Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


...... ... .


 

Tập san Pháp Luân 4

PL.2548-No.4/ tháng 6 năm Giáp Thân

Mục Lục

Phật Pháp căn bản

01 - Để trở thành người Phật tử tại gia [TT. Thích Đức Thắng]

02 - Niệm hương hay Niêm hương [HT. Thích Đức Chơn]

Lịch sử:

03 - Đề nghị Thuyết Phân Kỳ Phật giáo Việt Nam [Tâm Phương]

Thánh hạnh :

04 - Đại Ca Diếp (hết) [Long Tường]

Chủ đề:

05 - Người Phật tử tại gia [Ỷ Thu Am]

06 - Tam bảo-nơi nương tựa vững chắc của loài người [Trí Nguyệt]

07 - Ý nghĩa lạy sáu phương [Thụy Khuê]

Giảng luận:

08 - Luận giải về Giấc Mộng: Từ Áo Nghĩa Thư đến Duy Thức Học (hết) [Thích Đồng Thành]

09 - Ngọn đèn vô tận [Tịnh Lam]

10 - Bi-Trí hai yếu tố quan trọng quyết định cuộc đời [Lam Yên]

Gương Phật tử tại gia :

11- Visàkhà-Nữ Phật tử điển hình trong lịch sử Phật giáo [Trí Lộc]

Nghệ thuật :

12 - Ảnh hưởng của nghệ thuật Hy Lạp lên nét điêu khắc ban đầu của Phật Giáo [Quảng Anh]

Thiền ứng dụng :

13 - Lợi ích chữa bệnh trong thiền quán [TK.Thích Tâm Tịnh]

Thơ

14 - Đôi cánh thiên thần [Thiện Thệ]

- Tôi xin làm [Kiều Thiện]

- Vô Đề [Thông Nhã]

- Ngược dòng thời gian [Tuệ Giác]

- Vô Đề [Tuệ Châu]

Văn

15 - Tản mạn: Tháng Năm [Viên Chi]

16 - Đọc Thơ Thái Tú Hạp [Phiêu Bồng]

17 - Nó và Tôi [Nhật Thanh]

18 - Hồi ký: Cò và Quạ [Thị Nguyên]

Truyện

19 - Chuyện tiền Thân : Nàng Thiện Sinh [Quang Sơn]

Tuổi trẻ với Phật pháp:

20 - Ăn chay Ăn mặn [Tâm Minh]

Thiền tu tập :

21 - Đừng trụ Lục trần mà sanh tâm [TV.Nam Mô]

Chánh tín

22 - Tình yêu thật sự trong niềm tin Chánh pháp [Minh Nguyệt]

Tin Phật giáo

23 - Kế hoạch cho tượng Phật cao nhất thế giới [Từ Quang]

- Chùa Báo Ân, di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam... [Huyền Châu]

- Hội nghị toàn cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới [Yến Nhi]

 

---o0o---

[ Mục Lục] [01] [02] [03] [04 ] [05] [06] [07] [08]

[09] [10 ] [11] [12] [13] [14 ] [15] [16 ]

 [17 ] [18 ] [19] [20 ] [21] [22] [23]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 14-8-2004

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au