Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kỷ yếu


   

 

 

 

Kỷ yếu

 

HAI MƯƠI NĂM PHẬT SỰ

CHÙA PHÁP VÂN

 

 

Mục lục

 

Lời ngỏ

 

Phần 1

1. Chùa Pháp Vân

2. Hai mươi năm một chặng đường

3. Kính dâng Thầy (thơ)

4. Thuyền từ chưa bến đỗ

5. Chiếc áo nâu sòng

6. Mừng sinh nhật của Thầy

7. Mừng sinh nhật Thầy (thơ)

 

 

Phần 2

8. Kính dâng Thầy

9. Chúc Tết Thầy

10. Cảm nghĩ về Thầy

11. Bản nội quy sinh hoạt của chùa Pháp Vân

12. Lời khai mạc lễ khai hạ năm 1989

13. Cảm tưởng của Tăng sinh khóa hạ

14. Cảm tưởng của Phật tử

15. Thời khóa tu học

16. Ban chức sự khóa hạ năm 1989

 

Phần 3

 

17. Danh sách chư Tăng an cư năm 1989

18. Bảng giới lạp chư Tăng an cư năm 1996

19. Bản chức sự khóa hạ năm 1996

 

Phần 4

 

20. Chùa Thừa Đức

21. Chùa Bửu Lâm

22. Chùa Quan Âm

23. Tịnh thất Tịnh Sơn

24. Hương Đạo

25. Chùa Long Hưng

26. Chùa Long Hưng (thơ)

27. Chùa Phước Sơn

28. Thơ chúc mừng 20 năm Phật sự

29. Chùa Pháp Quang

30. Chùa Mục Đồng

31. Chùa Quảng Vân

32. Chùa Quảng Đức

33. Niệm Phật Đường Viên Quang

34. Chùa Quảng Hương

35. Chùa Quảng Chánh

 

Phần 5

 

36. Nhớ thầy (thơ)

37. Con Phật (thơ)

38. Quang cảnh xã Gia An (thơ)

39. Phật Giáo tại Hoa Kỳ

40. Sự xung đột tôn giáo qua cái nhìn của đạo Phật

41. Phật Giáo thế giới

 

LỜI NGỎ

Để kỷ niệm 20 năm Phật sự tại chùa Pháp Vân và Thượng Tọa trụ trì nói riêng, chúng tôi xin tập hợp những tư liệu về sinh hoạt Phật sự của chùa và tự viện có mối quan hệ mật thiết với chùa Pháp Vân để cho ra tập kỷ yếu này.

Thứ nhất: Là để ghi lại những sinh hoạt của chùa trong 20 năm qua.

Thứ hai: Là để đánh một dấu ngoặc kỷ niệm trong cuộc đời tu tập và hành đạo cũng là tán dương công đức của Thượng tọa trụ trì, một người đã hết lòng với đạo với đời  trong 20 năm qua.

Về nội dung: Ngoài những bài viết về chùa Pháp Vân, về Thượng tọa trụ trì và những bài viết về các chùa ở các tỉnh thành mà chùa Pháp Vân có liên bệ.

Nhân đây chúng tôi ghi nhận công đức của tất cả quý đạo hữu đã giúp chúng tôi hoàn thành tập kỷ yếu này. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những điểm thiếu sót, lỗi lầm ngoài ý muốn trong quá trình biên soạn tập kỷ yếu này. Chúng tôi mong được sự niệm tình tha thứ của tất cả quý vị .

Pháp Vân, cuối năm 1996

TK. THÍCH NGUYÊN TẠNG

 

 

---o0o---

Mục Lục | Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5  

---o0o---

 

Đánh máy: Minh Trí.  Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-12-2006

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au