Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

                                           THẤY RỒI
                                             Diệu Trân
 

 

 

                                      Thấy rồi,

                                      Mây ngũ sắc

                                      Thuyền Bát Nhã ra khơi

                                      Biển trầm luân khô cạn

                                      Thuyền trôi trên mây trời

 

                                      Thấy rồi,

                                      Giọt nước mắt

                                      Tuệ nhãn bừng tâm si

                                      Tóc râu Xá Lợi Phất

                                      Rụng trên đường Phật đi

 

                                      Thấy rồi,

                                      Tâm sám hối,

                                      Từ vết chém giây oan

                                      Là nợ duyên tiền kiếp

                                      Vay, trả, đều hân hoan

 

                                      Thấy rồi,

                                      Sương giốc núi

                                      Phủ một trời hoa bay

                                      Tạ ơn người đã mở

                                      Vòng tay lóng xương gầy

 

                                      Thấy rồi,

                                      Ai thấy tôi ?

                                      Chân trần, áo rách vai

                                      Lành lặn tâm an tịnh

                                      Là cùng Phật, không hai.

 

 

                                                                                      Diệu Trân

                                                                             (Mùa Sen tháng 7, 2005)

                                                         

---o0o---

 

Cập nhật: 10-08-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544