Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thông Báo


...... ... .CẢM TẠ

           

            Chúng con xin kính thành tri ân công đức của:

-         Hòa thượng Bổn Sư Viện chủ Thích Như Nghĩa; chư Tôn Đại đức Tăng Ni tại chùa Liên Hoa Quận 4 Saigon, Việt Nam.

-         Thượng tọa Viện chủ Thích Giải Thắng, chư Tôn Thượng tọa, Đại đức tại chùa Bửu Quang Quận 7 Saigon, Việt Nam

-         Thượng tọa Viện chủ Thích Minh Đức, ĐĐ Thích Thiện Lợi, Sư cô Thích nữ Lệ Nguyện, Sa-di ni Thích nữ Tuệ Trí tại chùa Phước Long Bridgeport, Connecticut USA.

-         Thượng tọa Viện chủ Thích Nhật Trí, chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tại chùa Pháp Vũ, Orlando, Florida USA.

-         Thượng tọa Viện chủ Thích Phước Hiền, TT Thích Thiện Quang tại chùa Phước Thiện, Sacramento, California USA

-         Đại đức trụ trì Thích Nguyên Tâm, ĐĐ Thích Thiện Ngộ, ĐĐ Thích Minh Thiện tại chùa Liên Hoa Gretna, Louisiana USA

-         Đại đức Thích Nguyện Tạng, Phó Trụ trì Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Australia.

-         Đại đức Thích Nguyên Dũng, trụ trì chùa Huyền Quang Springfield, Massachusetts USA

-         Đại đức trụ trì Thích Tín Mãn, ĐĐ Thích Thiện Ngộ, ĐĐ Thích Tín Tâm tại chùa Vạn Hạnh San Diego, California USA

-         Đại đức Thích Kiến Như, trụ trì Thiền viện Chơn Như Braddock, Pennsylvania USA

-         Đại Đức Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni Lawrence, Massachusetts USA

-         Thầy Sa-di Tâm Quảng tại Tịnh thất Báo Ân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.

-         Ni sư trụ trì Thích Nữ Như Tâm và Quí Sư cô tại chùa Phổ Hiền, Worcester, Massachusetts USA.

-         Ni sư trụ trì Thích Nữ Trí Hòa và Quí sư cô tại chùa Linh Sơn, Worcester, Massachusetts USA.

-         Sư cô trụ trì Thích Nữ Như Chánh và Quí sư cô tại chùa Huê Lâm, Fitchburg, Massachusetts USA.

-         Sư cô Thích Nữ Linh Lạc tại Worcester, Massachusetts USA

-         Ban Hộ tự Hội Phật giáo Connecticut chùa Hải Ấn, New Britain, Connecticut USA

-         Ban Hộ tự chùa Lâm Tỳ Ni Lawrence, Massachusetts USA

-         Cô Diệu Hải, Chủ bút tòa soạn Á Đông thời báo, Massachusetts USA

-         Quí Nam nữ Phật tử của các tự viện, đạo tràng.

-         Quí thân quyến, thiện hữu.

Đã thể niệm từ bi, đạo tình pháp lữ, tình đồng hương cử hành và tham dự lễ tang siêu độ tại chùa Liên Hoa Quận 4 Saigon Việt Nam, chùa Phước Long Bridgeport CT USA và các chùa nêu trên cho cố phụ của chúng con là hương linh cụ ông :

NGUYỄN BÁ LỘC
Pháp danh: Tâm Quang
Sanh ngày: 28.02.1934
Vãng sanh ngày: 31.12.2006
Hưởng thọ: 73 tuổi

Đồng thời đã đến phúng viếng, gọi điện thoại, gởi điện thư, đăng báo và mạng điện tử internet phân ưu với gia đình chúng con.

Chúng con xin kính thành đảnh lễ nguyện cầu chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khang an, chúng sanh dị độ. Kính chúc Quí nam nữ Phật tử, Quí thiện hữu, Quí Đồng hương thường an lạc hạnh phúc..

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                           Hiếu tử

                                                                                                                                                          Tỳ-kheo Thích Tâm Khanh
                                                                                                                                                      và toàn thể gia đình đồng kính tạ

 

(xem điện thư phân ưu)

Xem trang tác giả Tỳ Kheo Thích Tâm Khanh

 

--- o0o ---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật ngày: 01-07-2007

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544