email:
quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com


...... ... .

 

Tu Viện Vạn Hạnh
32 Archibald St, Lyneham ACT 2602 Australia
Tel 02- 6257 5517; Fax 02-6257 7733
- Mobile Phone (0412) 224 553
- Email: quangba@tpg.com.au

 

Thiệp Cung Thỉnh

Viện trưởng, Tăng-Ni chúng và Phật tử
Tu viện Vạn Hạnh Canberra & Tu viện Nguyên Thiều Sydney
cúi đầu đảnh lễ thành tâm kính thỉnh:

Hòa Thượng Hội Chủ thượng NHƯ hạ HUỆ

 và chư tôn Thiền đức Trưởng Lão Giáo phẩm, quý huynh đệ  Tăng Ni pháp hữu

 

hoan hỷ chấn tích quang lâm chứng minh, chú nguyện, hộ niệm, tham dự nhân Lễ chánh tiến ĐẠI TƯỜNG kỷ niệm 2 năm viên tịch của Sư huynh, Sư Bá chúng con là:

Thượng Tọa Thích Đồng Hạnh

-          Phương trượng Tổ đình Hưng Long, An Nhơn, Bình Định (1980-2003)

-          Phó Hiệu Trưởng, Giáo Thọ, Quản Chúng, Trường TĐPH Nguyên Thiều, Bình Định (1992-2003)

-          Sinh Nhâm Ngọ 1942, thâu thần viên tịch tại TĐ Hưng Long, thứ Sáu 19/12/03 (26/11 Quý Mùi)

-          Thế thọ 62, Đạo lạp 46, Tăng lạp 35; Giáo phẩm Thượng Tọa

 

Cũng kính xin quý Ngài chú nguyện hiệp tiến lễ Mãn tang Chơn linh Mẫu thân/ Tịnh nhơn đồng môn chúng con là

Ưu bà di Quảng Thiên Nguyễn thị Ngàn

-          Tuổi Nhâm Tuất 1922, xin dưỡng bệnh và tập niệm Phật tại TV Vạn Hạnh từ 5/1996

-          An nhiên niệm Phật lâm chung thứ Năm 4/12/2003 (11/11 Quý Mùi), thế thọ 82

Sẽ được cử hành tại

Tu viện NGUYÊN THIỀU, 51 Avenel St, Canley Vale NSW 2166

Lúc 10.30am, thứ Bảy 26/11/2005 (25/10 Ất Dậu, PL 2549)

Ngưỡng nguyện chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Huynh Đệ Tăng Ni xa gần dũ lòng từ bi hứa khả quang lâm bố thí ân đức tiến vãng đến 2 vị Giác linh và Chơn linh, chúng con nguyện muôn đời ghi tạc.

Đồng khể thủ đảnh lễ cung thỉnh:

-          Pháp đệ: Tỳ kheo Thích Quảng Ba & Pháp tử: TK Đạo Hiển Thích Vạn Pháp.

-          Pháp điệt: TK Đạo Thông, Đạo Hưng, TKN: Đạo Hỷ, Đạo Hương, Đạo Từ, Đạo Nghiêm, Đạo Thành, Đạo Hạnh và các SDN Đạo Thanh, Đạo Tịnh, Đạo An

-          Ban Hộ Trì Tam Bảo Vạn Hạnh, GĐPT Vạn Hạnh, Ban Phát Thanh Hương Đạo Văn Lang, Ban Xã Hội Từ Thiện Văn Lang và Thiện Tín Phật tử 2 Tu viện Nguyên Thiều-Vạn Hạnh

 

Gởi ngày 10/11/2005 (nếu được, kính xin quý Ngài hồi báo qua Mob. 0412 224 553, hay Fax 02-6257 7733 hay quangba@tpg.com.au . Trân trọng niệm ơn) XIN ĐƯỢC NIÊM YẾT THƯ MỜI PHẬT TỬ tại quý Tự, Viện.

 

 ----o0o---


 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 05/04/2002