Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

Thứ Sáu 22 Tháng  09 năm 2006

Phật Lịch 2550

 Thư Ngỏ Xin Đóng Góp để
Ấn Tống Kinh Điển

 

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, và tòan thể quí Phật Tử

 

Kính thưa chư vị, nhân dịp về thăm lại quê nhà lần trước, vào mùa Vu Lan Báo Hiếu. Thật cảm động và tán thán những người con Phật chơn thuần của đạo. Với đại lễ Vu Lan như vậy mà trong chùa không có kinh Vu Lan hoặc có mà không đủ để phát cho số Phật Tử tham dự vả lại điều bằng tiếng Hán. Mà mọi người đều cố gắng chịu khó lắng nghe người khác đọc tụng.

Do nhân duyên này mà ban biên tập trang nhà Tạng Thư Phật Học kêu gọi với lòng hảo tâm của quí vị góp một phần tịnh tài để chúng con/ chúng tôi có thể tiến hành in ba bộ kinh;

1) Phật Thuyết Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh  (Kinh Vu Lan sẽ được in chung Kinh này)

2) Kinh Nhân Quả Ba Đời

3) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tất cả những kinh được in sẽ được phân phát cho những chùa ở vùng quê xa hẻo lánh. Nếu như có đủ phương tiện ban biên tập sẽ gởi tặng cho những Phật Tử đã đóng góp. Nếu tịnh tài đóng góp của Chư Tôn Đức Phật tử, Không đủ để in bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì chúng con/ chúng tôi sẽ in hai bộ Phật Thuyết Báo Hiếu Trong Ân kinh và Kinh Nhân Quả Ba Đời.

Phương danh góp phần tịnh tài sẽ được đăng vào mạng. Chúng con/ chúng tôi tha thiết kêu gọi cùng Chư Tôn Đức, Phật Tử ở khắp nơi cùng chung vào Phật sự này.

Việc in kinh và phân phát sẽ do chùa Đông Lâm ở Việt Nam phụ trách. Nếu quí Phật tử trong nước muốn đóng góp vào Phật sự này xin liên lạc về cho ban biên tập. Chúng con/chúng  tôi sẽ đưa chi tiết của chùa cho qúi vị.

Mọi ý kiến và đóng góp xin liên lạc về cho ban biên tập qua hợp thư: tangthup@tangthuphathoc.com. Chân thành cám ơn quí vị.

 

Nam Mô Công Đức Tòng Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Trân trọng kính chào,

 

Tịnh Quang

 

*********************************************

 

--- o0o ---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật ngày: 01-10-2006

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com