Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

 

HỘI PHẬT GIÁO GAINESVILLE & ĐÔNG BẮC GEORGIA

CHÙA TÂY PHƯƠNG

2440 Smith Road, Gainesville, GA 30504 – U.S.A

Tel: (770) 503-9175

 

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Khoá Tu Phật Pháp Phật Tử Tại Gia Lần Thứ Nhất 2008

Tại Chùa Tây Phương – Georgia

( Ngày 4, 5 và 6 Tháng 7 Năm 2008 )

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử gần xa,

Nhằm đáp ứng những thỉnh nguyện thiết tha cũng như yêu cầu của nhiều Phật tử tại Hoa Kỳ về việc tổ chức các khóa tu học cho hàng Phật tử tại gia tại tiểu bang Georgia và các tiểu bang lân cận. Nhân Lễ Độc lập (Independence Day) năm nay, Chùa Tây Phương – Georgia sẽ tổ chức Khoá Tu Phật Pháp Dành Cho Hàng Phật Tử Tại Gia Lần Thứ Nhất.

Thời gian: Ba ngày 4, 5 và 6 tháng 7 năm 2008.

Địa điểm: Chùa Tây Phương, thành phố Gainesville, bang Georgia

Các đề tài chính: - Đi tìm người Phật tử chân chánh; Tổng quan hệ thống kinh điển Phật giáo: Nguyên Thuỷ & Đại Thừa; Vấn đáp những vấn đề liên quan đến việc tu học của hàng Phật tử tại gia, v.v. (xin xem chương trình chi tiết đính kèm).

Chi phí: 60 $US/người (sáu mươi Mỹ kim). Sẽ lập quỹ chung, sau khi tổng kết khoá tu sẽ hoàn trả phần tiền còn dư cho mỗi người.

Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2008.

Vì điều kiện cơ sở vật chất Chùa Tây Phương còn nhiều khiêm tốn, Chùa chỉ có thể tổ chức khoá tu tối đa cho khoảng 100 Phật tử trở xuống. Vì vậy, Ban Tổ Chức sẽ khoá sổ khi nhận đủ 100 Phật tử ghi danh chính thức.

Ngoài các vật dụng cá nhân, xin quý vị nhớ mang theo áo tràng. Quý Phật tử từ các tiểu bang xa nhớ đem theo tấm đắp mỏng và tấm lót lưng.

Chùa Tây Phương mong được thiện duyên hội ngộ cùng quý Phật tử trong Khoá Tu Phật Pháp Dành Cho Hàng Phật Tử Tại Gia Lần Thứ Nhất này.

Kính chúc quý Phật tử cùng bửu quyến luôn an lạc và thăng tiến trong cuộc sống! 

                                     Georgia, ngày 25 tháng 02 năm 2008

                                     Trưởng Ban Tổ Chức & Trụ Trì Chùa Tây Phương                                                          

                                                             Tỳ kheo THÍCH GIÁC HẠNH

 

* Để biết thêm các chi tiết về chương trình tu học, vui lòng liên lạc theo số điện thoại (770) 503-9175. Ban Tổ Chức sẽ thông báo những thông tin cập nhật trên trang nhà: www.lebichson.org

* Quý Phật tử từ các tiểu bang xa có thể đến Chùa Tây Phương trước ngày khai mạc hoặc về sau ngày kết thúc khoá tu một vài ngày. Vì Chùa Tây Phương cách phi trường Atlanta (Hartsfield-Jackson Airport) 65 phút xe chạy, để tiện việc đưa đón, xin quý Phật tử vui lòng thông báo chi tiết ngày giờ chuyến bay đến và rời Atlanta trước ít nhất hai tuần để Ban Tổ Chức sắp xếp người đưa đón.

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHOÁ TU PHẬT PHÁP DÀNH CHO HÀNG PHẬT TỬ TẠI GIA

LẦN THỨ NHẤT NĂM 2008

Chùa Tây Phương - 2440 Smith Road, Gainesville, GA 30504

 

 

Ngày 4 Tháng 7

Ngày 5 Tháng 7

Ngày 6 Tháng 7

05:00 – 05:15 

 

Thức chúng

Thức Chúng

05:30 – 06:30

 

Thời Kinh sáng

Kinh hành niệm Phật

06:30 – 07:00

 

Trà Thiền

Trà Thiền

07:00 – 08:00

Phật tử vân tập về chùa

Điểm tâm

Điểm tâm

08:00 – 09:00

- Phân công thành lập các phân ban: Thư ký, Thủ quỹ, Ẩm thực, Vệ sinh, Nhiếp ảnh, Trật tự…

- Ổn định Đạo tràng

Giờ tịnh khẩu

Giờ tịnh khẩu

09:00 – 10:45

Khai Mạc Khoá Tu

- Công bố danh sách các phân ban

- Công bố nội quy tu học

- Chụp ảnh lưu niệm

Thảo luận Phật Pháp:

Tổng Quan Hệ Thống Kinh Điển Phật Giáo: Nguyên Thuỷ & Đại Thừa – Phần 1

Phật Pháp vấn đáp:

Trao đổi những vấn đề liên quan đến việc tu học của hàng Phật tử tại gia

 

10:45 – 12:00

Ngọ trai

Ngọ trai

Ngọ trai

12:00 – 13:00

Chỉ tịnh

Chỉ tịnh

Chỉ tịnh

13:00 – 13:15

Thức chúng

Thức chúng

Thức chúng

14:00 – 15:00

Tụng Giới Cư sĩ

Giờ Trà đàm

các phân ban sơ kết

15:00 – 16:30

Thảo luận Phật Pháp:

Đi Tìm Người Phật Tử Chân Chánh

Thảo luận Phật Pháp:

Tổng Quan Hệ Thống Kinh Điển Phật Giáo: Nguyên Thuỷ & Đại Thừa – Phần 2

Lễ Tạ Pháp &

Tổng Kết Khoá Tu

- Chụp ảnh lưu niệm

16:30 – 17:30

Giờ công quả

Giờ công quả

Thu dọn

17:30 – 18:30

Dược thực

Dược thực

Dược thực

17:30 – 18:30

Giờ tịnh khẩu

Giờ Tịnh khẩu

Hoàn mãn

18:30 – 19:30

Thời kinh Tịnh Độ

Thời kinh Tịnh Độ

 

19:30 – 21:30

Sinh hoạt Phật Pháp -

chiếu phim: Phật Giáo Tây Tạng

Sinh hoạt Phật Pháp – Văn Nghệ Phật Tử

 

21:45 – 22:15

Toạ Thiền

Toạ Thiền

 

22:30 – 05:00

Chỉ tịnh

Chỉ tịnh

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ

Khoá Tu Phật Pháp Phật Tử Tại Gia Chùa Tây Phương Lần Thứ Nhất

từ ngày 04/7/2008 đến ngày 06/7/2008

Họ Tên:

 

 

Pháp Danh:

 

Nam (  )    -   Nữ  (  )

Địa chỉ liên lạc:

 

 

 

 

Số điện thoại liên lạc:

- (Home):

- (Cell): 

Email liên lạc

 

Trong khoá tu xin tham gia phân ban (chỉ chọn một):

1, Thư ký (  ).   2, Thủ quỹ (  ).   3, Ẩm thực (  ).   4, Vệ sinh (  ).   5, Nhiếp ảnh (  ).

Đến phi trường Atlanta vào lúc: …. giờ……phút, ngày:……/ July /2008

trên chuyến bay:…………….., của Hãng hàng không:..................

Rời phi trường Atlanta vào lúc: …. giờ……phút, ngày:……/ July /2008

chuyến bay:……………..

(Ô này chỉ dành cho Phật tử ngoài tiểu bang Georgia)

Xin đóng tiền ghi danh:        $US (…..……….Mỹ kim). Ngày ký:     /      /2008

Personal check số:                                      Tên người nhận: SON  BICH  LE

(Phần ghi chú góc dưới tấm check xin ghi: Khoa Tu Phat Phap)

Các yêu cầu khác:

-

-

                                                              

     Tp.                  ,ngày ……/……./2008

- Các ô chọn (  ) xin đánh dấu X.

- Gởi về địa chỉ (trước 18/6/2008):

SON  BICH  LE

2440 Smith Rd,

Gainesville, GA 30504

Phone: 770-503-9175

 

 (xem bằng bản PDF)

 

--- o0o ---

Cập nhật : 3--2008

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com