Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

ĐÀN TRÀNG A DI ĐÀ

3 ngày : 16, 17 và 18/12/2005
(tức 16, 17, 18 tháng 11 năm Ất Dậu)
tại chùa Khánh Anh – Bagneux – Pháp quốc.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Năm nay, nhân ngày VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ, chùa Khánh Anh sẽ

thiết lập một đàn tràng 3 ngày : 16, 17 và 18/12/2005 (tức 16, 17, 18 tháng 11 năm Ất Dậu)

để cúng dường hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an và đặc biệt cho những ai chuyên tu pháp môn Tịnh Độ ngõ hầu huân tu công đức hồi hướng cho chính bản thân cũng như những người thân trong gia đình được thành tựu như lời cầu nguyện hằng ngày : nguyện con vào lúc mạng lâm chung, tận trừ hết thảy mọi chướng ngại, diện kiến Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sanh Cõi An Lạc.

 

Chương trình sơ lược như sau :

 

Thứ sáu 16/12/2005 (16/11/Ất Dậu) :

·        09 giờ 00 – 17 giờ 00 : KHAI ĐÀN niệm Phật, kinh hành, đảnh lễ chư Phật, Bồ Tát.

(suốt thời gian từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều chương trình sẽ không gián đoạn trên Chánh điện, tuy nhiên, những ai muốn xuống nghỉ ngơi, ăn uống… xin cứ tự tiện ngưng nghỉ - tùy theo cần thiết của mỗi người).

·        Buổi tối : 20 giờ 30 – 22 giờ 30 : thuyết giảng về Tây Phương Tịnh Độ (Thượng Tọa Thích Nhất Chân)

Thứ bảy 17/12/2005 (17/11/Ất Dậu tức đúng ngày Vía Đức Phật A Di Đà) :

·        09 giờ 00 : Lễ Sám : DI ĐÀ BẢO SÁM toàn bộ

(suốt ngày sẽ dành cho chương trình bái sám này)

·        Buổi tối : 20 giờ 30 – 22 giờ 20 : thuyết giảng về Tây Phương Tịnh Độ. (Thượng Tọa Thích Nhất Chân)

Chủ Nhật 18/12/2005 (18/11/Ất Dậu) :

·        Buổi sáng dành cho chương trình hằng tuần của chùa : Cầu siêu.

·        15 giờ 00 : tụng niệm chư kinh Tịnh Độ (kinh văn sẽ quyết định sau).

·        16 giờ 30 : thuyết giảng về Tây Phương Tịnh Độ (Thượng Tọa Thích Nhất Chân)

·        Sau thời giảng là HOÀN MÃN ĐÀN TRÀNG A DI ĐÀ, hồi hướng.

 

Ghi chú : những ai muốn ghi danh tham dự Đàn Tràng A Di Đà hoặc phát tâm cúng dường cho Đàn Tràng, xin vui lòng liên lạc bằng email : dieutram@free.fr hay khanhanh@free.fr để ghi danh hoặc điện thoại về số : 0160793684 (chùa Khánh Anh – Evry) hay 0146558444 (chùa Khánh Anh – Bagneux).

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-12-2003

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com