Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

           

                                     

 

                    ĐẢNH LỄ THẦY

                     Diệu Trân

 

 

                   Vẳng tiếng dương cầm, Thị-Ngạn-Am

                   Nửa vầng nguyệt quế thơm mây bạc

                   Gió biếc mơn man hương hoàng-lan

                   Lất phất cà-sa loang nắng nhạt

 

                   Sương từng giọt long lanh lá cỏ

                   Đôi bờ Mê, Giác,

                   Vàng hoa chanh

                   Hàng hiên nhịp võng đong đưa gió

                   Dạ khách bồi hồi, chợt quẩn quanh

 

                   Một cõi tịch nhiên, am cổ tự

                   không Đi,

không Đến,

không Có, Không.

Tường rêu, bờ đá, tàng-kinh-các

Thấp thoáng trầm hương nở đóa hồng

 

Ngõ trúc bâng khuâng vương lối sỏi

Gió hát lời chim Chứng- Đạo-Ca

Thị giả vòng tay, cung kính bạch:

“ Thưa Thầy, có khách ở phương xa”

 

Ôi mênh mông một trời Bát Nhã

Từ-bi-tâm hiển lộ Liên-hoa

Mở trang Kinh Ngọc thơm ba cõi

Đảnh lễ Thầy,

Sông núi chia xa!

 

                                          Diệu Trân

                   (Như-Thị-Am, mùa trăng tháng năm 2006)

                  

 

 

 

---o0o---

 

Cập nhật: 17-09-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544