Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý vị Phật tử, quý bậc Phụ huynh và quý anh, chị, em Thanh Niên thân mến,

Đầu thư, BTC Khóa Tu Học Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I và Hội Sariputra Giáo Dục Từ Thiện, kính xin được vấn an đến toàn thể quý vị.

Kế dĩ, Ban Tổ Chức chúng tôi xin thông báo đến quý vị được rõ là Khóa Tu Hoc Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I, một trong những chương trình tu học thật quan trọng được sắp đặt theo thứ lớp, dưới sự giảng dạy của Chư Tôn Đức như: HT. Thích Chơn Điền, TT. Thích Trí Siêu, TT. Thích Chân Tính, TT. Thích Nguyên Kim, ĐĐ. Thích Hạnh Nguyện, ĐĐ. Thích Chúc Thiện, v.v… đến từ các nước Âu, Á và các tiểu bang Hoa Kỳ, hầu góp phần trợ giúp cho Phật tử VN tại Mỹ nói chung và đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên nói riêng, gieo trồng hạt giống Bồ Đề, kết nối thiện duyên, để mai sau ngõ hầu phụng trì Chánh Pháp. Khóa Tu Học Phật Pháp sẽ được tổ chức theo ngày, giờ và địa điểm như sau:

Thời gian: Thứ Ba, ngày 26/12/2006 đến Chủ Nhật, ngày 01/01/2007

Địa điểm: Retreat and Conference Center
121 Camp Young Judaea Drive, Wimberley, TX 78676

Để cầu mong Phật Pháp sử trường tồn, Ban Tổ Chức chúng tôi mong mỏi quý vị Phật tử và chưa là Phật tử, cố gắng sắp xếp thời gian quý báu đến tham dự chương trình tu học thật lợi lạc nầy. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình, kính mời quý vị vào trang nhà tại: http://www.ThanhNienPhatTu.org để xem, hoặc liên lạc: Thân Quán: 972-333- 8503, Viên Chiếu 832-283-7415, Quảng Nguyện: 214-455-2629.

Trước khi dứt lời, Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I, kính chúc toàn thể quý vị cu`ng gia đình vạn sự an lành, thân tâm mọi thời đều an lạc và cuộc sống luôn được hạnh phúc dưới ánh sáng Từ Bi của thập phương Chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính thông báo,

TM BTC Khóa Tu Học Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I,

Quảng Anh Kiệt Nguyễn

 

 

--- o0o ---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật ngày: 07-12-2003

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com