Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.
Email:
quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com


...... ... .


Hình ảnh Tang Lễ
 NGUYỄN THỊ NGÀN Pháp danh QUẢNG THIÊN
tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra

 ----o0o---

 

 

  

 

 

 

Thiệp Cung Thỉnh Lễ Đại Tường

Trở về trang chính

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 05/04/2002