Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bố Thí - Phóng Sanh - Cúng Dường
Phật Sự Khắp Nơi


...... ... .

 
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thơ vận động ngân quỹ xây dựng Tu Viện Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tiệc Chay Gây Quỹ Cứu Nguy Tổ Đình Minh Đăng Quang tại California
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tngõ kêu gọi đóng góp đúc chuông Chùa Quang Thọ. Thích Lệ Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thông báo triển lãm Tranh Sơn Dầu Hóa Thân Bồ Tát Quan Âm tại Texas, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngõ kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Hương Sen.  Thích Nữ Giới Hương
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Văn Nghệ Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Phật Bảo.  HT Thích Thái Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư kêu gọi cúng dường đúc tượng Phật tại Chùa Thiên Phú.  TK Thích Tâm Tịnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư kêu gọi cúng dường xây dựng Chùa Tân Quang  TK Thích Minh Cang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư kêu gọi cúng dường xây dựng Chùa Thanh Lương. TT Thích Huệ Nghĩa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư kêu gọi cúng dường nội thất Chùa Đôn Hậu, Na Uy. Thích Viên Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Trung Tâm Du Lịch Tâm Linh tại Huế

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Cung Thỉnh tham dự Khoa An Cư Kiết Đông 2009 tại Tu Viện Vạn Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa An Đôn, tỉnh Quảng Trị, VN

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo, Hội An, Quảng Nam, VN
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Kỳ Viên, Đà Nẵng. Thích Đạo Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An & nghe Thuyết Pháp tại Philadenphia, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Mời Tham Dự Trại Hè Sinh Hoạt Phật Tử Kỳ III tai Conroe, Texas, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thư Mời Tham Dự Lễ Cầu Quốc Thái Dân An & nghe Thuyết Pháp tại Philadenphia, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự tiệc gây quỹ đền ơn quốc gia Úc Đại Lợi
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo, Hội An, Quảng Nam, VN
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Hội Quan Âm  2008 tại Trung Tâm Văn Hóa Chùa VN, Houston
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động ngân quỹ xây dựng Chùa Phảp Bảo, Hội An, Quảng Nam, VN

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Kỳ Viên, Đà Nẵng. Thích Đạo Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Mời Tham Dự Ngày Về Nguồn tại Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada. Thích Tâm Hòa
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ về việc tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ tại Ấn Độ. Thích Hạnh Chánh

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lễ Hội Quan Âm  2007 tại Trung Tâm Văn Hóa Chùa VN, Houston

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Cẩn Bạch Thư kêu gọi ủng hộ công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị. Thích Hải Tạng

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Khóa Tu Hoc Phật Pháp Úc Châu Kỳ 6 tại Nam Úc  

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Khóa Tu Hoc Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I tại Texas, Hoa Kỳ 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Thiên Phước, Tỉnh Sóc Trăng

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Khóa tu học Phật Pháp Mỹ Châu kỳ I (26-31/12/2006) tại Tuhuacana, Texas, USA
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ Xin Đóng Góp để Ấn Tống Kinh Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Sách mới của Nhà Sách Văn Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Gọi Mời V/v Xây dựng Trường Cao Trung Phật Học TP.HCM   Hòa thượng Thích Từ Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình xây dựng Ni Viện Vạn Hạnh. Thích Nữ Giác Trung

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ Môn Phái Chúc Thánh Quảng Nam.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư của Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Úc Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khánh Thành Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khành Thành Như Lai Thiền Tự, Cali, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trò chơi đưa người qua sông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chương trình chuyên tu niệm Phật tại Chùa Hưng Long Thích Nhuận Kim
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư Kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Hải Giác. Thích Đức Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư Kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Kim Sơn. Thích Từ Vân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư Kêu gọi ủng hộ xây dựng Chùa Khánh Sơn. Thích Minh Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư Vận động xây dựng ngôi Tu viện VN tại Thái Lan.T Hạnh Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ về công việc xây dựng của Chùa Pháp Vũ, Floria, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thơ gởi người Việt: cảm nghĩ về nhóm SOS Việt Phi tại Canada
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư giới thiệu Chùa Phật Quang của Hòa Thượng Thích Tâm Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư vận động của Chùa Pháp Vũ của Tỳ Kheo Thích Nhật Trí

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư vận động của Chùa Giác Ðạo của Tỳ Kheo Thích Minh Ðạo

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thông báo vễ Lễ Hội Quan Âm 2005 của Trung Tâm PGVN
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lịch sinh hoạt tháng 12-2004 cua Cơ Sở Phật Học Tịnh Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giởn với tượng Phật. Nguyên Giác
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Movie producer says "Hollywood Buddha" poster will be replaced
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Báo về chương trình hành hương Ấn Độ và Thái Lan (thuộc Tu Viện Vạn Hạnh)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ v/v Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam dạng MP3,V/v Ủng hộ chương trình mổ mắt từ thiện cho người nghèo ở Nông Thôn Việt Nam (mới)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ vận động yểm trợ chương trình mỗ mắt người nghèo tại VN
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đàn Tràng A Di Đà: 3 ngày : 16, 17 và 18/12/2005 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Phước Long

Phân ưu - tưởng niệm quý Cư Sĩ Phật tử
Bấm vào đây
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỉnh cảnh cô dâu VN tại Đài Loan. Thu Thanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về thăm nhà. Viên Trí Mai Nhơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thịt khỉ bán công khai ở Hà Tĩnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin buồn: Thân mẫu của TT Quảng Ba vừa qua đời

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cái Chết Của Một Dòng Sông. Trần Tiễn Khanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Tết Trung Thu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Lớp Phật Học Thực Nghiệm tại Texas, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu định nghĩa: tạo hóa, sắc tạo, tâm tạo là gì ? Nguyễn Đức Can
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngũ hành luận thảo. Nguyên Khang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thơ gởi chị. Diệu Ngọc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cung kính chấp tay xá chào. Diệu Tịnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trịnh Công Sơn hoằng pháp bằng âm nhạc . Chí Anh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Báo Hành Hương Tây Tạng - 2002 . Thích Hạnh Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Báo Hành Hương Trung Quốc - 2002 . Thích Hạnh Nguyện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thăm Úc năm 2002. Cường Việt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tôi sẽ nói gì với Osama Bin Laden. phỏng vấn Thiền Sư Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khủng bố tại Hoa Kỳ
, một loại hình chiến tranh mới . T. Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người xây dựng cuộc sống . Nhị Tường dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thử tìm hiểu những nguyên nhân lũ lụt lớn
tại Đồng Bằng Sông Cửu Long
. Trần Tiễn Khanh 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dự báo thời tiết bão lụt tại Việt Nam. Trần Tiễn Khanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nguyên nhân lũ lụt lớn ở miền Trung. Trần Tiễn Khanh &Nguyễn Khoa Diệu Lê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông bạch về việc ấn tống sách " Cư trần lạc đạo" tập 3 . Cư sĩ Chính Trực

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ở trọ , tưởng niệm Trịnh Công Sơn . Đặng Ngọc Chức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trịnh Công Sơn, nơi vùng ưu tư thành tiếng du ca . Thái Kim Lan

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chấp tay chào.... Lệ Thu - Thái Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Y học thường thức . Bác sĩ Trần Mạnh Ngô
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Lễ Rằm tháng Giêng . Tỳ kheo Giác Đẳng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Âm Lịch Tân Tỵ tháng 1 - 2001 . HT.Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Âm Lịch Tân Tỵ tháng 2 - 2001. HT.Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 
Âm Lịch Tân T tháng 3 - 2001. HT.Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tản mạn về 990 năm Thăng Long, Hà Nội. TT. Thích Tâm Trí
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về mối quan hệ giữa tự trọng cá nhân và tự tôn dân tộc. GS. Minh Chi

Từ buổi lễ khai giảng đến buổi học dự thính khóa tu gieo duyên 2001. Ngọc Bích  
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông bao lễ khánh thành Trung Tâm Tu Học Viên Giác Ân Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Đàm lạc khứ ( bút ký về tang lễ HT Thiện Siêu ) Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ tưởng niệm Nhị Vị Hòa Thượng tại Sydney. Bích Lâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng nhớ Thầy Giác Thanh . Huyễn Ký

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu. Thích Quang Thạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Universal Declaration of Human Rights

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bài Kinh để hát, trường hợp của Kinh Bát Nhã. Hoang Phong



 

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-10-2012

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com