Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006

Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

TT. Thích Như Điển (Đức), TT. Thích Thái Siêu, TT. Thích Hạnh Tuấn (Hoa Kỳ), TT. Thích Đồng Văn (Đức),
ĐĐ. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ. Thích Phổ Huân (Úc), ĐĐ. Thích Hạnh Hảo, Thích Hạnh Giả (Đức),
Sư Cô TN Minh Huệ, Sư Cô TN Diệu Tánh (Mỹ), Ni Cô TN Hạnh Trì (Mỹ)

 

Ngày Tháng

Chuyến Bay/ Địa Điểm tổ chức

Ghi Chú

01.03.2006

Hannover – Los Angeles

 

03.03-05.03.2006

Khóa Tu Học tại chùa Diệu Pháp

TT. Thích Viên Lý

 

06.03.2006

Los Angeles – San Jose

 

07.03-12.03.2006

Khóa học tại đạo tràng Phổ Hiền San Jose và Sacramanto

 

15.03.2006

San Jose – Houston

 

16.03-19.03.2006

Khóa tu học tại chùa Tịnh Luật - Houston

 

20.03.2006

Houston – Oklahoma City

 

21.03-26.03.2006

Khóa học tại Oklahoma và Little Rock / Fontsmith

 

27.03.2006

Oklahoma City – Minneapolis

 

28.03-02.04.2006

Khóa tu học tại chùa Phật Ân - Minesota

 

03.04.2006

Minneapolis - Chicago

 

04.04- 09.04.2006

Khóa tu học tại chùa Phật Bảo - Chicago

Thêm địa điểm khác:

1. Chùa Phước Hậu

10.04.2006

Chicago - Atlanta

 

11.04-16.04.2006

Khóa học phật pháp tại Tu Viện Kim Cang

 

17.04.2006

Atlanta – Orlando

 

18.04-23.04.2006

Khóa học tại Orlando

 

24.04.2006

Orlando Montréal - Canada

 

25.04-30.04.2006

Khóa tu học tại chùa Quan Âm, Thiền Tôn, Liên Hoa (Montréal) Từ Ân, Hiếu Giang, Phổ Đà (Otawa)

 

30.04.2006

Montréal – Frankfurt

 

01.05.2006

Frankfurt – Hannover Đức Quốc

 

 

Địa chỉ liên lạc:

 

Los Angeles      T.T. Thích Viên Lý       thichvienly@ghpgvntn.net          Tel. 626/288-5359.02 626/614 0566

                                                                                                            Fax. 626 286-8437

                        Sư Cô Diệu Tánh          dieutanh@yahoo.com                                       

                        Thiện Đạt+Thanh Hiền  thiendat@aol.com                      Tel. 714/8905885 hoặc 7145488435

San Jose           ĐH Đồng Từ                amjm16@yahoo.com                 Tel. 408/2706373

                        ĐH Chánh Phong                                                          Mobil 408/9338813 – 8028089

Houston:           ĐĐ T.Tịnh Trí               tinh@mail.ev1.net                      Tel. 936/9315427 Mobil 7135167308

                        ĐĐ T. Pháp Quang       phapquang@mail.ev1.net                       “

                        ĐH Từ Hạnh                tuhanh_1@yahoo.com               Mobil 281/2354323

Oklahoma:        ĐH Tâm Danh              tamdanh@cognisurf.com           Tel. 405/7454093 off. 405/3083671

                        T.T. Thích Thông Triết  chanhphapokc@yahoo.com        Tel. 405478-1818 Mobil 405514-5821

Minneapolis       Chùa Phật Ân               trivien@hotmail.com                  Tel. 651/4827990 Mobile (651)334-4724

Chicago:           SC Minh Huệ                nhumy@yahoo.com                   Tel. 847/827.4599

                        ĐH Minh Độ                 ducnguyen9@yahoo.com           Tel. 847/427.0448 Mobil 8476124027

Atlanta:             T.T. Thích Hạnh Đạt     thd30038@yahoo.com               Tel. 770-3220712

Orlando:            ĐĐ Thích Giác Tâm      vien_khong@yahoo.com           

                        ĐH. Nguyên Khương                                                    Tel. 407-2734429

                        Phạm Hữu Xứ

Montreal:          TT. T. Trường Phứơc    ttruongphuoc@yahoo.com          Tel. 514/735.9425

 

ššš]›››

 

Trở về Thư mục Xuân Bính Tuất 2006

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-02-2006

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com