Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 


Phật Pháp Nhiệm Màu

(Ghi lại chuyến hành trình Mỹ quốc và Canada từ 27/2 đến 12/4/2004)

 Thích Phổ Huân

Hoằng pháp là Phật sự quan trọng của ngưòi tu sĩ, mong đền đáp ân sâu Phật tổ, mong trả nghĩa áo cơm phẩm vật của tín đồ và nhất là mong giữ được trách vụ của mình hướng đến giải thoát ngày mai.

Trong nhân duyên thù thắng ấy đã khởi đi từ lúc Thầy phương trượng chùa Viên Giác – Ðức Quốc Thượng Tọa thượng Như hạ Ðiển đặt chân đến Úc, nơi chùa Pháp Bảo đánh dấu năm đầu tiên, bắt đầu việc tịnh tu nhập thất tại Tu Viện Ða Bảo mỗi năm. Ða Bảo cũng thuộc Tự Viện Pháp Bảo do Hòa Thượng thượng Bảo hạ Lạc trụ trì. Cảnh trí nơi đây ẩn mình vào rừng núi với một ngôi nhà khiêm tốn nhưng cũng khá tiện nghi có thể dung chứa được 10 người ở. Nơi đây Thầy phương trưọng Viên Giác đã hứa khả cho chúng tôi nhập đoàn hoằng pháp tại Canada và Hoa Kỳ. Trong một thoáng suy nghĩ, cũng như tiếp sau vài tuần, tôi tự cảm nhận nên thực hiện môït chuyến đạo tình thăm viếng các nơi đạo tràng ơ ûxứ Hoa Kỳ nơi đông đảo người Việt  tập trung và thành công nhiều nhất ở Hải ngoại, và Canada nơi miền tuyết đông lanïh giá đứng nhất nhì thế giới.

Gặp nhau tại phi trường Montreal, trước sau tuần tự  đầy đủ con số của phái đoàn đến từ các nước như: Từ Ðức Quốc gồm có Thượng Toạ phương trượng chùa Viên Giác, Ðại Ðức Thích Ðồng Văn, ÐÐ Thích Hạnh Giới, Sư Chú Hạnh Tuệ. Áo Quốc có Thượng Tọa Seelavansa, Thụy Ðiển có Thượng Tọa Thích Tâm Huệ, Thụy Sĩ  ÐÐ Thích Hạnh Thức, Mã Lai ÐÐ Thích Tông Nghiêm và chúng tôi (Thích Phổ Huân) đến từ Úc Ðại Lợi. Vậy tất cả là 9 vị khác nhau trong 6 quốc gia.

(hình phái đoàn chụp tại Chùa Quan Âm do TT Trường Phước trụ trì)

Phái đoàn được quý Thầy Cô, Phật tử tiêp đón nhiệt tình nồng hậu; ân tình và hảo ý đó đã kéo dài cho đến lúc phái đoàn rời khỏi Canada. Chúng tôi mạn phép không nêu lên pháp hiệu, pháp danh quý Ngài, quý Phật tử, bởi lẽ lịch trình đi quá nhiều nơi, mỗi nơi lại gặp nhiều Thầy và Phật tử nên không thể nhớ hết, e kể ra sẽ thiếu sót, vô tình hóa thành thiên vị không hay mà phụ tình chư quý vị. Lại nữa bài viết này không phải thuần là tường trình hồi ký, mà đây chỉ là cảm tưởng và cảm niệm một chuyến đi chia xẻ đạo tình nơi xứ người của cá nhân chúng tôi. Và cảm niệm đó chỉ đặt vào một vài điểm chính từ quan điểm cá nhân.

Phái đoàn có tới 9 người, phải đi nhiều nơi, thuyết giảng nhiều đạo tràng, nên việc sắp xếp lịch trình hẳn phải chuẩn bị trước. Do đó lịch trình khóa biểu thuyết pháp đã được gởi đi các nơi từ hơn 6 tháng qua. Và đây là lịch trình của phái đoàn.

Lịch trình hướng dẫn Tu học của Phái đoàn từ AÂu Châu

tại Mỹ Quốc từ 26 / 2 đến 13 /4/ 2004.

Phái đoàn gồm có: TT Thích Như Ðiển, TT Thích Tâm Huệ, TT Seelawansa, ÐÐ Thích Ðồng Văn, ÐÐ Thích Phổ Huân, ÐÐ Thích Tông Nghiêm, ÐÐ Thích Hạnh Giới, ÐÐ Thích Hạnh Thức, Sa Di Hạnh Tuệ.

 

Thời gian                                            Chương trình 

 

27/02 – 3/03/2004                   Thuyết pháp tại Chùa Quan AÂm (TT Trường Phước)

            4/03/2004                                Montreal – Chicago

4/03 – 7/03/2004                     Thuyết pháp tại Chùa Phật Bảo (ÐH Minh Ðộ)

            8/03/2004                                Chicago – Los Angeles

9/03 – 13/03/2004                   Thuyết Pháp tại Chùa Bảo Quang (TT Quảng Thanh)

14/03/2004                                          Los Angeles – San diego

 

14/03 – 16/03/2004                 Thuyết pháp tại Chùa Phật Ðà (TT Nguyên Siêu)

            17/03/2004                              San Diego – San Jose

18 – 20/03/2004                                  Thuyết Giảng tại Ðạo Tràng Pháp Hoa

21/03/2004                  San Jose - Oklahoma City

21/03 – 23/03/2004                 Thuyết giảng tại Ðạo tràng Phổ Hiền

            24/03/2004                              Oklahoma City – Dallas

24/03/2004                  Ở lại Dallas 1 đêm tại Chùa Từ Ðàm

25/03/2004                                          Dallas – Minneapolies

26/03 – 29/03/2004                 Khóa tu học và Thuyết giảng tại  Chùa Phật AÂn

30/03/2004                  Minneapolis – Houston

31/03 – 4/04/2004                   Khóa tu học và thuyết giảng tại Chùa Tịnh Luật

            5/04/2004                                Houston – Raleigh

5/04 – 11/04/2004                   Khóa tu học và Thuyết giảng tại Raleigh

12/04/2004 oHojj

                        Trở về trụ xứ

13/04/2004                                          Về đến Hannover

14/04/2004                                          Về đến Sydney

  

Ðất nước Canada thật lớn, người Việt ở đây cũng đông, và dù thời tiết khắc nghiệt với cái lạnh rét người; nhưng lòng người đâu đâu cũng ấm, nhất là cái ấm của người luôn mang tâm vị tha, thương người thương vật. Ngôi chùa Quan AÂm nơi Phái đoàn tá túc đầu tiên suốt gần một tuần, và bắt đầu cuộc thuyết giảng tại đây, đã cho chúng tôi nhận định ý nghĩ này.

Chùa tọa lạc ở phố có nét đẹp riêng của nó. Dù rằng nó không tỏa cảnh lực của một sơn tự nơi rừng thiêng; nhưng trong đó dung chứa nhũng người con Phật tha thiết, sớm mõ chiều kinh nhắc nhỡ sách tấn mỗi ngày, từ đó có đủ thần lực sừng sững xen lẫn với cảnh trần mà không bao giờ bị nhiễm uế.

Ngoài giờ thuyết giảng, phái đoàn đã được thăm một vài chùa, đặc biệt ngôi chùa nằm ở thủ đô Ottawa - ngôi chùa này nằm tận ngoại ô cách xa thành phố, toạ lạc trên một ngọn đồi, chân núi tuyết phủ trắng phau. Chúng tôi không thể tưởng tượng được hiện lúc này đang cuối đông mà tuyết vẫn nhiều như vậy. Tuy rằng cơ sở chùa đang trong tình trạng sáng tạo, tô bồi; vì đây là một dãy nhà được cải trang làm chùa, tuy nhiên vẫn để lại nơi lòng người thăm viếng một cảnh thiền thanh tịnh. Nơi đây tương lai sẽ là một Phổ Ðà sơn đúng như danh hiệu núi thiêng thánh địa bên Trung Quốc.

Phái đoàn còn được duyên thăm viếng một vài nơi sinh hoạt của Phật tử; có nơi còn lưu lại cảnh trí sinh hoạt đầu tiên của người Phật tử Việt Nam của thập niên bảy mưoi, nơi đây từ một niệm Phật đường khiêm tốn đầu tiên làm nơi dừng chân tìm lại cội nguồn tâm linh trên đất khách cho mãi đến bây giờ.

Rời Canada phái đoàn mang theo thật nhiều kỷ niệm! Kỷ niệm đến rồi đi, kỷ niệm một dấu chân đã đến và bỏ lại dấu chân ghi đậm; dấu chân không vết mà sâu, dấu chân không ngừng mà lưu mãi. Dấu chân như vậy là dấu chân lần theo chân Phật. Ngày xưa trên đường hoằng hóa lợi sanh Phật đã ghi lại không biết bao nhiêu dấu chân trên cát, và mỗi dấu chân Ngài là một thắng duyên nơi đó, dù nơi đi qua không một bóng người; nhưng lại có vô số chúng sanh khác thừa hưởng. Thừa hưởng pháp diệu tuyệt vời từ kim tướng thanh tịnh của Ngài phát ra. Huyền diệu như vậy vì Ngài bước đi mà không mong đến, đã đến mà chẳng đoái hoài an trụ, và an trụ mà tự tại giải thoát rốt ráo. Nói đúng hơn vì Ngài là bậc chánh giác, là Phật, là tất cả mà vượt lên tất cả.

Chúng ta ngày nay nên ghi nhận cầu học pháp giải thoát này để bước chân đi không vướng nặng kỷ niệm, không dệt thành nghịch duyên oan trái.

Trụ xứ đầu tiên trên Hoa Kỳ là Chicago, thành phố mệnh danh thành phố gió (windy city); thế nhưng mặc cho gió thổi thế nào, đâu có thể thổi được tấm lòng người con Phật. Ra tận phi trường đón quý Thầy là những Phật tử thuần thành mộ đạo; mỗi vị trên tay một đó hoa. Hoa đẹp như tâm người.

Thầy trò gặp nhau dù mới quen, chưa quen hay đã quen không phân biệt, tay chấp chào nhau chúc nguyện lành.

Nơi đây chùa Phật Bảo được tạo nên bởi những bàn tay, lòng thành của hàng Phật tử tại gia; tuy vậy sinh hoạt Phật sự luôn khởi sắc từ hơn 10 năm nay. Và trong thắng duyên hôm nay phái đoàn hoằng pháp AÂu Châu không những chỉ mang thêm hoa hương giải thoát tô điểm ngôi chùa cho đẹp hơn mà cũng còn là nhân duyên đã đến để chứng minh buổi lễ bổ nhiệm vị trụ trì Tự viện Phật Bảo. Việc này từ đây duyên khởi cho hàng Phật tử tín tâm hơn, khi ngôi già lam Phật Bảo ảnh hiện màu y vàng giải thoát, để sẽ giữ mãi hình ảnh truyền thống hài hòa sư đệ với nhau. Ðiều làm cho Phật tử nơi đây an tâm nữa là vị trí sư cô trụ trì thật xứng đáng; với tuổi đời đã ngoài bốn mươi, tuổi đạo hạ lạp trên hai mươi năm, lại có học vị vừa hoàn tất văn bằng tiến sĩ Phật học.

Khi phái đoàn đến Phật Bảo, thì sư cô (Minh Huệ) cũng chỉ vừa mới được Hội bảo lãnh qua vài ngày. Như vậy chẳng khác gì Sư cô cùng đi với phái đoàn vậy. Cần rõ hơn ở đây người trưởng đoàn là Thầy phương trượng chùa Viên Giác cũng là người bảo trợ Tăng Ni sinh du học bên Ấn Ðộ, mà Sư cô là một trong số những người Thầy đã bảo trợ cũng như tạo duyên cho sự có mặt của sư cô tại đây, và hôm nay trong buổi lễ bổ nhiệm trụ trì, Sư cô đã cầu pháp nơi Thượng Tọa làm Thầy y chỉ. Ðồng thời Phật tử tại tại chùa Phật Bảo đã và đang thường được Thượng Toạ cố vấn tinh thần nhiều năm qua, cho nên lễ bổ nhiệm trụ trì đã hoàn thành viên mãn. Ðó là điểm đẹp xảy ra ngay trong thời gian phái đoàn hoằng pháp, xin lược kể như vậy.

*

Vẫn theo phương thức làm việc nhẹ nhàng uyển chuyển, phù hợp với tinh thần đạo đời như một; nhưng lúc nào cũng không quên chất liệu và nền tảng của cốt cách người tu. Sau những thời tâm sự chia xẻ, thuyết pháp Thầy trưởng đoàn thỉnh thoảng đã đề nghị giúp vui văn nghệ qua tài năng tình Thầy trò với nhau; thế là chúng tôi lại “được” luôn luôn đề nghị vậy.

Ðiểm hay nhất của phái đoàn, khi sắp rời một đạo tràng nào, không quên tạo cho hàng Phật tử cơ hội góp nhặt câu hỏi, nghi vấn về Phật pháp để Thầy trò cùng nhau chia xẻ, trả lời. Thế mới thấy được nhiều vấn đề thường khi người thuyết pháp khó hiểu được thính chúng mong muốn những thắc mắc được giải đáp thỏa đáng như thế nào với việc cụ thể hóa về sự tu học của mình.

Tiếp tục lên đường đến Cali nơi tập trung người Việt nhiều nhất nước Mỹ. Lần lượt phái đoàn đã thuyết pháp tại ba nơi: Santa Ana, San Diego, San Jose. Nơi đây phái đoàn đã được Ðài truyền hình Litte Saigon phỏng vấn, tìm hiểu từ mỗi vị Thầy trong đoàn về một số đề tài như: tình hình Phật sự nơi bổn xứ của các Thầy đang sinh hoạt; đặc biệt quý Thầy trẻ là hình ảnh quan tâm nhất của quý anh chị ký giả, bằng những câu hỏi vừa vui vừa thực tế. Chẳng hạn tại sao quý Thầy trẻ mà đi tu ? Và khi tu như vậy thì quý Thầy có cảm nghĩ gì về các người trẻ đồng tuổi như quý Thầy hiện đang sống trong đời sống vật chất xa hoa? Và nếu được thực hiện cái gì đó cho tuổi trẻ thì quý Thầy có ý kiến gì? v.v...

Ðó là một buổi phỏng vấn, nhưng xem như tâm tình chia xẻ, chắc vì chú Nguyễn Ngân một ký giả chuyên môn sành điệu, khôn khéo trong ngôn ngữ nhà nghề, và cô Kiều Diễm lại duyên dáng hơn qua con người và cách gợi ý hỏi.

Chùa nào ở CaLi cũng đều để lại trong lòng phái đoàn niềm vui mến. Và nơi đây chúng tôi nhận thức được ý vị tuyệt vời của đạo giải thoát, vượt qua không gian biên giới, để người ngộ nhận đạo Phật, không còn xem đạo Phật chỉ hạn cuộc trong tiếng kệ lời kinh, trong thôn làng hẻo lánh, hay nếu trong đô thị, thì cũng chẳng khởi sắc được gì. Chúng tôi muốn nói đã được dịp thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh, từ xưa và nay do một vị Thầy có một tâm hồn nghệ sĩ, và tất nhiên tính nghệ sĩ đó không phải đơn thuần cái gọi nghệ sĩ của thế gian, của nhị biên đối đải (phân biệt).

Phái đoàn cũng đã thuyết giảng và thăm viếng một vài chùa Ni, trong sự tán thán hoan hỷ trước Phật sự thành tựu, để có những ngôi chùa thật đẹp như chùa Ðức Viên vậy.

Rời CaLi chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi Dalas và Oklahama.

Lại một lần nữa là những bó hoa ân tình, ý đạo, trao tặng tiếp đón quý Thầy. Nơi đây cũng như một lần tại Cali phái đoàn ngụ tại nhà Phật tử, cảm được chân tình khả kính, đạo cả kính thành của hàng Phật tử tại gia, vì lo cho đạo vì mong mõi Tam Bảo trường tồn nên hết lòng kính mộ, và quý Thầy vô cùng cảm kích biết ân, nguyện lòng trọn tâm không phụ ân Tam Bảo, không cô phụ tình Thầy trò, tử đệ trong muôn một.

 Những lời pháp nhủ, những âm điệu lời kinh vượt qua không gian, thời gian không còn phân biệt, do đó ngay tại tư gia, Phái đoàn vẫn thể hiện đầy đủ tính cách vô ngại để giờ công phu thanh tinh y như tại chùa; nhờ vậy mà hàng Phật tử mới thấy được tính bất nhị của đạo giải thoát, đúng với đạo đời là một !

    Tiếp theo kỳ trước. (Ghi lại chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ từ ngày 26/2/04 đến 12/4/2004)

 Mỗi một đạo tràng, mỗi hoàn cảnh khác nhau; có nơi phái đoàn chỉ lưu lại một hai ngày, lâu nhất là một tuần lễ. Tuy vậy tất cả đều gây được cảm xúc thân thương, vì nơi đâu Phật tử cũng mến đạo vàng, kính tin Tam Bảo.

Phái đoàn có đến 9 vị, được phân chia mỗi người mỗi phần vụ khác nhau. Trưởng đoàn là Thượng Tọa Phương Trượng chùa Viên Giác thượng Như hạ Ðiển; Phó đoàn Thượng Tọa Thích Tâm Huệ; Thư Ký Ðại Ðức Thích Hạnh Giới; Thị Giả cho Thầy Trưởng Ðoàn, Sư chú Hạnh Tuệ; phụ giúp chăm sóc phái đoàn với chú có Thầy Hạnh Thức; còn lại và tính chung trong phái đoàn có đến 7 vị giảng sư. Mỗi vị phụ trách theo khả năng sở trường của mình. Thượng Tọa Trưởng Ðoàn thuyết giảng theo sách Quy Nguyên Trực Chỉ khuyến tấn pháp tu niệm Phật, mà Thượng Tọa đã giảng nhiều năm, qua nhiều đạo tràng. Thượng Toạ Seelawansa giảng về Thiền. Thượng Tọa Tâm Huệ giảng về Tịnh Ðộ qua tinh thần Kinh Pháp Hoa và Kim Cương; Thầy Ðồng Văn giảng Kinh Duy Ma Cật, Ðại Ðức Tông Nghiêm giảng về thuyết nhân duyên. Thầy Hạnh Giới phụ trách cho giới trẻ qua hai ngôn ngữ Việt, Anh với chủ đề phát Bồ Ðề Tâm và chúng tôi (Phổ Huân) nói chuyện theo đề tài tác phẩm ‘Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Ðộ’ đã viết năm rồi.

Như thế phái đoàn tuy chỉ có 9 người nhưng tương đối giới thiệu tạm đầy đủ giáo lý căn bản của Như Lai.

Hôm nay, sắp cuối tuần lễ đầu của tháng 4, tính ra phái đoàn đã đi hơn một tháng, đã đến hơn 10 đạo tràng và nói chuyện với quý Phật tử có đến vài chục pháp thoại. Giờ đây dừng chân tại tiểu bang North Carolina, thành phố Raleigh cũng là trạm cuối. Nơi đây phái đoàn được nghỉ lại tại tư gia của Anh Chị Phật tử trí thức thuần thành. Anh chị quy y với Thầy Trưởng đoàn gần ba mươi năm qua, đặc biệt sự kính mộ quý trọng của Anh chị đối với Thầy trưởng đoàn thật sâu đậm, điều đó chúng tôi thấy được qua việc trình bày vật kỹ niệm của Thầy mà Anh chị đã trân quý giữ gìn. Ngoài ra phái đoàn còn ghé đến Washington DC thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để thuyết giảng một vài nơi, đồng thời đi xem phong cảnh và một số người quen biết, trước khi mỗi người trở về lại trụ xứ của mình.

Ðược đón tiếp trú ngụ tại tư gia, được ân cần quý trọng khiến chúng tôi hồi tưởng và suy nghĩ lại những ngày giờ đã qua. Những nơi như San jose, Oklahoma, Minneapolis, tất cả đã nói lên tinh thần học Phật của người Phật tử tại gia vẫn thật đẹp; đẹp hơn là những chân tình mến đạo đó đến từ những người trí thức, đã một thời làm quan chức ngày xưa trước năm 75; quý vị đã không mặc cảm, không đoái nhìn quá khứ, chấp thủ tự ái của mình, ngược lại quý vị thật khiêm cung hạ mình cần cầu tu học, chỉ mong nhìn được lại chân tâm trong niềm kính Tăng trọng Pháp. Ðiều này không hoàn toàn do đổi đời, sa cơ thất thế, mà vì tri nhận được tính chất vô thường có không sinh diệt của giáo lý giải thoát, chứng minh điều đó, có vị dù tuổi xế chiều, hoàn cảnh tình thế không thể tiến thân như xưa, nhưng cuộc sống vẫn an nhàn thoải mái, vì con cái quý vị đã hoàn toàn công thành danh toại nơi đất khách.

Phái đoàn thật cảm kích và cảm khái đến xúc động những chân tình quý đạo trọng Tăng của chư vị. Rồi trong chuyến hoằng pháp này, lại hiện ra một cảnh đẹp, đó là việc ngưỡng mộ phái đoàn, ngưỡng mộ chiếc vàng y giải thoát, khiến có vài nơi đạo tràng có đến hơn 3 vị xin xuất gia theo chân Thầy Phương Trượng chùa Viên Giác.

Qua đó chúng tôi lại suy nghĩ, rõ ràng đạo giải thoát vẫn đẹp như ngày nào; ngày mà Phật tổ bắt đầu khai thị Tứ Ðế cho nhóm Ông Kiều Trần Như, để đạo vàng trang trải hiện tỏa khắp bốn phương trời. Giờ đây nơi đất nước mệnh danh văn minh giàu có hùng cường nhất, ánh đạo vàng của Thế Tôn đâu nào bị lung lay, đào thải. Do thế người học Phật ý thức được giáo lý của Ngài khiến chẳng một sức mạnh nào có thể lung lạc được. Và vậy Chân lý Tứ Ðế kia vẫn là miên viễn dù thời gian và con người có tồn tại cho đến bao giờ.

Trước khi dứt lời cũng như tạm chia tay phái đoàn để trở về chùa nhà Úc Châu, chúng tôi xin chân thành ghi ân Thượng Tọa Phương Trượng chùa Viên Giác đã cho chúng tôi nhân duyên tháp tùng phái đoàn để học được rất nhiều từ chuyến đi hoằng pháp tại hai nơi Gia Nã Ðại và Hoa Kỳ. Chúng tôi không dám nghĩ rằng mình là một giảng sư trong đoàn, điều này là sự thật vì chính mình đã không có bằng cấp tốt nghiệp giảng sư, lại không có duyên vào đạo từ nơi trường lớp Phật học chính quy; do vậy những điều chúng tôi chia xẻ kiến thức Phật học của mình cũng chỉ là điều căn bản và luôn luôn nghĩ rằng mình đang thực tập học hỏi tiêu hóa kiến thức sách vở đã đọc và thời gian kinh kệ hơn mười năm qua.

Cuối cùng xin thưa, trong chuyến hành trình hoằng pháp được thuận duyên cho đến ngày hoàn mãn, phái đoàn chắc chắn sẽ không thể nào quên được sự trân quý cúng dường của quý Phật tử qua khắp các đạo tràng tại các Tiểu bang, để giờ đây phái đoàn đã trang trải được những chi phí và hãy còn dư lại tịnh tài để được ghi lại trong tâm quý Thầy niềm tri ân quý mến của quý Phật tử chân thành mộ đạo.

Phái đoàn thành tâm ghi nhận công đức quý Thầy, quý Cô mà phái đoàn được tiếp đãi một cách chân tình nồng hậu khi ghé thăm hay lưu trú tại các đạo tràng để thuyết giảng.

Nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Ngài, quý vị luôn được an lành trong cuộc sống và mọi duyên lành Phật sự đều được viên thành.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Hoa Kỳ ngày đầu xuân năm 2004.
     TK Thích Phổ Huân.

 

Cập nhật ngày: 07-04-2004

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com