Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức


...... ... .

 
 

CƠ SỞ PHẬT HỌC TỊNH-QUANG
302 - 2 DORADO COURT, TORONTO, ONTARIO, M3M 2E8 CANADA

Tel: 416-633-7302 & Fax:  416-837-9043
Email:  cutranlacdao@yahoo.com

 

Toronto, Phật lịch 2548, ngày 27-10-2004

Số: 091 – CSPHTQ/VP.

 

Tâm Thư 

của Ban Vận Động Thành Lập Chùa Tịnh-Quang Guelph 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

            Kính bạch Chư Tôn Đức,

            Kính thưa Quí đồng bào và Phật tử khắp nơi,

 

            Từ nhiều năm qua, đồng bào và Phật tử tại thành phố Guelph, cách Toronto khoảng 80 km về phía tây HWY 401, mong ước có một cơ sở sinh hoạt văn hóa, giáo dục và tôn giáo để phục vụ người Việt tại thành phố Guelph và lân cận.  Ban vận động đã tìm được căn nhà thích hợp, để thành lập cơ sở nói trên, tọa lạc tại số 431 Starwood Dr., Guelph, ON, N1E 7A4 ngay ngã ba Eastview Rd., trị giá 210,000.00 đô la.  Các thủ tục mua bất động sản đã xong và ngày 01-12-2004 sẽ nhận nhà.  Ban vận động cố gắng tạo nhiều thuận duyên để Quí đồng bào và Phật tử cư ngụ tại thành phố Guelph, lân cận và khắp nơi đóng góp phần công đức và phước đức, qua nhiều hình thức như: đóng góp tịnh tài một lần, đóng góp tịnh tài hằng tháng, hoặc cho mượn tịnh tài không tính lời trong vài năm.

 

            Thư từ hay chi phiếu cúng dường xin ghi: “TINH-QUANG TEMPLE” 

            *Trước ngày 01-12-2004. Xin gửi về địa chỉ:

            Thích Chân Tuệ, 302-2 Dorado Ct., Toronto, ON, M3M 2E8, Canada.

            *Kể từ ngày 01-12-2004, xin gửi về địa chỉ:

            Chùa Tịnh-Quang Guelph, 431 Starwood Dr., Guelph, ON, N1E  7A4 Canada.

           

            Chúng ta biết rằng phước báo chính là yếu tố giúp con người được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tai qua nạn khỏi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.  Nhưng phước báo từ đâu có? Phước báo có từ thân khẩu ý thiện lành, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, các việc bố thí phước thiện, cứu ngưới giúp đời.  Việc đóng góp vật chất cũng như tinh thần, góp công góp của vào việc dựng lập một ngôi chùa tạo được vô lượng phước đức, bởi vì ngôi chùa này phục vụ cộng đồng người Việt tại thành phố Guelph và lân cận, về nhiều phương diện văn hóa giáo dục và xã hội, đem lại an lạc và hạnh phúc cho đời sống tâm linh, qua các sinh hoạt pháp sự.  Hơn nữa đây còn là cơ sở Phật học, hoằng dương chánh pháp, tổ chức các khóa tu học, đem lại sự giác ngộ chánh kiến và chánh tín, sự giải thoát phiền não và khổ đau, đến với mọi ngưới hữu duyên, không phân biệt tín ngưỡng, cho nên sự góp công góp của được vô lượng vô biên công đức, không thể nghĩ bàn.  Tại sao như vậy?  Bởi vì giúp người qua cơn khốn khó, cứu người qua cơn hoạn nạn, ân nghĩa và lợi ích chỉ trong kiếp này.  Còn việc tạo dựng cảnh chùa, nhất là lập đạo tràng tu học, trợ duyên giúp cho con người khai mở trí tuệ bát nhã, thoát ly sanh tử luân hồi, đó là ân nặng muôn đời, sánh bằng hư không, vô cùng vô tận.  Công đức vô lượng vô biên chính là nghĩa đó vậy.  Chủ trương của chùa Tịnh-Quang Guelph là Phúc Tuệ song tu và Pháp môn chăn trâu.  Ban vận động kính mong nơi đây sẽ qui tụ những người Việt thiện tâm, muốn xây dựng cảnh giới an lạc hạnh phúc, trang nghiêm thanh tịnh và gieo trồng hạt giống Bồ đề và nhân giải thoát sanh tử.

             Ngưỡng nguyện chư Phật tử và chư Bồ Tát Thập Phương thùy từ chứng minh công đức hộ trì của chư Tôn Đức và phước phần tạo dựng ngôi Tam Bảo của quí đồng bào và Phật tử tại thành phố Guelph, vùng lận cận và khắp nơi.  Kính chúc chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường và cư trần lạc đạo.

             NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

            NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

             Kính thư,

            Tỳ khưu Thích Chân Tuệ

 

Sau đây là lịch sinh hoạt trong tháng 12-2004:

        Chủ nhật 05-12-2004:  Chùa dọn vào cơ sở mới.

        Chủ nhật 12-12-2004: 

        10:30 giờ sáng:  Khóa lễ hằng tuần đầu tiên.  Tụng kinh thuyết pháp. 

15:00 giờ chiều:  Đàm đạo Phật pháp.  Trao đổi kinh nghiệm tu học.

            

Lịch sinh hoạt của Chùa Tịnh-Quang Guelph trong năm 2005:

        Tháng 01 năm 2005:  Thứ Bảy 01-01-2005:  Ngày tỉnh tu đầu năm dương lịch.

Chủ Nhật 02-01-2005:  Lễ Nhật Tự Chùa Tịnh Quang Guelph.

Chủ Nhật 16-01-2005:  Lễ Phật Thích Ca thành đạo (8 tháng chạp)

Thứ Bảy 29 và Chủ Nhật 30-01-2005:  Khóa tu học bát quan trai hằng tháng (tu tập giữ gìn thân khẩu ý một ngày một đêm 24 tiếng/ mỗi cuối tháng).

  Tháng 02 năm 2005:   08-02-2005:  Lễ đón giao thừa.  09-02-2005:  Lễ Tết Nguyên Đán

                          (mùng một).

  Tháng 03 năm 2005:  Chủ Nhật 20-03-2005:  Lễ Phật Thích Ca xuất gia (8/2) và niết bàn

                                                                             (15/2).

                                        Chủ Nhật 27-03-2005:  Lễ kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (19/2).

  Tháng 04 năm 2005:   Khai giảng khóa giáo lý căn bản.

  Tháng 05 năm 2005:   Chủ Nhật 22-05-2005:  Lễ Phật Đản (15/4, năm Ất Dậu).

  Tháng 06 năm 2005:   Khai giảng tuần lễ tu học mùa Hè.

  Tháng 07 năm 2005:   Dự khóa nghiên tu an cư tại Tổ Đình Từ-Quang (Montréal).

                                        Chủ Nhật 24-07-2005:  Lễ kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (19/6).

  Tháng 08 năm 2005:   Chủ Nhật 21-08-2005:  Lễ Vu Lan (15/7).

  Tháng 09 năm 2005:   Chủ Nhật 18-09-2005:  Lễ Trung Thu (Tết Thiếu Nhi).

(thi đánh vần, viết văn, cắm hoa, đố vui để học, mặc quốc phục thiếu      nhi,…).

  Tháng 10 năm 2005:   Chủ Nhật 23-10-2005:  Lễ kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (19/9).

  Tháng 11 năm 2005:   Chủ Nhật 13-11-2005:  Lễ Hạ Ngươn (15/10).

  Tháng 12 năm 2005:  Khai giảng tuần lễ tu học mùa Đông.                           --- o0o ---

Cập nhật ngày: 01/11/2004

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com