Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


...... ... .

 

TẬP SAN PHÁP LUÂN

PHỤ BẢN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số 1 - Mùa Đông - PL 2548

 

Mục Lục

 

Lời giới thiệu - BBT.

Công án Thiền là một đối tượng nhận thức? - Đại Lãn.

Học thuyết vô ngã trong Phật Giáo - Trí Nguyệt.

Khung cảnh lịch sử quanh bộ kinh “Milinda vấn đạo” (Milinda-panhà) của Phật Giáo - Trần Trúc Lâm.

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi lưỡi gươm vàng trí tuệ - Tâm Hà.

Sơ lược vài nét về Thiền thời Trần - Thông Nhã.

Lòng thành tưởng niệm Quán Âm - Thích Đồng Thành.

Nguồn gốc văn bản của kinh Quán vô lượng thọ: Kinh văn của Tịnh độ tông - Nhuận Châu.

Phật Đài Dhammakaya một kỳ quan của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại - Thích Nguyên Tạng.

Khúc ngâm Tỳ Bà Hành - Quảng Anh.

Quê Tôi - Quang Tuệ.

Tình yêu Nhật Nguyệt - Mộng Yên Sinh.

 

 

Ảnh thư pháp: Phong kiều dạ bạt

- Trương Kế

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Thủ bút của HT. Thích Kế Châu

 

Lời giới thiệu

Nhằm nâng cao kiến thức Phật học, cũng như để đáp ứng mọi yêu cầu căn cơ cảm thụ Phật học của hàng độc giả Phật tử xa gần, và nhất là để giải quyết những bài viết có tầm mức nâng cao của các hàng thức giả, Ban biên tập Pháp Luân đã quyết định cho ra mắt chư độc giả Phụ bản Pháp Luân theo từng quí một trong năm.

Phụ bản Pháp Luân vẫn trung thành với chủ trương ban đầu của mình, và cũng luôn nhất quán trong vấn đề triển khai tư tưởng Trí tuệ, Giải thoát, Từ bi của đức Đạo sư xuyên suốt qua Kinh-Luật-Luận từ Phật giáo Nguyên thủy cho đến Phật giáo Phát triển (Tiểu thừa và Đại thừa). Sự nhất quán ở đây luôn luôn được đặt trên nền tảng bản thể nhất như đối với tất cả mọi hiện tượng từ tinh thần cho đến vật chất thuộc về nhân sinh và vũ trụ, được kinh qua hiện tượng duyên khởi nhằm thể hiện mọi sai biệt của thế gian theo căn cơ duyên nghiệp của chúng sinh, và tùy vào thuộc tính của mỗi hiện tượng bị lệ thuộc vào vô thường mà có hiện hữu và biến dịch. Ngược lại, vì đa thù sai biệt của hiện tượng do nhân duyên vô thường biến dịch sinh khởi, nên tự chúng không có tự tánh nhất định, và vì không có tự tánh nên được gọi là Tánh không. Đó chính là tánh nhất quán của các pháp qua sự thể hiện của mọi hiện tượng được gọi là đa thù sai biệt, và chúng chỉ là những hiện hữu giả tạm được hình thành do nhân duyên sinh khởi. Tư tưởng nhất quán này xuyên suốt từ nguyên thủy cho đến thời kỳ phát triển các bộ phái mà đại diện hiện tại chỉ còn có Tiểu thừa và Đại thừa.

Phụ bản Pháp Luân ở đây cũng nhằm trao đổi kiến thức về lời dạy của đức Đạo sư được thể hiện qua những kiến giải đa thù và quảng bác, để từ đó đưa về nhất quán với mục đích làm trong sáng giáo lý nhân bản của Ngài trong việc xiển dương những lời dạy đến mọi tầng lớp độc giả theo yêu cầu nâng cao kiến thức Phật học về hai phương diện học thuật và thực hành, để từ đó tránh mọi hiểu lầm cục bộ giữa các bộ phái mà chính đó là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn chống trái nhau. Đồng thời ở đây, Phụ bản Pháp Luân cũng nhằm phát huy và giới thiệu những đóng góp tích cực của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại cho Phật giáo và dân tộc Việt qua văn hóa, học thuật và đạo đức. Chúng tôi cũng rất mong được trao đổi với mọi hệ văn hóa tư tưởng mang tính Đạo học nhân bản thông qua tỉ giảo và đối chiếu, để từ đó làm sáng tỏ chân lý trong cuộc sống.

Vì những lý do và những nhu cầu không thể thiếu trong giai đoạn hiện tại, nên Phụ bản Pháp Luân được chúng tôi cho ra mắt số nội san đầu tiên vào trung tuần tháng 10 âm lịch, năm 2004-Giáp Thân. Vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh – một trách nhiệm chung cho cả hai phái xuất gia và tại gia, Ban biên tập chúng tôi rất mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực về bài vở… của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử nam nữ xa gần, để cho Phụ bản Pháp Luân ngày càng phong phú đa dạng hơn. Và Chúng tôi cũng rất mong được chư vị độc giả xa gần hưởng ứng và cổ động để cho Pháp Luân ngày càng phổ biến rộng rãi đến với mọi người.

BBT.

---o0o---

Mục Lục

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-1-2005

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au