Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

                                          

                                ĐÊM và HOA QUỲNH


                                             Diệu Trân
 

 

                                      Quỳnh hoa âm thầm nở

                                      Bóng đêm hờ hững rơi

                                      Giọt sương hay giọt lệ

                                      Lặng lẽ trên môi cười

 

                                      Hương đêm vương lá cỏ

                                      Chuông điểm thời công phu

                                      Chú tiểu lơi tiếng mõ

                                      Hoa lẻn vào kinh thư

 

                                      Bát Nhã Ba La Mật

                                      Thơm ngát quỳnh hương ơi !

                                      Đời vô thường,

                                      Không thật

                                      Đêm tàn,

                                      Trăng khuyết rồi.

 

                                      Chú tiểu ngân nga tụng:

                                      “Huyễn mộng bào ảnh thôi”

                                      Vườn trăng.

                                      Hoa quỳnh nở

                                      Vườn trăng,

                                      Hoa quỳnh rơi

 

                                      Chú tiểu còn tĩnh tọa

                                      Trăng đã vỡ làm đôi

                                      Chú tiểu vừa nhập định

                                      Trăng đã thành mặt trời

 

 

                                                                             Diệu Trân

                                                          (Tháng 7, 2005, mùa An cư kiết hạ)

                                                           

                                                         

---o0o---

 

Cập nhật: 10-08-2005

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544