Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


......... .

 

 

Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam

Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập

---o0o---

Chương một

NỘI DUNG

 

CA DAO TỤC NGỮ PHẬT GIÁO

 

Chữ R

 

1. Rỗng như đít Bụt.

 

2. Ruộng cấy chay, ăn mày rỗng bị.[1]

3. Ra đi gặp vịt thì lùa,

Gặp duyên thì kết, gặp chùa thì tu.

 

4. Ra đi gặp vịt cũng lùa,

Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu.

 

5. Ra đi bỏ mẹ ở nhà,

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.

 

6. Rằm trời rằm Bụt rằm tiên,

Rằm đâu đến chú, chú nhăn hôm rằm.

 

7. Rằm tháng mười, mười người mười quảy,

Rằm tháng bảy người quảy người không.

 

8. Rủ nhau đi cúng chùa Tiên,

Cúng cam cúng quit, kính dâng ông Thầy.

 

9. Rõ ràng giấy trắng mực đen,

Duyên ai phận nấy chớ ghen mà gầy.

 

10. Rồng vàng lắm nước ao tù,

Người khôn ở với người ngu bực mình.

 

11. Ra đi gặp vịt cũng lùa,

Gặp duyên cũng sắt, gặp chùa cũng tu.[2]

12. Rèm xưa ba bức rành rành,

Con mắc cô nàng thế ấy tu hành được đâu. (3)

 

13. Rút dây còn sợ động rừng,

Báng đầu thằng trọc nể lòng ông sư.

 

14. Ruộng ai thì nấy đắp bờ,

Duyên ai phận nấy chớ chờ uổng công.

 

15. Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ,

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.

Đài nghiêng bút tháp chưa mòn,

Hỡi ai xây dựng nên non nước này?

 

16. Rủ nhau xuống bể bắt cua,

Bắt cua, cua kíp, bắt rùa, rùa bơi.

Rủ nhau xuống bể bắt cua,

Lên non bắn nhạn, vô chùa nghe kinh.

 

17. Rủ nhau ra tắm hồ sen,

Nước trong trong mát hương chen cạnh mình.

Cứ chi vườn ngọc ao quỳnh,

Thôn quê vẫn thú hữu tình ngày xưa.

 

18. Ra đi em có dặn lời,

Ở nhà cầu Phật cầu trời giúp cho.

Ngày rằm mồng một hương hoa,

Đem dâng lễ tạ đủ ba tháng hè.

 

19. Ra khơi xem cá ông voi

Vào hang bắt muỗi xem loài tiêu minh

Cũng tâm cũng tính cũng tình

Cũng vùng vẫy đủ cũng sinh nuôi vừa

Muôn vàng trong một hóa cỏ

Chớ đem nông nổi mà ngờ cao xa.

 

20. Ru hời ru hỡi ru hơi,

Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.

Núi cao biển rộng mênh mông,

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

 

21. Rắp mong trời sa xuống cõi trần,

Hỏi xem duyên ấy nợ nần ra sao.

Tím gan thay khách má đào,

Mênh mông bể sở dễ vào khó ra.

Rượu kia trót đã mắc chà,

Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo.

 

22. Rắp toan cưỡi ngựa ra về,

Chàng đề câu đối thiếp đề câu thơ,

Mãi vui ngồi chốn đám cờ,

Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên.

Chàng về giữ việc bút nghiên,

Đừng ham nhan sắc mà quên học hành.

Một mai kiếm được khoa danh,

Trước là rạng nghiệp sau mình vinh thân.

 

23. Ru con giữa buổi chiều đông,

Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay.

Cầu giai mẹ đổ luôn tay,

Cho lành manh áo cho đầy cơm con.

Cho lòng mẹ đỡ héo hon,

Cho khuôn mặt trẻ đẹp tròn như gương.

Quản gì một nắng hai sương,

Quản gì gió bụi trên đường con ơi.

Ru con mẹ hát mấy lời,

Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay.

 

24. Rau răm mất ngọn còn tươi,

Những nơi lịch sự sao giời không xe.

Những nơi chết rấp bờ tre,

Trái duyên trái số giời xe duyên vào.

Tiếc thay ba vuông nhiễu đào,

Áo gấm không vá, vá vào áo tơi.

Bực mình thiếp lắm chàng ơi,

Muốn chôn ông nguyệt, muốn vùi bà tơ.

Trách ông tơ xe duyên chẳng chở,

Xe thế nào có dở hay không?

Giang tay rút sợi chỉ hồng,

Bực mình muốn đạp cửa phòng mà ra.

Lạ gì đôi lứa chúng ta,

Yêu nhau về nết mặn mà về duyên.

Đầu làng có con chim khuyên,

Nó kêu ríu rít cho nên bồi hồi.

 

 

 

 

 CHỮ S

 

1. Sắc không.

 

2. Sợ mất vía.

 

3. Sanh nghề tử nghiệp.

 

4. Sống tết giỗ chết.

 

5. Sống chết có số.

 

6. Sắc sắc không không.

 

6b. Sự đời sắc sắc không không.

 

7. Siêu sinh tịnh độ.

 

7b. Sinh tử bất kỳ.

 

8. Sinh ký tử qui.

 

9. Sứ giả Như lai.

 

10. Sinh hữu kỳ, tử vô hạn.

 

11. Sống gửi thác về.

 

12. Sinh dữ, tử lành.

 

12b. Sư hổ mang, vãi rắn rết.

 

13. Sống bửa lần, chết thần thiêng.

 

14. Sống ở nhà, già ở chùa.

 

15. Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn.

 

16. Sông có khúc, người có lúc.

 

17. Sống đục sao bằng thác trong.

 

18. Sớm khuya kinh bối phướng mây.

 

19. Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.

 

19b. Sự chi lo bà vãi trọc đầu.

 

20. Sư nói sư phải, Vãi nói Vãi hay.

 

21. Số phận lao đao, phải sao chịu vậy.

 

22. Sơn cùng thủy tận.

 

23. Sóng cửa trà, ma cửa Hộ.[3]

24. Sống một người một nết,

Chết một người một tật.

 

25. Sống làm trai Bát tràng,

Chết làm Thành Hoàng kiêu ky.

 

26. Sân chùa Bát tám [4] ngó ra,

Cổng chùa có một Phật bà Quan Âm.

 

27. Sang đây anh nắm cổ tay,

Hỏi rằng duyên ấy, nợ [5]này làm sao?

 

28. Sống thì cơm chẳng cho ăn,

Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi.

 

29. Có cảnh chùa Thầy,

Có hang cắc cớ những ngày hội vui.

 

30. Sông dài được mấy đò ngang,[6]

Anh nhiều nhân ngãi em[7] mang oán thù.

 

31. Sân si nghiệp chướng không chừa,

Bo bo giữ lấy tương dưa làm gì.

 

32. Sông sâu còn có kẻ dò,

Lòng người ai dễ mà đo cho cùng.

 

33. Sông dài cá lội biệt tăm,

Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ.

 

34. Số phận lao đao phải sao chịu vậy,

Tới số ăn mày bị gậy phải mang.

 

35. Sắc thân hiếu dưỡng ân cần,

Đâu quên gió đạo tinh thần mẹ cha.

 

36. Song thân đâu phải một đời,

Vậy nên thương cả muôn loài mới hay.

 

37. Sớm về cảnh Phật Tây phương,

An vui tự tại dứt đường tử sinh.

38. Sông Lô một giãi trong ngần,

Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.

 

39. Sông sâu còn có thể dò,

Lòng người nham hiểm ai đo cho tường.[8]

40. Sông sâu có thể bắc cầu,

Lòng người nham hiểm biết đâu

 

41. Sóng bên doi bỏ vòi bên vịnh,

Anh với nàng duyên định đã lâu.

 

42. Sông dài cá lội biệt tăm,

Phải duyên phải kiếp ngàn năm cũng gần.[9]

43. Sinh không tử lại hoàn không,

Khó ta, ta chịu đừng mong giàu người.

 

44. Sông dài cá lội biệt tăm,

Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.

Ở trong lại có đình thờ,

Em còn kén chọn bán mua thế nào?

 

45. Số em vất vả gian nan,

Đi từ tối đất, về ban mặt trời.

Số anh vất vả anh ơi,

Đi lặng mặt trời, về lại gặp giông.

 

46. Sáng trăng sáng cả đêm rằm,

Nửa đêm về sáng trăng nằm ngọn cây.

Nhớ ngày mồng một ăn chay,

Cộng thêm mười bốn trọn ngày mười lăm.

 

47. Sư đi chùa mốc sân rêu,

Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua?

Vinh hoa là cái trò đùa,

Đã tu không trót lại mua trận cười.

 

48. Sầu ai mặc nó không vui,

Hay sầu duyên nợ nói tui sầu dùm.

Ruộng sâu cấy lúa đứng trùm,

Biết ai nhơn đạo chỉ dùm làm ơn.

 

49. Sông sâu nước chảy làm vầy,

Ai xui em đến chốn này gặp anh.

Đào tơ sen ngó xanh xanh,

Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.

 

50. Sen bất xa hồ sen khô tàn tạ,

Bá đứng xa chậu bá ngã cánh nghiêng.

Xa em, anh ngày tháng đeo phiền,

Như Thúy Kiều xa Kim Trọng mười lăm niên đoạn trường.

 

51. Sen xa hồ sen khô hồ cạn,

Liễu xa đào liễu ngã liễu nghiêng.

Anh xa em như bến xa thuyền,

Như Thúy Kiều xa Kim Trọng biết mấy niên cho tái hồi.

 

52. Sen xa hồ sen khô hồ cạn,

Lựu xa đào lựu ngã lựu nghiêng.

Vàng trên tay rớt xuống không phiền,

Phiền người bội nghĩa biết mấy niên cho hết sầu.

 

53. Sư tu đâu cho tiểu tôi tu đấy,

Oản với chuối ta cùng ăn chung

Rục tùng xoè ra rung não bạt,

Rốc một lòng thế phát đi tu.

 

54. Sông sâu lối hiểm như vầy,

Ai xui em đến chốn này gặp anh.

Đào tơ sen ngó chung quanh,

Ngọc lành còn đợi giá lành đẹp duyên.

Cho hay tiên lại gặp tiên,

Phượng hoàng chẳng chịu đứng chung đàn gà.

 

55. Sư đương tụng niệm Nam-mô,

Thấy cô xách giỏ mò cua bên chùa.

Lòng sư luống những mơ hồ,

Bỏ cả kinh kệ tìm cô hỏi chào.

Ai ngờ cô đi đàng nào,

Tay cầm tràng hạt ra vào băn khoăn.

 

56. Số em giàu lấy khó cũng giàu,

Số em nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.

Phải duyên phải kiếp thì theo,

Thân em có quản khó nghèo làm chi.

Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì,

Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo.

 

57. Sông bên này anh lập chùa Tân Thiện,

Sông bên kia anh lập cái huyện Hà đông.

Cái huyện Hà đông để cho ông Bao công xử kiện.

Cái chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành.

Bạn mình ơi chim kêu dưới suối trên nhành,

Qua không bỏ bậu, bậu đành bỏ qua.

 

58. Sơn Bình chợ Lối chẳng xa,

Cách một cái quán với ba quãng đồng.

Chẳng tin đứng lại mà trông,

Bên Tây có miếu, bên Đông có chùa.

Ở trong lại có đình thờ,

Em còn kén chọn bán mua chốn nào?


 

[1] Cấy chay; cấy lúa không có phân bón

[2] Phản ánh lối sống chưa ổn định ngày xưa

[3] Cửa Trà: cửa sông Trà lý. Cửa Hộ: cửa sông Diêm Hộ Tục Ngữ Việt Nam, tr. 294.

[4] Bát bộ kim cang

[5] Tình

[6] Có nơi chép: mà cắm đò ngang

[7] Anh

[8] Cùng

[9] Có bản chép: phải duyên phu phụ ngàn năm cũng chờ

 

---o0o---

 

Mục Lục |Chương một  A, Ă, Â|B|C| D, Đ|E, G, H|

I, K, L| M|N|O, Ô, Ơ, P, Q|R, S|T| U, Ư, V, X, Y

| Chương hai  |

---o0o---

Vi tính: Đông Phương. Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-09-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544