Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tập San Nghiên Cứu


...... ... .

 

 

 

THƯ KÊU GỌI BẢO TRỢ VÀ ỦNG HỘ

TẠP CHÍ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức và quý thiện tri thức cư sĩ,

Thời gian qua, như quý ngài đã thấy, tạp chí Phương Trời Cao Rộng do nhà văn Vĩnh Hảo (cư sĩ Tâm Quang) chủ trương đã phát hành rộng rãi. Tạp chí được in đẹp về hình thức và khá phong phú về nội dung. Đọc qua Thư Ngỏ của người chủ trương, chúng tôi vô cùng cảm kích và tin tưởng với khả năng chuyên môn và sự quyết tâm, nhà văn Vĩnh Hảo sẽ đáp ứng được phần nào về phương diện thông tin, văn học và nghiên tầm Phật Pháp. Nhìn hiện trạng báo chí Phật giáo tại hải ngoại, sẽ thấy ngay một nền văn học Phật giáo chưa được khởi sắc đúng mức, chưa tiếp cận được số đông quần chúng, trong khi ai cũng biết rằng chư Tăng Ni và văn nghệ sĩ trí thức Phật tử, là lực lượng hùng hậu, đông đảo, chiếm đa số trong cộng đồng. Đây là điều mà chúng ta cần phải ưu tư, suy tìm giải pháp. Hôm nay, tạp chí Phương Trời Cao Rộng đã chào đời, là tờ báo chung cho mọi tầng lớp người học Phật, nghiên tầm giáo lý, có nội dung chuyển tải lời Phật dạy và khả thể bảo lưu nét đặc thù của nền văn hóa nước nhà, do vậy, thiết nghĩ chúng ta nên tích cực bảo trợ và ủng hộ.

Theo trình bày của nhà văn Vĩnh Hảo, tạp chí Phương Trời Cao Rộng phát hành hàng tháng là báo biếu, không bán, nên sau khi phát hành 2000 cuốn báo cho Số Ra Mắt, đã không lấy lại được tiền vốn in. Hỏi nhà văn Vĩnh Hảo về ý kiến lấy quảng cáo để nuôi tờ báo, nhà văn cho biết việc lấy quảng cáo cũng cần thời gian, vì báo mới ra, khách hàng thương mại chưa tin tưởng. Mặt khác, nếu dùng quảng cáo để nuôi tờ báo thì cần ít nhất 50 trang quảng cáo để trang trải tiền in và mọi chi phí khác, mà hình thức đầy tràn quảng cáo như vậy, tờ báo sẽ trở thành báo thương mại, loại báo mà người làm văn học gọi mỉa mai là “báo chợ”, mất đi tính cách cao đẹp và thuần túy của văn hóa, học thuật. Vậy vấn đề then chốt là cần nuôi dưỡng tờ báo bằng sự bảo trợ cho đến khi nào tờ báo có được số độc giả ủng hộ dài hạn đông đảo, đủ để tự sống và phát triển. Trong thời gian chờ đợi có được số lượng độc giả ủng hộ dài hạn như thế, tờ báo cần được sự bảo trợ của chư tôn đức và quý Phật tử hảo tâm, có thao thức về sứ mệnh hoằng pháp và văn hóa Phật giáo. Một phương thức khác có thể áp dụng để phụ trợ tiền ấn phí là thay vì biếu không, tờ báo có thể được phát hành tại các Chùa mỗi cuốn $2 - $3 tượng trưng, với lời giới thiệu và cổ động của chư tôn đức trụ trì.

Việc xuất bản một tạp chí mang nội dung phổ biến giáo pháp là việc cần làm của chúng ta. Chúng ta cần khích lệ tinh thần, ủng hộ tài chánh cụ thể để cho người chủ trương yên tâm sáng tác, làm việc, thay mặt chúng ta chăm sóc về mặt báo chí Phật giáo.

Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử quan tâm bảo trợ để tạp chí Phương Trời Cao Rộng có thể mở rộng được “phương trời”, quảng bá đến mọi người, vững mạnh đi qua cuộc hành trình dài lâu của nó hầu góp phần truyền bá Chánh Pháp, lợi lạc chúng sanh.

Nguyện đem công đức này hướng về pháp giới chúng sanh, hướng về sự nghiệp trí tuệ của người học Phật xa gần đều được lợi lạc.

Kính thư,

Hải ngoại ngày 15 tháng 8 năm 2006

 

 

 

PHIẾU BẢO TRỢ VÀ ỦNG HỘ
TẠP CHÍ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG

 

1) BẢO TRỢ:

 

Xin chọn một trong những ô trống sau đây: 

Mỗi tháng:   ____ (___),     $25 (___),     $50 (___),     $100 (___),     $200 (___).

 

Và chọn thời gian bảo trợ:

 

Ba tháng (___),  Nửa năm (___),  Một năm (___),  Hai năm (___),  Ba năm (___)

 

 

 

2) ỦNG HỘ DÀI HẠN:

 

(Bảo trợ ấn phí, cước phí, không phải mua báo, vì báo không đề giá bán)

 

* Tại Hoa Kỳ:                       Một năm:  $75  (___)   |    Hai năm:  $120  (___).

 

* Tại Canada:   (first class)   Một năm:  $90  (___)    |   Hai năm:  $160 (___).

 

* Âu, Úc, Á: (first class)      Một năm: $140  (___)    |   Hai năm: $270  (___).

 

 

Đính kèm ngân/chi phiếu số:  __________  với số tiền:  $______________

Địa chỉ người bảo trợ / ủng hộ (để liên lạc, gửi báo):

Họ và tên ___________________________ Pháp danh: ___________________

            _____________________________ Thành phố: __________________

            ________________________ Điện thoại: ________________________

  

·        Bài vở, ý kiến đóng góp, chi phiếu ủng hộ xin gửi về:

HAO VINH

P.O. Box 374

Midway City, CA 92655 – USA

Email: vinhhao@vinhhao.net hoặc phuongtroicaorong@vinhhao.net

 

Ủng hộ tài chánh cũng có thể gửi / chuyển (deposit / transfer) thẳng vào trương mục bằng một trong hai cách sau đây:

1) Deposit:

 HAO VINH

Account # : 09325-47111

Bank of America, CA7-147-01-01

13952 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92683 – USA

 

2) Wire: (từ $500 US trở lên)

HAO VINH

Routing # 121 000 358

 

In ra giấy

 

 

Mời vào xem và ủng hộ:

(xem tiếp)

---o0o---

 

Cập nhật: 23-08-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Tập San

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544