Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Ca Phật Giáo


  .

 
 ÁNH VÀNG

 Như Tạng

 

o0o

·     Kính tặng thầy Tâm Phương
·
    
Kính tặng thầy Nguyên Tạng

 

o0o

 

TÂM hướng về xuân, ánh vàng rực rở

PHƯƠNG trời Tây, hoa nở tỏa ngàn hương

NGUYÊN  lai tâm ảnh vô thường

TẠNG gom vô lượng nghiệp vươn khỏi bờ

 

o0o

 

Trầm xông hương ngát xa đưa

Áng mây ngủ sắc, hoa mưa nhạc trời

Sen vàng đáy nước vàng phơi

Chim ca lời pháp, cảnh đời vàng lên .

  

           27-11-2004

 ---o0o---

Cập nhật : 01-12-04


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thơ Ca

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544