Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tập San Nghiên Cứu


...... ... .

 


 


TH
Ư NG

“Vui thay đức Phật ra đời

Vui thay Chánh pháp cao minh

Vui thay Tăng già hòa hợp

Vui thay hòa hiệp đồng tu.”

Những âm vang như vậy luôn vang vọng từ suối nguồn chánh pháp của buổi bình minh, đến mãi tận cùng cuối bãi nương dâu của hoàng hôn pháp nhược. Dù là thời kỳ chánh pháp hay là mạt pháp, sự kiện ra đời của đức Đạo sư vẫn là một nhân duyên đại sự nhằm “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Và sau đó để thực hiện đại sự nhân duyên này, đức Đạo sư đã chuyển vận bánh xe chánh pháp lần đầu tiên nơi vườn nai độ cho năm anh em Kiều Trần Như bạn tu trước đó của Ngài, sau khi Ngài chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác. Cũng từ đó giáo pháp của Ngài đã được Ngài cùng các đệ tử chuyển vận ban bố khắp thế gian, tùy theo căn cơ của loài Người mà Ngài khai thị khiến cho họ an vui giải thoát, mãi cho đến ngày hôm nay.

Tập san nghiên cứu Pháp Luân cũng muốn kế thừa truyền thống này, nhằm mục đích đem chánh Pháp của đức Phật vào khắp nhân gian cùng chia sẻ hương vị an vui giải thoát này cho mọi người. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ kiến thức Phật học về mọi mặt qua tỉ giảo đối chiếu, cùng những kiến thức nâng cao chuyên sâu qua nghiên cứu; chúng tôi toàn thể Ban biên tập, tập san Nghiên Cứu Phật Học Pháp Luân quyết định từ số này sẽ thay đổi từ hình thức trình bày đến nội dung biên tập, với ý nguyện cập nhật trình độ căn cơ, đáp ứng yêu cầu tu học cho mọi tầng lớp, nhất là tầng lớp tri thức đang cần những kiến giải sâu xa hơn về những lời dạy của đức Phật. Qua đó, để mọi người có cơ sở nghiên cứu tu tập cho chính mình và, soi sáng mọi sự vật theo một phong cách có khoa học, trong việc thiết lập tương quan duyên khởi giữa người và vật, giữa nhân sinh và vũ trụ. Sự hỗ tương này được coi như là một định thức Duyên Khởi đặc trưng của Phật giáo, chúng khế hợp với tất cả mọi pháp trong đó có cả khoa học hiện đại.

Nhân mùa Phật Đản, chúng tôi toàn thể Ban biên tập, tập san Nghiên Cứu Phật Học Pháp Luân, trước hết xin gởi lời cầu chúc chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni pháp thể khinh an chúng sanh dị độ trong sự nghiệp chuyển vận bánh xe chánh pháp lợi lạc mọi người, và cầu chúc chư vị nam nữ cư sĩ, các vị học giả, các vị thiện hữu tri thức cùng toàn thể Phật tử trong và ngoài nước, luôn luôn sống an lành trong ánh hào quang chư Phật; sau cùng chúng tôi xin quí ngài, quí vị nhiệt tình ủng hộ tập san về mặt bài vở cũng như mọi động viên khích lệ tinh thần lẫn vật chất cho tập san.


Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                    Ban biên tập

(xem nội dung - PDF)

 


 

---o0o---

Trình bày: Vĩnh Thái

Cập nhật: 25-06-2007

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Tập San

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544