Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kỷ yếu


   

 

 

 

Kỷ yếu

 

HỘI THẢO CƯ SĨ PHẬT TỬ LONG AN

 

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

 

 

 

 


Xem tiếp:  (theo dạng PDF)  Mục lục > Chương trình hội thảo > Nội dung

 

---o0o---

 


Chân thành cảm ơn ĐĐ Thích Đức Hoàng đã gởi tặng tài liệu cuộc Hội Thảo này.
(Thích Nguyên Tạng, 9/2006)

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-10-2006

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au