Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kỷ yếu


   

 

 

 

Kỷ yếu

 

Trùng tu

CHÙA VẠN ĐỨC

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chùa Vạn Linh là nơi xuất gia của Hòa Thượng. Chùa Vạn Đức là trú xứ hoằng hóa của Ngài, vì thế, hai nơi này tuy hai mà là một. Hôm nay, hai nơi này được trùng tu lại trong khi Ngài đã gần 90 tuổi. Nghĩ đến, thấy ân đức của Ngài đối với chúng ta thật là to lớn. Cuối đời Ngài muốn đẻ lại cho đại chúng một cơ ngơi rộng lớn, để thuận lợi trong việc tu hành.

Nghĩ mà hổ thẹn, người xưa ở trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn mọi tiện nghi thế mà các Ngài làm nên việc lớn, chỗ tu của các Ngài đắc lực, như Hòa Thượng Khai Sơn Vạn Linh, chỗ tu đã phát huệ, một phen gặp Hòa Thượng Vạn đức liền biết ngay đời trước của Ngài: “Đời trước đã từng là Hòa Thượng, đời này cũng sẽ là Hòa Thượng". Việc đời trước thì mình không biết nhưng rõ ràng, đời này Ngài không những là Hòa Thượng, mà là một đại Hòa Thượng đúng danh đúng nghĩa. Lúc trước, tấn phong một vị Hòa Thượng không phải là chuyện thường. Không phải như thời bây giờ đủ năm đủ tháng là tấn phong (thậm chí, đủ năm mà chưa đủ tháng còn khiếu nại để được tấn phong).

Lúc trước, một vị được tấn phong Hòa Thượng không những là phải đủ năm đủ tháng mà còn phải là người có giới đức, có công với Giáo Hội hoặc có công trong sự nghiệp giáo hóa lợi ích cho đại chúng. Xét lại nhơn hạnh của Hòa Thượng, khi còn nhỏ chưa xuất gia. Ngài đã có một tấm lòng từ bi rất lớn, đã tự phát nguyện ăn chay trong khi miọ người trong gia đình ăn mặn, sẵn sàng cứu vật khi gặp dịp. Đủ duyên lành, Ngài tìm chốn xuất gia, đến núi Cấm như được về quê cũ. Ngài chưa từng biết Vạn Linh ở nơi nào, cũng như chưa từng biết Hòa Thượng Bổn Sư là ai. Trong tâm nghĩ rằng, chắc các vị cao Tăng ở nơi núi cao rừng thẳm và khi đã đến chân núi, lòng mừng phơi phới coi như sắp đến nơi, lòng nguyện với lòng là không lựa chọn, duyên gặp chùa nào đầu tiên là vào xin thề phát xuất gia. Phát tâm mạnh như thế nên dù đường lên núi lúc đó (1937), chúng ta phải biết khó khăn gấp mấy lần bây giờ. Bây giờ như thế mà chúng ta đi rất là mệt nhọc, đi một chút là hơi thở dồn dập tìm chỗ nghỉ chân. Thế mà, hoàn toàn lúc đó đi một mạch không nghỉ. Đi như chạy, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, đến thẳng Vạn Linh trong khi trên đường đã trải qua không biết bao nhiêu là chùa chiền, am, cốc. Nếu không duyên thầy trò thì làm sao tao ngộ. Được xuất gia rồi, Ngài siêng năng tu tập đến đỗi quyên ăn, ít ngủ. Sau này, đến trường Phật Học sau người mà tới kỳ thi lại đạt điểm cao.

Mới 10 năm xuất gia mà đã làm nên việc lớn, dịch bộ Pháp Hoa lưu thông đến bây giờ. Nếu đời trước Ngài không từng tu tập, không từng là Hòa Thượng thì làm sao được như vầy! Như chúng ta mang tiếng xuất gia đã hai ba mươi năm mà chưa làm được tích sự gì. Xét đó thì thấy, Hòa Thượng Khai Sơn nói rất đúng và khi Hòa Thượng được đức Tăng Thống tấn phong chỉ có vài vị trong khi số người đủ năm đủ tháng đâu phải là ít. Hòa Thượng Khai Sơn, lúc viên tịch biết trước ngày giờ, không bệnh, cùng đại chúng niệm Phật, an nhiên mà đi. Nếu chỗ tu chưa đắc lực, thì làm sao Ngài được như vậy.

“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,

Uống nước nhớ người đào giếng”.

Hôm nay, trùng tu lại hai ngôi phạm vũ này, chúng ta nhớ nghĩ đến công lao người tạo dựng cũng như hạnh đức của người xưa. Một lòng vì thoát ly sinh tử mà tìm nơi thích hợp, vì đại nguyện giáo hóa mà trở lại cõi đời này. Chúng ta thừa hưởng di sản của tiền nhân, phải làm sao có được phần ít nào giống với các Ngài để khỏi phải hổ thẹn với câu: “Con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh”.

Viết lại kỷ yếu này, không phải chúng tôi khoe công với mọi người mà muốn nói lên sức mạnh của tâm, chứng minh lời dạy của Hòa Thượng: “Hết lòng vì Tam Bảo thì chư vị Hộ pháp gia hộ và mọi việc đều được thành tựu”.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

LỜI CẢM TẠ

Tất cả các Pháp trên thế gian này đều do nhơn duyên nhóm họp tạo thành. Nếu các duyên không hòa hợp, chắc chắn các Pháp không thể thành tựu được. Chùa Vạn Đức và Vạn Linh được thành tựu cũng bởi được các duyên thuận lợi. Nhất là Vạn Linh, dù rất khó khăn nhưng cũng được thuận duyên mà thành tựu.

Nhờ Tam Bảo thầm gia bị và chư vị Hộ Pháp luôn tùy duyên trợ giúp, nên bất cứ khó khăn nào cũng được khắc phục, chướng ngại nào cũng được vượt qua.

Nhớ lại, lúc ban đầu được Sư ông cử đi xây dựng Vạn Linh, thật chúng tôi vô cùng lo lắng và không bao giờ dám mơ ước đến thành quả như ngày hôm nay.

Với thành quả hôm nay, trước nhất và trên hết, chúng tôi xin hết lòng nhớ ơn Hòa Thượng Bổn Sư, Người đã tạo điều kiện cho chúng tôi dấn thân và luôn luôn sáng suốt chỉ đạo chúng tôi trong mọi lĩnh vực, luôn hộ niệm cho chúng tôi được vững vàng tiến bước. Cũng như biết ơn chư Tôn đức Tăng Ni đã nhất tâm tùy hỷ trợ duyên cho chúng tôi trong suốt thời gian xây dựng.

Thứ đến, chúng tôi xin nhớ tất cả huynh đệ đã đồng tâm hiệp lực trong mọi công việc. Nhờ vậy mà nhiều việc tưởng chừng như không thực hiện được, lại hoàn thành ngoài sự ước mong.

Chúng tôi cũng xin biết ơn các thí chủ đã bớt phần thu nhận của mình, tự nguyện phát tâm đóng góp vào công trình để chúng tôi có điều kiện tiến hành công việc.

Chúng tôi cũng không quên ơn quí vị công quả, các Phật tử đóng góp sức phụ giúp với chúng tôi, dành nhiều thì giờ quý báu để phục vụ công trình một cách tận tâm.

Chúng tôi cũng xin biết ơn đến quý vị ân nhân đã tạo mọi điều kiện giúp cho chúng tôi chuyển vật tư, gởi đồ hoặc giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt mặt mà không đặt một điều kiện gì. Nhất là kỹ sư Đỗ Thành Phương, đã tận tình giúp bản vẽ, tính kết cấu và cùng chúng tôi giải quyết những khó khăn phát sinh trong khi thi công.

Chúng tôi xin nhớ ơn Phật tử Minh Thạnh đã cho chúng tôi mượn công, cũng như tất cả anh em thợ đã đem trí huệ tài năng của mình phục vụ cho công trình được hình thành như mong muốn.

Chúng tôi cũng xin cám ơn thầy Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp đã giúp chúng tôi hoàn thành tập kỷ yếu này.

Cầu tam Bảo gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni dồi dào sức khỏe, đạo nghiệp viên thành. Cầu chúc tất cả ân nhân được vạn sự tùy tâm, kiết tường như ý.

Nam Mô A Di Đà Phật.

---o0o---

Mục Lục > 1 > 2 > 3 > 4 > 5

---o0o---

Vi Tính: Minh Trí; Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-12-2006

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au