Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

                           TRÚC BIẾC HOA VÀNG
                             Diệu Trân
 

 

                                “Pháp thân như trúc biếc

                             Bát Nhã tựa hoa vàng”

                             Tóc rơi từng sợi nhỏ

                             Tàn cây nhang

 

                             Người xòe tay,

                             Tay trắng

                             Bình bát,

                             Củ khoai lang

                             Cúng dường Xá Lợi Phất

                             Công đức ba ngàn thế giới,

                             Hồi hướng Vu Lan

 

                             Cha về với Phật,

                             Mẹ còn đây

                             Sương sớm có tan,

                             Trăng có gầy

                             Mẹ ơi, tháng bẩy, Vu Lan tụng

                             Đóa hồng cài áo,

                             Hồi chuông xa bay …

         

                             Cha như núi,

                             Mẹ như sông

                             Núi cao dựng vách,

                             Xanh phấn thông

                             Sông chảy mênh mang giòng sữa ngọt

                             Một trời hư không

 

                             Con xuống tóc, đi tìm Cha

                             Sợi vương cửa động, san hà lung lay

                             Rừng chiều một cánh chim bay

                             Chợt nghe gió thoảng,

                             Hương say hoa rừng

 

                             Con về, ngủ dưới gốc thông

                             Trong mơ hé nụ đóa hồng Vu Lan

 

                                                                             Diệu Trân

                                                                   (Tháng 7, 2005, mùa Sen)

 

 

                           Nhạc phẩm:
                            TRÚC BIẾC HOA VÀNG
(download)

                             Thơ Diệu Trân
                             Nhạc: Trần Quan Long
 

---o0o---

 

Cập nhật: 10-08-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544