Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tản Mạn


...... ... .

 

 

DANH MỤC SÁCH VĂN THÀNH
 235/53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐT:(08) 8438949- 8482028  Fax:8438949
Email: thanhnguyen1@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

STT

Tên hàng (Name)

Tác giả

ĐVT

ĐG Bán

01

5 Việc Của Đại Thiên

Hạnh Bình

Cuốn

20,000

02

Ba Mươi Năm Cầm Bút

Nguyễn Khuê

Cuốn

48,000

03

Biết Và Thấy

Tỳ Kheo Pháp Thông

Cuốn

48,000

04

Bốn Bài Giáo Huấn Của Người Xưa

Trần Tuấn Mẫn (biên dịch)

Cuốn

14,000

05

Cách Nhìn Phật Giáo Đối Với Vấn Đề Luân Hồi

 

Cuốn

19,000

06

Cẩm Nang Tu Đạo

HT.Quảng Khâm

Cuốn

33,000

07

Câu Chuyện  Giữ Giới (truyện tranh)

Việt Khánh (dịch)

Cuốn

13,000

08

Cao Sơn - Lưu Thuỷ Ngộ Tri Aâm

Trần Đình Sơn

Cuốn

130,000

09

Châu Bản Triều Nguyễn

Lý Kim Hoa

Cuốn

165,000

10

Chúng Tôi Có Mặt

Võ Hồng

Cuốn

24,000

11

Chuyển Họa Thành Phúc

Tuệ Dung

Cuốn

13,000

12

Chuyển Hóa Tâm

Lục Thạch

Cuốn

10,000

13

Công Hạnh BaLaMật

Thích Nữ Ngọc Duyên

Cuốn

16,000

14

Con Đường Cổ Xưa

TK. Pháp Thông (dịch)

Cuốn

39,000

15

Con Đường Hạnh Phúc

Viên Minh - Trần Minh Tài

Cuốn

32,000

16

Cưu Ma La Thập (truyện tranh)

Thích Hải Đào (dịch)

Cuốn

19,000

17

Cuộc Đời Đại Sư Huệ Năng

Ngô Trọng Đức

Cuốn

30,000

18

Danh Từ Phật Học Thực Dụng

Tâm Tuệ Hỷ

Cuốn

65,000

19

Diệu Lý Nhân Quả Báo Ứng

Tương Thanh

Cuốn

26,000

20

Du Già Hành Tông

T. Nhận Châu (soạn dịch)

Cuốn

29,000

21

Đại Bi Chú Giảng Giải

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Cuốn

14,000

22

Đại Bi Chú Giảng Giải (Thánh Aán)

Thánh Aán

Cuốn

19,000

23

Đạo Đức Và Hiếu Hạnh

Minh Đức (sưu tầm)

Cuốn

19,000

24

Đạo Phật & Khoa Học

Minh Giác

Cuốn

36,000

25

Đạo Phật Tinh Yếu

Phương Thảo (dịch)

Cuốn

13,000

26

Đạo Phật Xưa và Nay

Thích Hạnh Bình

Cuốn

28,000

27

Đàm Thuyết Về Nhân Quả

Diệu Nguyên  (sưu tập)

Cuốn

32,000

28

Để Hiểu Văn Hoá Nhật Bản

Lý Kim Hoa

Cuốn

35,000

29

Đoạn Trừ Lậu Hoặc

Pháp Thông

Cuốn

39,000

30

Đức Phật và Giáo Pháp Của Ngài

Tịnh Minh ( dịch)

Cuốn

26,000

31

Giải Thoát Đạo Luận

Mạn Đà La

Cuốn

65,000

32

Giáo Dục Học Phật Giáo

Nguyên Hồng

Cuốn

15,000

33

Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại

Nhiều Tác Giả

Cuốn

29,000

34

Giáo Khoa Phật Học Sơ Đẳng

Hạnh Minh

Cuốn

32,000

35

Gương Sáng Người Xuất Gia

Liên Trì Đại Sư

Cuốn

20,000

36

Hoa Anh Trảo

Trần Thị Linh Chi

Cuốn

20,000

37

Hoa Sen Ngày Xuân

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Cuốn

12,000

38

Học Thuyết Tái Sanh Của Phật Giáo

NÀRADA

Cuốn

13,000

39

Hương Sen Tinh Khiết

T. Nhuận Châu  (biên dịch)

Cuốn

18,000

40

Không Nước Không Trăng

Thích Nữ Minh Tâm

Cuốn

22,000

41

Kinh An Ban Thủ Ý Lược Giải

Thích Đạt Đạo

Cuốn

22,000

42

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Xuất Tượng

Mandala

Cuốn

10,000

43

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Bìa Cứng)

Hoà Thượng Giới Nghiêm

Cuốn

70,000

44

Kinh Nhật Tụng (Khổ lớn màu xanh)

 

Cuốn

18,000

45

Kinh Địa Tạng Giảng Giải (bộ 3 cuốn)

HT. Tuyên Hoá

Bộ

65,000

46

Kinh Pháp Bảo Đàn

TS. Thích Mãn Giác (dịch)

Cuốn

10,000

47

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả

Tỷ Kheo Nhất Chân (dịch)

Cuốn

23,000

48

Kinh Thắng Man

TS.Nguyên Hồng

Cuốn

22,000

49

Lâm Chung Những Điều Cần Biết

Nhiều Tác Giả

Cuốn

23,000

50

Làm Sao Tránh Khỏi Sự Sợ Hãi Và Lo Lắng

Nhuận Châu  ( dịch)

Cuốn

10,000

51

Làm Việc Một Nguồn Vui

Trí Hải (dịch)

Cuốn

19,000

52

Liên Hoa Hóa Sanh

Trần Tuấn Mẫn (biên dịch)

Cuốn

39,000

53

Lịch Sử Phát Triển Của Thiền Phật Giáo

Nguyên Hương

Cuốn

29,000

54

Lịch Sử Phật Giáo Tây Tạng

HT. Thích Thánh Nghiêm

Cuốn

32,000

55

Lòng Thương Yêu Sự Sống

HT. Thích Trí Chơn

Cuốn

29,000

56

Luận Giải Chánh Trí Kiến

TK Chánh Minh (biên soạn)

Cuốn

68,000

57

Một Số Vấn Đề Giới Luật

Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Cuốn

36,000

58

Năng Đoạn Kim Cương

Trần Tuấn Mẫn

Cuốn

38,000

59

Nghệ Thuật Sống … Thân Tâm

Thiện Tri Thức

Cuốn

22,000

60

Ngôn Ngữ Thiền Thư Pháp Thiền

Bản Việt Hạnh Viên

Cuốn

18,000

61

Ngọc Sáng Trong Hoa Sen

Nguyên Phong (dịch)

Cuốn

40,000

62

Ngón Tay Chỉ Đường

Thích Nữ Minh Tâm (dịch)

Cuốn

14,000

63

Nguồn Mạch Tâm Linh

Thích Nữ Trí Hải

Cuốn

24,000

64

Nhà Sư Vướng Lụy

Tô Mạc Thù -Bùi Giáng (dịch)

Cuốn

25,000

65

Những Chuyện Chưa … Hoàng Đế Napoleon

Nguyễn Sĩ Cẩm

Cuốn

40,000

66

Những Y/Tố CB Để Sống Thanh Thản Và Nhẹ Nhàng

Minh Chi (biên dịch)

Cuốn

23,000

67

Niết Bàn Khái Luận

Chân Tâm

Cuốn

24,000

68

Phẩm Phổ Môn Lược Giải

HT. Tuyên Hóa

Cuốn

17,000

69

Phật Giáo Trong Thời Đại Chúng Ta

Nhiều Tác Giả

Cuốn

33,000

70

Phật Giáo Và Nhân Sanh

Minh Đức dịch

Cuốn

19,000

71

PP Sử Dụng và Luyện Tập Hư Tự Cổ & Tân Hán Văn

 

Cuốn

55,000

72

Phật Giáo Vấn Đáp

 

Cuốn

29,000

73

Phật Pháp Giảng Giải

Pháp Thông (dịch)

Cuốn

40,000

74

Phật Pháp Qua Nhận Thức Khoa Học

HT.Thích Mãn Giác

Cuốn

10,000

75

Phật Thuyết Kinh Tam Thế Nhân Quả

Nhóm Việt (dịch)

Cuốn

13,000

76

Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân

Hòa Thượng Hư Vân

Cuốn

39,000

77

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không

TK Thích Nguyên Tạng

Cuốn

34,000

78

Pháp Thiền Tại Và Hiện

Mặc Thanh Như (dịch)

Cuốn

10,000

79

Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung

Lý Bỉnh Nam

Cuốn

4,000

80

Sơ Lược Tiểu Sử Thiên Thai Tông

Nguyễn Khuê - Tr. Tuấn Mẫn

Cuốn

40,000

81

Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh

Thích Phước Sơn (biên dịch)

Cuốn

13,000

82

Sự tích Giới Luật

Thích Nữ Trí Hải (soạn dịch)

Cuốn

19,000

83

Tâm Bất Sinh

T. Nữ Trí Hải (dịch)

Cuốn

24,000

84

Tâm Vấn Đáp

TK. Chánh Minh (biên soạn)

Cuốn

30,000

85

Tấm Lòng Hiếu Hạnh Đức Cảm Trời Cao

Hoàng Nguyên (sưu tầm)

Cuốn

18,000

86

Thiền Thư

Đặng Thị Ngọc Nữ

Cuốn

15,000

87

Thiền Vấn Đáp

Thánh Nghiêm

Cuốn

10,000

88

Thư Pháp Linh Tự Đông Phương

Nhuận Châu (dịch)

Cuốn

30,000

89

Thoát Vòng Sống Chết

Thích Quang Phú (dịch)

Cuốn

10,000

90

Thực Tại Hiện Tiền

Viên Minh

Cuốn

22,000

91

Thuyết Luân Hồi & Phật Giáo Tây Phương

TK. Thích Nguyên Tạng (dịch)

Cuốn

23,000

92

Tiếng Chuông Triêu Mộ

Võ Hồng

Cuốn

20,000

93

Từ Nguồn Diệu Pháp

Thích Nữ Trí Hải

Cuốn

13,000

94

Từng Giọt Nắng Hồng

Tịnh Minh

Cuốn

32,000

95

Tứ Đại Thiền Gia Ngữ Lục

Trần Tuấn Mẫn (dịch)

Cuốn

40,000

96

Trần Nhân Tông Vị Vua Phật Việt Nam

Nhiều Tác Giả

Cuốn

29,000

97

Trăm Năm Là Cuộc Lãng Du

Nguyễn Khuê

Cuốn

18,000

98

Triết Lý Kinh Hoa Nghiêm

Như Thảo - Chân Tâm

Cuốn

22,000

99

Trị Tâm Sân Hận

Thích Hằng Đạt

Cuốn

22,000

100

Trong Động Tuyết Sơn

Thích Nữ Minh Tâm (dịch)

Cuốn

26,000

101

Truyện Cổ Bồ Tát

Thích Nữ Diệu Sơn (dịch)

Cuốn

14,000

102

Truyện Kể Về Đức Phật

Diệu Sơn

Cuốn

10,000

103

Truyện Quan Aâm

Phước Sơn - Hoàng Nguyên

Cuốn

10,000

104

Truyền Thống Văn Hóa Và Phật Giáo Việt Nam

Minh Chi

Cuốn

19,000

105

Truyền Thuyết Quan Âm Bồ Tát

Diệu Hạnh - Giao Trinh

Cuốn

34,000

106

Vua A Dục (truyện tranh)

 

Cuốn

19,000

 

 

 

 

 

 

Xin liên lạc thỉnh sách trên tại:
Nhà Sách VĂN THÀNH
 235/53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐT:(08) 8438949- 8482028  Fax:8438949
Email: thanhnguyen1@hcm.vnn.vn

 

--- o0o ---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật ngày: 01-10-2006

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Tản Mạn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com