Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

                           ÁO NGHĨA THƯ
                             Diệu Trân
 

 

 

                                  Đạo-sỹ lên núi, mùa thu

                             Cửa động,

                             Hòn đá tảng

                             Gió bay hoa phấn,

                             Sương chiều âm u

                             Con rắn bò qua thấp thỏm,

                             Chờ giờ công phu

 

                             Đạo-sỹ nhập thất, mùa đông

                             Tuyết trắng mênh mông

                             Thanh củi nhỏ tí tách

                             Câu thoại đầu:

                             “KHÔNG”

 

                             Đạo-sỹ gieo hạt, mùa hạ

                             Hoa cải vàng am tranh

                             Vẫn đi tìm mãi

                             Ta từ đâu ?

                             Loanh quanh !

 

                             Ta là gì ?

                             Khi chưa là ta

                             Ta về đâu ?

                             Khi đời đã qua

                             Áo-Nghĩa-Thư vỡ hòn đá tảng

                             Từng hạt sỏi đơm hoa.

 

                             Đạo-sỹ xuống núi, mùa xuân

                             Thõng tay vào chợ, chẳng gần, chẳng xa

                             Bình rượu cúc

                             Giọt lệ pha

                             Muối tan biển mặn một nhà Như Lai

 

                                                                             Diệu Trân

                                                                   (Tháng 7,2005, mùa Sen)

                                                         

---o0o---

 

Cập nhật: 10-08-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544