Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


......... .

 

 

Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam

Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập

---o0o---

Chương một

NỘI DUNG

 

CA DAO TỤC NGỮ PHẬT GIÁO

 

CHỮ M

 

1. Ma vương.

 

2. Mô Phật .

 

3. Mặc như lôi.

 

4. Ma chê quỷ hờn.[1]

5. Mắt thánh tai hiền.

 

6. Miệng khấn tay vái.

 

7. Máu nhuộm cửa chùa.

 

8. Ma cũ nạt ma mới.

 

9. Mưu thâm họa diệt thâm.

 

10. Một điều nói dối sám hối bảy ngày.

 

11. Một câu nhịn chín câu lành.

 

12. Muốn ăn oản phải giữ chùa.

 

13. Một thất là mất một thầy.[2]

14. May gặp duyên chẳng may gặp nợ.

 

15. Một câu nói ngay bằng làm chay cả tháng.

 

16. Mất tiền mua mõ mượn mõ Thầy cả đọc canh.[3]

17. Ma ăn mày Bụt, Bụt chẳng ăn mày ma.

 

18. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tôi.

 

19. Một sự nhịn là chín sự lành.

 

20. Măng sông, ếch giếng, chó nhà chùa.

 

21. Muốn ăn oản phải giữ lấy chùa.

 

22. Một dạ một lòng.

 

23. Một dạ một lòng.

 

24. Một là vợ hai là nợ.

 

25. Một đời cha ba đời con.

 

26. Một đời ta muôn vàn đời nó.

 

27. Một năm một tuổi như đuổi xuôi đi.

 

27b. Một điều nói dữ, sám hối bảy ngày.

 

28. Mạt cưa anh tưởng là trầm.

Giấy hồng cuộn lại ai cũng tưởng lầm là em.

 

29. Muốn cho đây đó kết nguyền,

Mâm vàng đặt quả đào tiên cũng vừa.

 

30. Mình về sao được mà về,

Mặt trăng còn đó lời thề còn đây.

 

31. Muốn cho trước giếng sau chùa,

Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu.

 

32. Một thương hai nhớ ba trông,

Bốn chờ năm đợi sáu mong duyên nàng.

 

33. Mẹ già hết gạo treo niêu,

Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai..

 

34. Mẹ nuôi con dùng dùng nén nén,

Con nuôi mẹ không được một nẹm trong tay.

 

35. Muốn cho gần bến gần thuyền,

Gần cha gần mẹ nhân duyên cũng gần.

 

36. Mất mẹ mất cả bầu trời,

Làm con phải nhớ đời đời ân sâu.

 

37. Mẹ mất thì trẻ hóa già,

Mẹ còn bảy chục vẫn là xuân xanh.

 

38. Mẹ già như ánh trăng khuya,

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

 

39. Mẹ còn là cả trời hoa,

Cha còn là cả một tòa kim cương.

 

40. Mùa hè mai nở mới kỳ,

Vu lan cầu nguyện, nguyện chi cũng thành.

 

41. Mẹ còn chẳng biết là may,

Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

 

42. Muốn lên mà hỏi chị Hằng,

Căn duyên đã bén, dùng dằng tại đâu?

 

43. Mình làm mình chịu,

Chẳng ông tổ ông trinh nào làm.

 

44. Miếng trầu là ơn nghĩa,

Thuốc xỉa là nợ duyên.

 

45. Mồng bảy tháng ba,

Trở vào hội Láng, trở ra hội Thầy.[4]

46. Mồng tám tháng tư,

Chẳng xem hội Gióng cũng như mất người.

 

47. Miệng nam mô Bồ-Tát,

Giấu dao mác sau lưng.

 

48. Mỗi đêm thắp ngọn đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời nuôi con.[5]

49. Mồ côi cha ăn cơm với cá,

Mồ côi mẹ liếm lá đầu chợ.

 

50. Mặc ai chuốc lợi mua danh,

Miễn ta học được đạo lành thì thôi.

 

50b. Muốn rằng oản Phật cho thơm

Những như cơm nếp ở nơm trong nhà.

 

51. Máu ai đổ xuống đất này,

Để cho đạo Pháp đêm ngày nở hoa.

 

52. Muốn ăn oản Bụt cho thơm,

Ba tiền gạo nếp thì đơm cả ngày.

 

53. Muốn ăn đậu phụ tương tàu,

Mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu.

 

54. Muốn tu chùa ngói Bụt vàng,

Chùa tranh Bụt đất ở làng thiếu chi.

 

55. Muốn ăn oản Bụt chi thời,

Những như cơm nếp ở nơi trong nhà.

 

56. Muốn đi tu công phu không khó,

Muốn đi chùa chuông mõ cũng không.

 

57. Muốn đi tu thì ngất ngu em lại,

Chớ mang lên chùa báo hại thầy tu.

 

58. Muốn cho gần mẹ gần cha,

Khi vào thúng thóc khi ra quan tiền.

 

59. Một mai em cũng lấy Thầy,

Cho cao khăn ấm cho đầy mâm xôi.

 

60. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La,

Cái tương thì thối, cái cà thì thâm.

 

60b. Mõ chiều em gióng chị nghe

Chuông chiều chị gióng có về bên em.

 

61. Một năm là một tuổi già,

Ba năm một tuổi chi chi mà đợi anh.

 

62. Một mai bóng xế cội tùng,

Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang.

 

63. Một ngày dựa mạn thuyền rồng,

Cũng bằng muôn kiếp sống trong thuyền chài.

 

64. Mật ngọt càng chết tổ ruồi,

Những nơi cay đắng là nơi thực thà.

 

65. Mỗi đêm thắp ngọn đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

 

66. Mẹ già ở túp lều tranh,

Đói no không biết, rách lành không hay.

 

67. Mẹ già như chuối ba hương,

Như xôi nếp một, như đường mía lau.

 

68. Mang chuông đi đấm xứ người,

Không kêu cũng đấm một hồi cho kêu.

 

69. Mành treo chiếu rách cũng treo,

Hương xông nghi ngút củi đều cũng xông.

 

70. Mẹ cha là biển là trời,

Nói sao hay vậy đâu dám cãi lời mẹ cha.

 

71. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,

Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

 

72. Mẹ già ở túp lều tranh,

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

 

73. Mẹ già như chuối chín cây,

Gió đưa mẹ rụng con thời mồ côi.

 

74. Mẹ già tượng quá ngọc vàng,

Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn.

 

75. Mất cha con cũng u ơ,

Mất mẹ con cũng bơ vơ một mình.

 

76. Mất cha mất mẹ thật là khó kiếm,

Chớ điệu vợ chồng không thiếu gì nơi.

 

77. Miệng ru con mắt nhỏ hai hàng,

Nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm.

 

78. Mình hòa, phụ mẫu không hòa,

Căn duyên để vậy hay là dứt đi.

 

79. Mười năm lưu lạc giang hồ,

Một ngày tu tác cơ đồ lại nên.

 

80. Mèo ngao cắn cổ ông Thầy,

Thóc đâu mua đổ cho đầy ống tre.

 

81. Miếu thiêng chẳng có ai thờ,

Tay ai thanh tịnh xin nhờ thắp hương.

 

82. Mồng năm, mười bốn, hăm ba,

Đi tu cũng rủi lựa là đi buôn.

 

82b. Một năm một tuổi như đuổi xuân đi

Cái già xồng xộc nó thì theo sau.

 

83. Mượn mầu một chút làm duyên,

Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng.

 

84. Một đời phú quí vinh hoa,

Một đời đói rách cũng qua một đời.

 

85. Mẹ mong gả thiếp về vườn,

Thiếp lo một nỗi đường trường xa xôi.

 

86. Mình có thương mình mới chặt tóc thề,

Chỉ trời rạch đất chớ hề hỏi nhau.

 

87. Mê anh chẳng bởi túi tiền,

Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng.

 

88. Mẹ già đầu bạc như tơ,

Lưng đau con đở, mắt lờ con nuôi.

 

88b. Mẹ cha bú mớm nâng niu

Tội trời thời chịu, không yêu bằng chồng.

 

89. Mẹ già bất khả viễn du,

Anh đi chơi cho cách mấy,

Tối công phu anh cũng phải về.

 

90. Mình tròn lưng khỏng khòng khong,

Làm cho con gái phải lòng tả tơi,

Ông Sư có biết cái khỏng khòng khong là gì?

 

91. Một em cũng đòi lấy Thầy,

Hai em cũng đòi lấy Thầy,

Cho cao khăn ấm, cho đầy mâm xôi.

 

92. Mẹ một trăm thương con tám chục,

Biết lấy chi báo đức cao thâm,

Nhân ngày thắng hội Vu Lan,

Cầu cho cha mẹ Lạc bang dự phần.

 

93. Mình ở trên đất làm chi,

Năm sào ba mẫu bán đi xuống thuyền.

Mình ở trên đất ta ở dưới thuyền,

Làm sao cho hợp nhân duyên hở mình.

 

94. Một lời thề không duyên thì nợ,

Hai lời thề không vợ thì chồng.

Ba lời thề khởi núi lấp sông,

Em quyết theo anh đi cho trọn đạo kẻo luống công anh chờ.

 

94b. Mẹ nuôi con bấy lâu rồi

Nuôi con cho đến thành người mới nghe

Miệng ru mắt nhỏ hai hàng

Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo.

 

95. Mẹ già như mẹ già tôi,

Tôm he bóc nõn tôi nuôi mẹ già.

Bao giờ thuyền đổ sao ba,

Thì anh nuôi lấy mẹ già cùng em.

 

96. Mỗi người mỗi chốn một nơi,

Ngồi vào đám hát một lời đưa duyên.

Lời chung như lái với thuyền,

Tình chung sánh tựa thuyền quyên anh hùng.

 

97. Mẹ thương đứa con đầu lòng,

Mẹ dạy hai chữ đầu lòng thương yêu.

Thương đời như nước thương non,

Thương cha thương mẹ lại thương hòa bình.

 

98. Một đóa hồng nhan lấp hố sâu,

Trời xanh sao sớm cướp minh châu.

 A Di Đà Phật nàng đi trước,

Để lại cho tôi não với sầu.

 

99. Mẹ già ở chốn lều tranh,

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

Lòng son dạ sắt càng thêm,

Lòng đà trăng gió ai tìm lấy ai.

 

100. Một dòng nước trong, năm bảy dòng nước đục,

Một trăm người tục, một chục người thanh.

Biết đâu nhơn đạo hiền lành,

Trao duyên gửi phận mới đành dạ con.

 

101. Mưa từ trong núi mưa ra,

Mưa khắp thiên hạ mưa qua chùa Thầy.

Đôi ta bắt gặp nhau đây,

Như con cò gầy gặp bãi cỏ hoang.

 

101b. Một ông đưa đám

Tám ông đăng cai

Rước hòn đá mài

Về chùa Hương tích.

 

102. Mênh mông góc bể chân trời,

Những người thiên hạ nào người tri âm.

Buồn riêng tôi lại tủi thân,

Một duyên hai nợ ba bốn lầm lấy nhau.

 

103. Một năm một tuổi như đuổi xuân đi,

Cái già sòng sọc nó thì theo sau.

Vì sương cho nó bạc đầu,

Vì chưng mưa nắng cho rầu rĩ hoa.

 

104. Một thương hai nhớ ba sầu,

Cơm ăn không được ăn trầu ngậm hơi.

Thương chàng lắm lắm chàng ơi,

Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.

 

105. Mình xanh tay đỏ bút chì,

Cơm lương với muối sống thì là may.

Người đời khác thể phù du,

Sớm còn tối mất công phu lỡ làng.

 

106. Mình về đường ấy thì xa,

Để anh bắt cầu song Cái về qua Ninh bình.

Đất Ninh bình có chùa Non Nước,

Núi Phi Diên hồi hạc chung quanh,

Em về em chớ quên anh.

 

107. Mồng tám tháng tư không mưa,

Bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi.

Bao giờ cho đến tháng mười,

Lúa tốt bời bời nhà đủ người no.

 

107b. Muốn cho gần bến gần thuyền

Gần cha gần mẹ, nhân duyên cũng gần

Muốn cho gần mẹ gần cha

Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền.

 

107c. Mồng tám tháng tư không mưa,

Bỏ cả cầy bừa mà lấp lúa đi.

Đói thì ăn sán ăn khoai,

Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.

 

108. Mời anh xơi chén cơm chay,

Ăn no lấy sức phơi thây quân thù.

Hôm này tớ nhận cơm chay,

Ngày mai tớ gửi mười Tây quân thù.

 

109. Mồng bốn tháng ba

Trở về hội Láng trở ra hội Thầy

Hội chùa Thầy có hang cắc cớ

Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.

 

110. Muốn ăn cơm trắng cá kho

Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh

Muốn ăn đậu phụ tương Tàu

Mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu.

 

111. Mẹ già tóc bạc như tơ,

Nhân duyên trời định đang khiến chờ nghĩa em.

 

112. Mặt trời đỏ tựa như lửa đốt,

Mặt trời tốt tựa như hoa hường.

Em ơi, có muốn lấy chồng,

Lựa người chữ nghĩa văn chương

Quanh minh trí tuệ cao cường hơn anh (em)

 

113. Mình về ta chẳng cho về,

Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ.

Câu thơ ba chữ rành rành,

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình.

Chữ Trung thì để phần cha,

Chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình.

 

114. Mình về có nhớ ta chăng,

Ta về ta nhớ hàm răng miệng cười.

Năm quan mua lấy miệng cười,

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.

Răng đen ai khéo nhuộm cho mình,

Để duyên mình đẹp cho tình anh mê.

 

115. Một thương tóc bỏ đuôi gà,

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.

Ba thương má lún đồng tiền,

Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua.

Năm thương cổ yếm đeo bùa,

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.

 

116. Mình về đường ấy bao xa,

Hay về Vân cước với ta, hỡi mình.

Vân cước có cầu đá xinh,

Có sông tắm mát có đình nghỉ ngơi.

Tháng tư thì đi xem bơi,[6]

Tháng bảy xem rước, mấy nơi vui bằng.[7]

117. Một nhà có ba con dâu,

Dâu cả buôn bán ra mầu sân si.

Dâu hai có ý mỹ miều,

Tiền tiền thóc thóc bao nhiêu chẳng về.

Dâu ba chum chum dâu chê,

Nhờ ơn bác mẹ đi về tỉnh Nam.

Dâu tư có tính tham lam,

Chăn trâu cắt cỏ, nhôm nhoam ngoài đồng.

 

118. Một duyên hai nợ ba tình,

Chiêm bao lẫn khuất bên mình năm canh.

Nằm một mình lại nghĩ một mình,

Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh thấp cao.

Trông ra nào thấy đâu nào.

Đám mây vơ vẫn, ngôi sao mập mờ,

Mong người lòng những ngẩn ngơ.

 

119. Mẹ già như chuối chín cây,

Sao đó chẳng liệu cho đây liệu cùng.

Khế với sung khế chua sung chat,

Mực với gừng mực ngọt gừng cay.

Đấy với đây chẳng duyên thì nợ,

Đây với đấy chẳng vợ thì chồng.

Dây tơ hồng chửa xe đã mắc,

Rượu Quỳnh Tương chửa nhắp đã say.

 

120. Một năm là mấy tháng xuân,

Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi.

Một năm là mấy tháng mười,

Ta đi mua nồi về đúc tiền công.

Ta đi mua đồng về đúc bồ lao.

Bây giờ tình nghĩa làm sao,

Cho chuông chẳng bén bồ lao chẳng bền.

Xưa kia chuông ở bên đền,

Bây giờ chuông tuếch, chuông toát bỏ đền cầm canh.

 

121. Muốn cho đoàn tụ một nhà,

Cùng nhau xây đắp đạo ta muôn đời.

Từ bi ta nhớ lấy lời,

Noi gương trí tuệ trau dồi thân tâm.

Diệt trừ tham giận kiêu căng,

Thương nhau một niệm tình thâm lâu dài.

Khôn ngoan đá đáp người ngoài,

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

 

122. Mẹ anh lội bụi lội bờ,

Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày?

Mẹ anh bụng đói thân gầy,

Sao anh vui thú mâm đầy cổ cao?

Mẹ anh như tép lao xao,

Sao anh lấp lánh như sao trên trời?

Mẹ anh quần quật một đời,

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa?

 

123. Một mừng ăn một miếng trầu,

Hai mừng ta gặp nhau đây tự tình.

Ba mừng tài sắc đều xinh,

Bốn mừng bác mẹ sinh thành được đôi.

Năm mừng ước nguyện một lời,

Sáu mừng duyên Phật bởi trời xui nên.

Bảy mừng gặp được bạn hiền,

Tám mừng giải tấm lòng hiền thủy chung.

Chín mừng tài tử anh hùng,

Mười mừng ta ở cùng chung một nhà.

 

124. Mài dao, đánh kéo, gọt đầu đi tu,

Mồm thì tụng niệm Nam-mô,

Miệng thì rượu thịt lu bù sớm hôm.

Một tay gõ mõ gõ chuông,

Một tay với đến cô nường nghe kinh.

 

125. Một thương Miếu tượng giang san,

Hai thương ánh đạo, đạo vàng quanh vinh.

Ba thương tiếng kệ câu kinh,

Bốn thương ai đã giữ gìn trung kiên.

Năm thương Phật lý uyên nguyên,

Sáu thương đức độ gây niềm tin yêu.

Bảy thương đạo pháp cao sâu,

Tám thương đức Tổ nở nhiều hoa Ưu.

Chín thương năm cũ qua mau,

Mười thương năm mới rực màu tương lai.

 

126. Một năm đã được mấy mùa xuân,

Một ngày được mấy giờ dần sớm mai.

Em đừng cậy sắc khoe tài,

Khéo tay nồi lủng cũng tay thợ hàn.

Trời kia khôn cũng thờ càng,

Nước kia Tấn cũng hợp Tần mới xong.

Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,

Chăn loan gối phụng không chồng ra chi.

Thơ đào nghĩ chữ vua qui,

Hôn nhân lễ đạt gặp thì đào yêu.

Trăm sông ní nít thư cưa,

Thục nữ quân tử hảo cầu đẹp duyên.

Tục rằng tiên lại gặp tiên,

Phú lại tìm phú bạn hiền gặp nhau.

 

127. Một đời được mấy anh hùng,

Một nước được mấy đức ông trị vì.

Anh đừng cợt ghẹo em chi,

Em đang chắp chỉ chọn ngày cải hoa.

Tin lên thiên thượng hằng nga,

Cậy ông nguyệt lão với bà tơ vương.

Chăn loan gối phượng sẵn sàng,

Màn đào rủ dọi lầu hồng dãi ngang.

Còn đang chọn đá thử vàng,

Ngọc lành ai quẳng ra đàng bán rao.

Quan quan bốn tiếng thư cưu,

Mong người quân tử hảo cầu kết duyên.

Phấn son cho phỉ tấm nguyền,

Anh hùng sánh với thuyền quyên mới tình.

Phạt kha thơ ấy rành rành,

Phi môi bất đắc xin anh liệu đường.

 

128. Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ,

Em thương người không mẹ không cha.

Khi thương chẳng kể gần xa,

Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.

Tháng mười lạnh buốt thấu xương,

Có em bé đứng bên đường co ro.

Gió mưa tím thịt bầm da,

Không manh áo mỏng để mà che thân.

Lòng em tưởng niệm chuyên cần,

Từ bi cứu độ trầm luân mọi loài.

Em liền cởi chiếc áo tơi,

Quàng cho đứa nhỏ thế rồi em đi.

Ngây thơ chẳng tính toán gì,

Biết mình làm phải tiếc chi với đời.

Cu Tèo mới vỗ vào vai,

Bảo rằng cho thế nó hoài của đi.

Về nhà mẹ hỏi một khi,

Áo tơi đâu mất mày thì tính sao.

Nghe lời em thấy nao nao,

Nhưng em vẫn cứ làm cao gật đầu.

Thương nhau cởi áo cho nhau,

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

 

129. Mỗi khi có lịnh triều đình,

Mõ rao trống thúc, phận mình long đong.

Kiếp đói nghèo phận bèo trôi nổi,

Hầu hạ người em tội tình chi.

Mùa đông môi xám như chì,

Mùa hè da xạm khác gì hòn than.

Áo manh cho trận gió hàn,

Đầu trần nắng lửa mưa chan dãi dầu.

Ới mẹ đâu, ới cha đâu,

Đi đâu mà bắt con hầu người ta

Tưởng tình nghĩa bạc công cha,

Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.

 

130. Mẹ mình khéo đẻ ra mình,

Đẻ mình mười bốn, đẻ ta hôm rằm.

Mình đen, ta cũng ngăm ngăm,

Mẹ ta thách cưới một trăm quan tiền.

Mình về bán tổ bán tiên,

Bán ruộng tư điền chẳng lấy được ta.

Mình về bán cửa bán nhà,

Bán kèo bán cột, bán xà đòn tay.

Mình về bán mẹ đêm nay,

Lấy được quân này đất lở trời long.

Bao giờ bạc đổ ra nong,

Tiền quây, thóc cót, lấy xong quân này.

Quân này quân ăn, quân chơi,

Quân đánh trống bỏi, quân bơi thuyền rồng.

Gái này là gái kén chồng,

Kén từ tỉnh Bắc, tỉnh Đông, tỉnh Đoài.

Kén từ mười tám ông Cai,

Mười lăm ông đội, trăm hai ông đồn.

Kén từ con cháu nhà vua,

Bước chân xuống chùa lễ Phật ăn chay.

Một mai thiếp có xa chàng,

Đầu xanh thiếp cạo áo tràng thiếp mang,

(áo rộng của giới tu theo nhà Phật )

Một mai bóng xế cội tùng, (tượng trưng cha mẹ)

Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang.

 

131.Một lo đứng cửa trông ra

Hai lo đi lấy chồng xa nước người

Ba sợ chị em cười

Bốn lo đi ngược về xuôi sao đành

Nam lo lúc tử lúc sinh

Sáu lo con cái một mình đường xa

Bảy lo còn chút mẹ già ai nuôi

Chín lo em thiệt cả mười

Để em kiếm lối tìm nơi đi về.


 

[1] Phật giáo quan niệm nó là một loại cô hồn

[2] Âm thanh từ các điệu tán làm cho 1 số người bị bôi cuốn, từ đó họ đã thôi tu.

[3] kinh

[4] Có nơi ghi thêm hội chùa Thầy có hang cắc cớ

Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy

[5] Với

[6] 8.4 là ngày Phật Đản

[7] 15.7 là ngày Vu Lan

 

---o0o---

 

Mục Lục |Chương một  A, Ă, Â|B|C| D, Đ|E, G, H|

I, K, L| M|N|O, Ô, Ơ, P, Q|R, S|T| U, Ư, V, X, Y

| Chương hai  |

---o0o---

Vi tính: Đông Phương. Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-09-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544