Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tập San Nghiên Cứu


...... ... .

 

 

Hội Thảo Quốc Tế
Phật Giáo Trong Thời Đại Mới

 


 

PHẬT GIÁO: GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN TOÀN CẦU HÓA


Hòa thượng Thích Hiển Pháp
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, GHPGVN

 

Trước nhất, tôi tán thán Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Hội thảo “Phật giáo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức” trong bối cảnh toàn cầu hoá, rất có ý nghĩa xã hội đối với Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO và đang trên đường hội nhập với quốc tế. Như tên gọi của nó, hội thảo quốc tế lần này đã cho thấy Phật giáo cần nhận thức hai đại lộ quan yếu, một là nắm lấy cơ duyên tốt để phục vụ nhân sinh và đất nước, và hai là, để làm được việc đó một cách mỹ mãn, Phật giáo phải sẵn sàng và tinh tấn vượt qua các thách đố lớn trong thời đại đa nguyên, đối thoại và tương tác của xu hướng toàn cầu hoá.

Tôi nghĩ rằng không phải vô cớ mà chủ đề của Hội thảo lần này đã tập trung vào bốn lãnh vực lớn: a) Phật giáo và những vấn đề toàn cầu, b) Tìm kiếm những giải pháp, c) Phật giáo và dân tộc, d) Phật giáo và kinh tế - chính trị.

Các chủ đề chính của Hội thảo quốc tế này, một cách nào đó, sẽ chỉ ra được các cơ hội lớn của Phật giáo trong toàn cầu hoá và hội nhập của Việt Nam và thế giới. Bản thân giáo pháp của Phật tạo ra cơ hội được người trí thức chấp nhận các giá trị đóng góp của nó cho cuộc đời. Các lời dạy liên hệ đến khoa học, đạo đức và phục vụ nhân sinh của Phật giáo đã tạo cho Phật giáo một cơ hội đặc thù biệt lệ. Đó là sự du nhập của Phật giáo vào các châu lục, đặc biệt là phương Tây với nhiều nền văn hoá bản địa khác nhau mà không hề gắn liền với chủ nghĩa thực dân thôn tính kinh tế và chủ nghĩa Phát-xít diệt chủng văn hoá như các tôn giáo phương Tây du nhập vào châu Á và châu Phi trong quá khứ.

Đối với đất nước Việt Nam, cơ hội lớn nhất của Phật giáo Việt Nam là trong lịch sử dựng nước, bảo vệ và phát triển đất nước, Phật giáo không chỉ đồng hành mà còn là “ông thần hộ quốc an dân” của dân tộc Việt Nam. Lịch sử đồng hành đó sẽ tạo ra giá trị tham khảo cho các nhà lãnh đạo hiện tại, trong cách đối tác năng động và đa chiều với Phật giáo trong các lãnh vực chính trị, văn hoá, xã hội và giáo dục … để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và tự do. Đặc biệt, trong giai đoạn Việt Nam thời hậu WTO, lời dạy của đức Phật về các vấn đề kinh tế và tiêu thụ sẽ giúp cho Việt Nam loại trừ văn hoá vật dục phương Tây trong chủ nghĩa toàn cầu hoá châu Á như hiện nay. Phát triển các giá trị vật chất mà làm mất đi các giá trị văn hoá và tinh thần là một sự lỗ lã, mà các nhà lãnh đạo quốc gia không thể không quan tâm...

Để Phật giáo mãi mãi là sự lựa chọn của đại đa số nhân loại trong thiên niên kỷ thứ ba, tôi tha thiết kêu gọi các giới lãnh đạo Phật giáo, bất kỳ tông phái, giáo hội nào, trong và ngoài nước, cần nghĩ đến đại cuộc của Phật giáo với những cơ hội và thách thức, sớm có những giải pháp cho đường hướng chấn hưng và canh tân phương pháp tu đạo, hành đạo cũng như cơ cấu tổ chức giáo hội, nhằm góp phần giải quyết các vấn nạn toàn cầu hoá. Tôi xin đề nghị một số vấn đề và hy vọng với chất xám tập thể của các nhà nghiên cứu Phật học người ngoại quốc và Việt Nam, trong và ngoại nước, sẽ tìm ra giải pháp sau hai ngày làm việc trong hoà hợp và tinh tấn:

a.  Cần thiết lập một Liên Hiệp Quốc Phật Giáo để nối vòng tay lớn giữa các giáo hội và tông môn, pháp phái Phật giáo trên toàn thế giới, trong sứ mệnh phục vụ nhân sinh, thiết lập hoà bình.

b.  Hiến kế hoằng pháp và hành đạo ở phương Tây, nhằm tăng dân số Phật tử, song song với việc phát triển Phật giáo ở châu Á trước hiện tượng toàn cầu hoá về kinh tế và văn hoá.

c.  Phác thảo kế hoạch toàn diện nhằm chấn hưng Phật giáo, trên nền tảng văn hoá dân tộc.

d.  Vạch ra đường hướng Phật giáo đồng hành với dân tộc, một cách thiết thực và khả thi.

e.  Tu chỉnh Hiến chương Phật giáo phù hợp với hiện tình Phật giáo trước bối cảnh chính cần, luật pháp, kinh tế và văn hoá, để làm cho đạo Phật phát triển đồng hành với dân tộc hiệu quả hơn, nhưng lại độc lập với chính trị của các chính thể.

f.   Nên thống nhất nghi thức tụng niệm Phật giáo trên thế giới. Nghi thức này phải phản ánh được các lời dạy căn bản của đức Phật trong hai truyền thống Nam tông và Bắc tông. Ngôn ngữ của nghi thức phải là quốc ngữ của quốc gia và ngôn ngữ địa phương đối với các dân tộc thiểu số.

Tôi kỳ vọng vào trí tuệ và giá trị đóng góp của chư vị Tôn đức và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đã bỏ qua tất cả dị biệt ý thức hệ và truyền thống, đã về Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế này, trong tinh thần hoà hợp, đoàn kết, sẽ có thể tìm kiếm được các giải pháp cho các vấn nạn toàn cầu và vấn nạn Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng kết quả của Hội thảo này sẽ là điểm xuất phát, tạo tiền đề cho những nỗ lực mở ra phương trời cao rộng hơn trong tương lai cho các chính sách chấn hưng và cách tân Phật giáo, nhằm góp phần khẳng định vai trò tâm linh, đạo đức, văn hoá và giáo dục của Phật giáo trong tiến trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

 

Xem hình ảnh

 

****

Trở về Trang Hội Thảo

 

---o0o---

 

Source: http://www.vinabri.org/

---o0o---

 

Cập nhật: 01-09-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Tập San

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544