Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 


 

The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congress  of Australia New Zealand

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria

QUANG DUC BUDDHIST MONASTERY

105 Lynch Road, Fawkner, Victoria 3060, Australia. Tel: 03.9357 3544. Fax:03. 9357 3600.

Email:quangduc@quangduc.com;  Website: www.quangduc.com

______________________________________________________________________________

 

 Kinh Sách sẽ ấn tống nhân mùa Phật Ðản 2004


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Phật tử xa gần,

Ngoài công tác xây dựng Chánh Điện Phật, trong những năm qua, Tu Viện vẫn theo đuổi mục đích truyền bá Chánh Pháp qua các phương tiện khác nhau như in bản tin, in sách, làm website và gần đây là thực hiện chương trình phát thanh Cam Lồ, tất cả đều mong chuyển lời Phật dạy đến với quần chúng Phật tử.

Cũng với mục đích đó, mùa Phật Ðản năm nay, 2004, Tu Viện Quảng Đức sẽ dự định ấn hành 3 tập sách :

1.“Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không do Ðại Ðức Nguyên Tạng chuyển ngữ.

2.“Kỷ yếu 13 năm thàh lập, xây dựng và hoằng Pháp của Tu Viện Quảng Ðức

3. “Cuộc Ðời Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (song ngữ truyện tranh Việt-Anh, dành cho thiếu nhi) do Phật tử Hương Ngọc phiên dịch.

Kính xin Quý Phật tử xa gần phát tâm hùn phước ấn tống ba tập sách trên để tu Viện kịp in trước Ðại lễ Phật Ðản 2004. Quý Phật tử tại Úc cúng dường ấn tống sách, xin liên lạc Ðạo hữu Huệ Thuyền, số phone: 9303 9274 hoặc Ðạo hữu Nguyên Hân: 9382 8853.

Tại Mỹ, Quý Phật tử liên lạc trực tiếp với Đạo hữu Thanh Tâm, gởi chi phiếu hoặc money order, xin ghi Thanh Tam Nguyen và gởi về địa chỉ:

Ms. Thanh Tam
2114 Ambassador Caffery Pkwy Lot # 44
Lafayette – LA 70506  
Tel: 337-993-9699
Email:
thanhtam_nguyen@msn.com


Kính chúc quý Phật tử xa gần thân tâm thường lạc, vạn sự các tường như nguyện.

Nay kính,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Chủ biên Trang nhà Quảng Đức
www.quangduc.com

 

 

Cập nhật ngày: 23-03-2004

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com