Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


...... ... .

 

TẬP SAN

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Số 19Phật Đản.  Pl. 2549 - Phổ biến nội bộ

---o0o---

 

 

 TIỂU KHÚC PHẬT ĐẢN

Tuệ Sỹ

 

Sông Hằng một dải trôi mau;

Vận đời đôi ngã bạc đầu Vương gia.

Tuyết sơn phất ngọn trăng già,

Bóng Người thăm thẳm vượt qua chín tầng.

Cho hay Bồ tát hậu thân,

Chày kình chưa chuyển tiếng vần đã xa.

Sườn non một bóng Đạo già

Trầm tư năm tháng bên bờ tử sinh.

Nhìn Sao mà ngỏ sự tình:

Ai Người Đại Giác cho minh quy y?

Năm chầy đá ngủ lòng khe;

Lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn. 

 

Trăng gầy nửa mảnh soi thềm,

U ơ tiếng Trẻ, êm đềm Vương cung.

Sao trời thưa nhặt mông lung;

Mấy ai thấu rõ cho cùng nghiệp duyên.

   

Khói mơ quấn quýt hương nguyền,

Hợp tan là lẽ ưu phiền đấy thôi.

 

Vườn Hồng khóa nẻo phỉnh phờ,

Cùng trong cõi Mộng chia bờ khổ đau. 

 

Thời gian vỗ cánh ngang đầu;

Sinh, già, bịnh, chết, tránh đâu vận cùng.

Khổ đau là khối tình chung,

Ai nâng cõi Thế qua bùn tử sinh?
 

---o0o---

 

[ Mục Lục] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 6-2005

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au