Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG
Tưởng Triết Học Thực Hành Thánh Thiện

TOÀN CHÂN
TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

 

MỤC LỤC

1. Pháp Tu Tối Thượng

2. Pháp Vô Tướng

3. Người Hồi Tỉnh

4. Vì Trên Đường Sứ Mạng

5. Độ Người Tức Độ Mình

6. Dứt Khỏi Nghiệp Đời

7. Đời Chẳng Có Chi

8. Tuồng Đời

9. Hỷ Xả Thì An Lạc

10. Cố Chấp Nê Làm Tự Khổ Lấy Mình

11. Từ Bi Tha Thứ Được Nhẹ Nhàng

12. Con Ma Dục

13. Công Đức Cúng Hằng Tháng

14. Người Đạo Hạnh

15. Khuyên Đừng Phe Phái

16. Đừng Trách Kẻ Điên

17.Ngày Giờ Là Tiền Bạc

18.Thú Mới Tiến Hóa Lên

19.Tiếng Gọi Tình Thương

20.Kính Mừng Sinh Nhựt Thứ 77 Của Sư Phụ

21.Văn Tế Chiến Sĩ

22.Sứ Mạng Phải Tuân Hành

23.Dẹp Bỏ Gánh Đi

24. Đa Dục Đa Hại

25. Đa Vọng Đa Bại

26. Đời Lo Chẳng Rồi

27.Lời Khuyến Khích

28.Tự An Ủi Lấy Lòng

29.Kỷ Nguyên Mới

30.Tạo Phước Vẫn Còn Hoài

31.Tự Chiêu Kỳ Họa

32.Xứ Ấn Độ

33. Địa Ngục

34.Ngạ Quỷ

35.Súc Sanh

36.A-Tu-La Ác Thần

37.Nhân

38.Thiên (Trời)

39.Tu Đà Hườn

40.Tư Đà Hàm

41.A Na Hàm

42.A-La-Hán &Mười Pháp Vô Sanh

43.Bích Chi (Duyên Giác)

44.Bồ Tát Thánh

45.Phật Tổ Như Lai

46.Mười Ba Cảnh Giới

47.Phật Dược Tiên Đơn

48.Bài Cảm Tác Nỗi Thương Tâm

49.Giúp Một Mái Nhà

50. Đổi Họa Cần Làm Phước

51.Xin Một Mái Nhà

52.Vạn Pháp Do Tâm

53.Nhân Vô Thập Toàn

54.Phật Với Chúng Sanh

55.Chân Thật Bất Hư

56.Cầu An Cầu Siêu Có Được Không

57. Ân Ái Tương Tùy Sanh Tử Tương Đồng

58.Mỗi Tháng Gởi Cúng Tùy Khả Năng

59.Chúc Thọ Hòa Thượng Pháp Chủ

60.Xin Bạn Ban cho Nụ Cười

61.Ta Hãy Tự Nghĩ

62.Sao Tận Thế?

63.Lễ Tạ Ơn

64.Thầy Tặng Quảng Nguyên

65.Tu Như Bòn Vàng

66.Tu Như Khảy Đờn

67.Tu Như Lọc Nước

68.Khai Trì Bất Đãi Nguyệt.Trì Thành Nguyệt Tự Lai

69.Kẻ Mượn Đào Tạo Đời

70.Kẻ Liều Bướng

71.Mượn Đạo Dối Đời

72. Đại Hội Nhân Quyền

73.Mục Liên Cứu Độ Mẹ Phận Mình Cứu Cha

74.Bền Lòng Thì Nên Việc

75.Tu Sai Thì Sa đọa

76.Dồn Nghiệp Quả Cao

77.Lời Cân Nhắc và Xây Dựng

78.Tân Xuân Kính Chúc

79.Khuyên Nữ Giới

80.Lời Khuyên Nam Giới

81.Nhanh Chân Giải Thoát

82.Tu thành Chánh Quả

83.Tu Thiền

84.Diệu Lý Vu Lan Bồn

85.Triết Lý Mục Kiền Liên

86.Trên Chuyến Bay Đi Orlando

87.Vượn Khỉ Đóng Phim

88.Mình Biết Mình Là Đủ

89.Hy Sinh Vì lý Tưởng

90.Từ Tâm Quán

91.Con Ma Dục Lạc

92. Ăn Chay Chớ Sát Sanh

93.Tội Ác Của Lòng Tham

94.Khuyên Về Khẩu Nghiệp

95.Nói Thiên Cơ

96.Xin Đừng Làm Khổ Cho Nhau

97.Buồn Tủi Cho Dân Việt

98.Khuyên Hãy Đoàn Kết

99. Được Chiêm Bái Ngọc Xá Lợi

100.Ta Là Ai?

101.Sớm Về  Quê Cũ

102.Hại Của Ái Tình

103.Thanh Lọc Tâm Phàm

104.Thêm bạn Bớt Thù

105.Răn Lòng

106.Tự Nhủ

107.Bỏ Lòng Ganh Tỵ

108.Vô Thường Không Chờ Ai

109.Sư Phụ Đáp Lời Thiện Phúc

110.Bài Thờ Kỷ Niệm

111.Quả Báo Cấp Thời

112.Quả Báo Chẳng Hề Sai

113.Muốn Được Thái Bình

114.Ghét người Hại Mình

115.Tại Sao Thầy Mãi Đi Hoài?

116.Con Đường Thoát Khổ

117.Ta Là Phật Sẽ Thành

118.Thành Tâm Đảnh Lễ

119.Tình Mẫu Tử

120. Đạo  Hiếu

121.Nghĩa Thầy

122.Nghĩa Thầy Trò

123.Chớ Nên Lường Gạt Của Ai

124.Nói Nhiều Độc Ác Bị Đứt Lưỡi

125.Lời Khuyên NHắc Chung Sức Xây Dựng

126.Thảm Đất Vàng

127.Bài Kệ Về Thân Của Thiền Sư Vạn Hạnh

128.Bài Dịch Của HT Thích Mật Thể

129.Những Bài Phụ Họa Về Thân Của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

130.Sa Môn Là Khất Sĩ

131.Tu Khổ

132.Tu Sướng

133.Mặc Cho Thế Sự

134.Phải Tu Cho Chính Mình

135.Có Chí Mới Thành Công

136.Trễ Chuyến Bay

137.Thiền Định

138.Ngồi Thiền

139. Đòi Hỏi Nhân Quyền

140. Đòi Tự Do Tín Ngưỡng

141. Đòi Cơm No Áo Ấm

142.Bổn Phận Chung

143.Bán Đứng Lương Tâm

144.Lòng Từ Của Đức Phật

145.Lưu Niệm Chuyến  Hành Hương

146.Tám Đêm Thuyết Pháp

147.Bài Cảm Tác  Nỗi Thương Tâm

148.Giúp Một Mái Nhà

149.HT Thích Giác Nhiên Tu Thiền

150. Đổi Họa Cần Làm Phước

151.Tình Thương Không Biên Giới

152.Tại Sao Được Làm Vua?

153.Tại Sao Ăn Mày?

154.Tài Sao Mang Bệnh Suốt Đời?

155.Tại Sao Người Khỏe Mạnh Suốt Đời?

156.Tại Sao Họ Dư Ăn

157.Tại Sao Ngu Dốt?

158.Tại Sao Giỏi Hay?

159.Nghiệp Dồn Trả  Mau

160.Tại Sao Nghèo Khổ?

161.Tại Sao Được Sang Giàu?

162.Tại Sao Ngu Đần?

163.Tại Sao Thông Minh?

164.Tại Sao Đui Điếc?

165.Tại Sao Câm Què?

166.Có Tận Thế Hay Không?

167.Người Đời Biết Đạo Hơn Kẻ Vô Nhân

168.Công Lý Định Phân

169.Tháo Mở Oan Gia Chớ Cột Vào

170.Tán Dương Công Đức

171.Tân Xuân Kính Chúc

 

DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG

 

DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG chỉ rõ ràng

Ai người muốn đến cõi  Tây Phan

Gắng công xem hết trong toàn quyển

Hiểu rõ lý chân rất hẳn tang

Xây dựng đạo đời nhiều hạnh phúc

Tặng hàng tri kỷ bậc minh quang

Quyển nầy lưu niệm về sau mãi

Ngọc ngữ kim ngôn quí trội vàng

 

 

Calofornia ngày 1 tháng 1 năm 2000

Đức Pháp Chủ

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

 

 

 LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa chư liệt vị,

Mười lăm năm trước tôi đến đất Cali trong một buổi sáng rét lạnh của những ngày đầu tháng ba.Nhưng cái lạnh ngoài trời không thấm thía bằng cái lạnh trong lòng của một con chim Việt xa xứ với hai bàn tay trắn tứ cố vô thân.Tôi còn nhớ mãi những ngày tháng ba năm 85,những ngày đánh dấu mốc thời giant hay đổi cả đời tôi. Đó là những ngày đầu với cơ duyên được hạnh ngộ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên tại Tịnh Xá minh Đăng Quang.Tôi còn nhớ mãi trong nhựng ngày tuyệt vọng đó tôi đã được Hòa Thượng ân cần khuyên nhủ và dẫn dắt tôi vượt qua những sóng gió dập dồn.Thầy đã trao cho tôi ba quyển sách “Thương Nhớ mẹ Hiền,” “Tứ Kệ Tỉnh tâm” và “Ánh Nhiên Đăng”. Thầy đã nhắn nhủ rằng: “Nếu con chịu khó đem những giáo lý thực tiển của nhà Phật áp dụng vào cuộc sống hằng ngày thì con sẽ tìm được an lạc,tỉnh thức và hạnh phúc ngay trong những giây phút hiện  tại nầy.”

Kính thưa chư liệt vị,

Tám năm sau ngày hạnh ngộ kỳ diệu ấy,tôi đã đem những gì Hòa Thượng chỉ dạy ra chia sẻ với chư liệt vị trong những quyển sách do chính mình biên soạn vời chủ đề “Đạo Phật An Lạc Và Tỉnh Thức” và “Đạo Phật Trong Đời Sống.” Giáo lý của Đức Phật là có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi, đặc biệt nhứt là những dòng thơ đạo rõ ràng,trong sáng mà đơn giản và dể hiểu của Hòa Thượng.Về sau nầy tôi có được cơ duyên đọc tất cả những tập thơ của Hòa Thượng từ “Diệu Lý Đông Phương,” “Diệu Lý Nhiên Đăng,” đến “Tư Tưởng Siêu Nhân,” “Diệu Lý Pháp Đăng,” và “Diệu Lý Tuệ Đăng”. Thú thật càng đọc những vần thơ đạo của Hòa Thượng tôi càng thấy giáo lý nhà Phật quá gần gủi với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.Tôi thật vô cùng cảm kích một vị Cao Tăng đã suốt đời vì đạo pháp và chúng sanh.Với tuổi đời gần bát tuần mà Thầy không ngừng nghỉ chu du thuyết giảng,ngoài ra hễ có giờ nào rảnh rỗi là Thầy biên soạn Pháp Bảo để lưu lại cho đời sau hậu bối.Trong những ngày đầu Đông năm 1999,Thầy đã trao cho tôi một tập bản tháo quyển “DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG”.Tôi đã đọc toàn  bộ bản thảo một cách say sưa.Như trên đã nói,những vần thơ đạo của Hòa Thượng có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi.Vì thật tình mà nói,giáo lý mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta trong Tam Tạng Kinh Điển thì quá mênh mông và thậm thâm vi diệu, trong khi đó sức học hỏi và hiểu biết của chúng ta lại quá hạn hẹp,nhứt là những người mới vừa tìm đến với đạo như tôi.Tuy nhiên,qua gần hai trăm bài thơ đạo trong quyền DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG, Hòa Thượng đã thực sự đem đạo vào đời.Những vần thơ ấy,thoạt nhìn ta cứ tưởng nó đơn giản,bình dị và không chuyển chở những triết lý cao xa như Bát Nhã,Hoa nghiêm,Lăng Nghiêm,Pháp Hoa,vân vân,nhưng kỳ thật nó ẩn tang và dung chứa đầy đủ những PHÁP TU TỐI THƯỢNG THỪA từ pháp vô tướng đến mười ba cảnh giới (Địa ngục,Ngạ quỷ,Súc sanh,A-tu-la,Nhân,Thiên,Tu đà hườn,Tư đà hàm,A na hàm,A la hán,Duyên giác,Bồ tát, và Phật. Qua những vần thơ đạo bình dị, Thầy đã dắt chúng ta đi qua từng cảnh giới.Thầy đã khẳng định chính vì si mê ngu muội mà con người phải ngày ngày sống trong cảnh địa ngục,chớ không phải đợi đến khi nào cả.Vì tham lam bỏn xẻn,mà con người tự biến mình thành những con ngạ quỷ tham tiền khát của.Vì hung dữ ngang tang mà con người tự biến mình thành súc sanh ngang bướng chẳng kể thấp cao.Vì hung dữ hại người mà chúng ta mang tuồng a-tu-la hung ác.Chính vi thế mà Thầy đã khuyên chúng ta phải cố giữ nhân đức trọn lành hầu lần tiến về nẻo giác ngộ Bồ Đề.Qua DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG, Hòa Thượng đã ân cần khuyên nhủ chúng ta cách sống cách tu của một con người.Thầy đã khuyên chúng ta hãy tự nghĩ rồi sẽ thấy chính con ma Dục lạc,chính Lòng Tham,lòng Ganh Tỵ, đã xui dục chúng ta bán đứng lương tâm.Nay muốn tìm về con đường thoát khổ,chúng ta phải thanh lọc thân tâm,phải xa rời con ma dục lạc,phải tự răn lòng về tam nghiệp thân khẩu ý.Lời Thầy khuyên thật giản dị nhưng thẳng thắn,muốn thêm bạn bớt thù,chúng ta chẳng những phải bỏ lòng ganh tỵ,mà còn phải luôn kiên nhẫn,và vị tha bác ái.Ngoài ra, Thầy còn khuyên nữ giới, khuyên nam giới phải cố nhanh chân giải thoát như thế nào. Đặc biệt,trong bào Sư Phụ Đáp Lời đệ tử Thiện Phúc,Thầy đã ân cần nhhắn nhủ và hứa khả: “Sẳn lòng Thầy mở tầm tay, độ con sớm bước đi ngay một đường.”

Kính thưa chư liệt vị,

Trước khi giới thiệu DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG đến với quý vị,tôi xin mạo muội chia xẻ cùng quý vị về những lợi ích thiết thực mà chính bản thân và gia đình tôi đã được lợi lạc trong suốt thời gian qua.Tôi không dám nói là những quyển DIỆU LÝ của Hòa Thượng đã khai ngộ tôi,nhưng thật tình mà nói nếu không có cơ duyên hạnh ngộ Hòa Thượng để mà học hỏi nơi Thầy những lời chỉ dạy,tôi phải đoan chắc rằng những năm tháng vừa qua của tôi và gia đình phải là những năm tháng của sóng gió bất tận.

Với tâm niệm mong muốn  chia xẻ của một người đang lần bước trên bước đường an lạc,tỉnh thức và hạnh phúc,tôi xin chân thành giới thiệu cùng quý vị quyển DIỆU LÝ BẢO ĐĂNG.Xin mọi người chúng ta hãy cố tìm đọc BẢO ĐĂNG để ngay trong những giây phút hiện tại,cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng an nhiên tự tại và hạnh phúc.

Cuối cùng,tôi xin kính cẩn tôn vinh sự cống hiến vô cùng quý báu của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên.Thầy đã vì bá tánh mà đem cả đời mình cúng

 

PHÁP TU TỐI THƯỢNG

Hít vào thầm tưởng Phật

Thở ra miệng mỉm cười

Thân tâm thường thanh tịnh

Suốt đời vẫn vui tươi.

Ngày đêm thường vắng lặng

Chẳng vướng bận điều chi

Sống cuộc đời tự tại

Cảnh Phật hiện tức thì.

Cách kềm tâm phục ý

Chẳng suy nghĩ chi chi

Để tâm thường trống lặng

Định phát huệ tức thì.

Tịnh lặng nghe hơi thở

Biết rõ lúc vào ra

Là niệm số tức quán

Trăm muôn ngàn tịnh định.

Định huệ trí phát sanh

Thần thông vô quái ngại

Biết quá khứ vị lai

Ba đời đều thông suốt.

Pháp môn nầy tuyệt diệu

Giới định huệ gồm thâu

Đúng con đường giải thoát

Các chư Phật ba đời.

Điều hành theo pháp ấy

Giải thoát cả thân tâm

Đoạn dứt hẳn mê lầm

Chứng thánh vô thương đạo.

PHÁP VÔ TƯỚNG

Năm uẩn trần gian chẳng có gì

Hết thời hưng thạnh đến rồi suy

Sắc tài danh lợi đâu trường cửu

Có có không không đổi tức thì

Vạn vật muôn hình đều chớp nhoáng

Mê càng đeo đẳng bởi cuồng si

Thế nên Phật dạy đời là giả

Nhanh bước trên đường giải thoát đi.

NGƯỜI HỒI TỈNH

Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi

Danh tài lợi sắc miếng mồi hôi

Rong rêu cá tép càng vướng víu

Vướng mắc càng sâu miếng bẫy mồi

Lỡ đắm cơn say,cần tỉnh sớm

Nếm rồi chua chác phải qui hồi

Đó là kẻ trí mau bừng tỉnh

Lo mãi trần gian cũng chẳng rồi.

VÌ TRÊN ĐƯỜNG SỨ MẠNG

Đường sứ mạng, đã kề vai gánh vác

Thì chớ than,phiền trách đổ cho ai

Bởi ân trên, đã sắp đặt an bài

Là sứ mạng,phải đành cam gánh chịu.

Khi quán xét,tự nơi mình thấu hiểu

Bao nhiêu người,sao xô đẩy về mình?

Âu cũng là,mắc nghiệp nợ chúng sanh

Nên đòi hỏi,dập dồn bao nhiêu thứ.

Do nhiều kiếp,chập chồng ta tích trử

Gieo nhân lành,phúc đức với nhiều người

Khi gặp mình, họ mừng rỡ vui tươi

Xin thọ giới,quy y làm đệ tử.

Dù những kẻ, bạo tàn hay hung dữ

Giác ngộ rồi, trở nên bậc hiền lương

Mở từ tâm, bác ái rộng tình thương

Thật xứng đáng,là con nhà Thích tử.

Vì sứ mạng,trên bước đường lữ thứ

Phải hy sinh, để phụng sự chúng sinh

Phải hy sinh,chẳng nghĩ đến thân mình

Để cứu vớt,bao những người đắm lụy.

Lời Phật dạy,kể từ đời vô thủy

Cả chúng sanh, là quyến thuộc của mình

Mở tâm từ, bác ái độ nhân sinh

Là bổn phận,của người tu giải thoát.

Dù gặp phải,kẻ si mê lầm lạc

Ganh tỵ hiềm,thù oán chống đối chi

Cũng mở lòng,bác ái đại từ bi

Mà dung thứ,quyết độ người cho được.

Lòng hỷ xả,không chút gì chấp trước

Mới cứu người, thoát ra khỏi đam mê

Và thức tâm, tỉnh ngộ sớm quay về

Theo chánh đạo, hầu lo tu giải thoát.

Đã chúng sanh, lỡ say mê lầm lạc

Nhờ đèn từ, đuốc tuệ dẫn đường đi

Trước độ mình,ra khỏi chốn  cuồng si

Sau dìu dắt,mọi người đồng tiến bước.

Đường sứ mạng,dù đến sau hay trước

Miễn làm sao, khỏi tam giới Ta Bà

Cảnh Niết Bàn, khỏi sanh tử vào ra

Thì quả mãn,công viên đường sứ mạng.

ĐỘ NGƯỜI TỨC ĐỘ MÌNH

Độ người tu tỉnh hướng về lành

Tuy thấy bề ngoài độ chúng sanh

Nhưng thật bên trong là tự độ

Vì khuyên bao kẻ phát tâm thành

Nhắc người trau sửa thường trong sạch

Đâu nở để mình phải thúi tanh

Lời dạy khuyên đời là nhắc nhở

Tự mình trau sửa được cao thanh.

DỨT KHỎI NGHIỆP ĐỜI

Đời người nhiều lắm cũng trăm năm

Trải biết bao nhiêu thăng với trầm

Vui khổ dập dồn vô số kể

Khen chê cười khóc triệu ngàn năm

Suốt đời rồi cũng hai tay trắng

Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm

Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức

Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm.

ĐỜI CHẲNG CÓ CHI !

Rõ biết trần gian chẳng có gì

Nên không mê nhiễm vật điều chi

Mượn thân giả cảnh lo tu luyện

Thoát khỏi trần nhơ chốn ngục tỳ

Vạn vật vô thường đâu có thật

Chết rồi tay trắng chẳng còn chi

Đem theo tội phước do mình tạo

Rõ biết trần gian chẳng có gì !

TUỒNG ĐỜI

Thế gian diễn xuất ấy tuồng đời

Chung cuộc đáo đầu để thử chơi

Kẻ trí biết rồi mau tỉnh thức

Người mê say nhiễm phải chơi vơi

Đó là giả cảnh muôn bài học

Kinh nghiệm biết rồi mới thảnh thơi

Buông bỏ qua rồi nhanh cái một

Thung dung tự tại vạn muôn đời.

HỶ XẢ THÌ AN LẠC

Gay gắt làm chi chẳng ích gì?

Sao bằng rộng lượng đức từ bi

Chúng sanh tiến hóa nhiều cao thấp

Trình độ khác nhau chẳng giống y

Cố chấp làm chi đau với khổ

Rộng lòng hỷ xả đại từ bi

Thân tâm an lạc đời vui sướng

Hạnh phúc biết bao chẳng ngại gì ?

CỐ CHẤP NÊ LÀM TỰ KHỔ LẤY MÌNH

Cố chấp làm chi khổ suốt đời

Thế gian mộng ảo cuộc trò chơi

Danh tài lợi sắc là hư dối

Chồng vợ cháu con cũng một thời

Chung cuộc ra đi chi cũng bỏ

Chỉ còn tội phước lỗ hay lời

Đem theo kiếp khác vay rồi trả

Quả nghiệp cộng nhồi khổ lắm ơi!

TỪ BI THA THỨ ĐƯỢC NHẸ NHÀNG

Hỷ xả từ bi được nhẹ nhàng!

Dù bao oan trái cũng tiêu tan

Cừu thù oán hận bao nhiêu kiếp

Thì cũng tiêu tan sớm muộn tàn

Học hạnh từ bi thường hỷ xả

Oan gia nghi giải dứt nghi oan

Cuộc đời tự tại an nhàn lạc

Khỏi bận sầu lo khổ lụy tràn!

CON MA DỤC

Ma dục lạc,là con ma độc hại

Ma ái tình,làm cho thân bại hoại

Ma dục tình,nó báo hại cả đời

Ma yêu đương,làm khổ sở tơi bời.

Ma đắm nhiễm,nó là ma nguy khốn

Ma mê ngất, đó là ma dữ tợn

Ma luyến tình, loại ma dữ kinh hồn

Ma đắm say, càng quỷ duyệt tinh khôn.

Ma độc nhất,tỏ lòng yêu thương mến

Ma mê hồn,là tử thần sắp đến

Ma gian ác,là nuốt sống ăn tươi

Ma ngọt bùi, đường mật hại lắm người.

Ma trong lòng, nội ứng hại muôn bề

Ma ngoại cảnh,là thiên ma vạn kế

Ma nữ sắc,nam thanh càng thậm tệ

Ma giác rồi, đổi thành Phật Thánh Tiên

Có chi đâu mà ta phải ưu phiền

Ma với phật vẫn cùng chung một thứ

Giác là Phật,mê là ma hung dữ

Vậy người tu phải theo giác lìa mê.

Đó là theo con đường chánh bỏ tà

Đường dục lạc đam mê nguyền dứt bỏ

Thì tội lỗi,không khi đời nào có

Ma hết rồi chỉ còn Phật mà thôi.

Vậy người tu, phải cố gắng vun bồi

Giới định huệ, cho vẹn toàn viên mãn

Thì ma dục,không khi nào bén mảng

Phật lộ bày, Tánh Giác được thuần chân

Là Pháp môn,di diệu rất tối cần

Trừ Tam độc, và Thập Tam ma chướng.

CÔNG ĐỨC CÚNG HẰNG THÁNG

Ngôi Tam Bảo, là của chung tất cả

Nên mọi người phải cố gắng duy trì

Chùa xứ nầy, đâu phải dễ mấy khi

Thiếu ba tháng, bị tịch thu đấu giá.

Cũng vì vậy, nên tôi khuyên tất cả

Quý đạo tâm, Phật tử hãy nhiệt tình

Nhờ mọi người,phải đóng góp hy sinh

Đến đầu tháng,cúng vài đồng cũng được

Tiền thuế má,phone gas và điện nước

Bảo hiểm nhà, mortgage trả đúng kỳ

Bằng trễ chầy, sẽ bị phạt một khi

Chẳng tư vị,chùa chiền chi đâu nhé.

Người chưa rõ,tưởng chùa chiền là khỏe

Quý thầy tu,càng nhiều khổ càng lo

Dựng lập lên, cho bổn đạo học trò

Hàng Phật tử có chỗ nơi tu học.

Thầy tuổi già, nhưng mãi còn lăn lóc

Nếu không lo, thì chùa mất tiếng mang

Phải dấn thân, dù cực nhọc chẳng màng

Miễn có chỗ, chư tăng ni tu học.

Nhờ phật tử, xa gần thương chăm sóc

Mỗi tháng đều,gửi tiền đến cúng dường

Công đức nầy thật to lớn không lường

Cầu nguyện Phật mười phương hằng chứng giám.

NGƯỜI ĐẠO HẠNH

Lời Phật dạy, đừng phân chia phe phái

Một gốc nguồn,từ phật Tổ mà ra

Phận làm con,phải thương mến mẹ cha

Cùng nội ngoại, cũng là chung giòng máu

Tôn kính Phật, đấng cha lành lãnh đạo

Mà đàn con,còn tranh chấp phái tông

Cũng bởi vì, tư tưởng chẳng hòa đồng

Hay nguồn lợi, tranh giành nhiều bổn đạo

Tại bản ngã,cho mình là cao cả

Cho phe mình, là chánh thống độc tông

Theo với ta, thì mới được trường tồn

Bằng trái lại,tìm cách sao diệt tận.

Tu chất chứa,cõi lòng đầy sân hận

Tham sân si, chẳng chừa bỏ chút nào

Miệng thì tu, lòng chất chứa gươm đao

Hay hiền tỵ,ghét ganh đầy gian ác.

Tu như vậy, thì đến sau khi thác

Chắc đọa sâu,xuống địa ngục a tỳ

Muôn ngàn đời, chịu khổ sở ly ì

Thì rất uổng,một kiếp tu lầm lạc.

Vậy lẻ tu,phải cần mau thấu đạt

Tu phải hành, lòng bác ái từ bi

Tu chẳng còn,tánh bỏn xẻn sân si

Càng chan chứa, tình thương vô hạn lượng.

Tâm cởi mở, không chút chi dính vướng

Danh lợi tình, tài sắc bủa bao vây

Nên không còn, chỗ phân biệt đó đây

Nghĩ tất cà, là ông bà cha mẹ.

Hoặc con cháu, muôn ngàn đời có lẽ

Đâu còn chỗ,tranh chấp chia ranh mé

Mà thương yêu,dìu dắt tiến lên

Người giỏi hay,tôn kính trọng bề trên.

Để học hỏi,không dám nào ganh tỵ

Thấy kẻ kém,không bao giờ khinh bỉ

Mà đở nâng, dìu dắt tiến lần lên

Chẳng khi nào,dám tự ỷ bề trên.

Cách đối xử,luôn kính trên nhường dưới

Người biết tu, phải thường hành tích trử

Phước đức nhiều,yêu ma quỷ thần kinh

Phật Thánh Tiên, bao che chở cho mình

Nhờ công hạnh, lòng vị tha cao độ

Kẻ chân tu, sớm hồi tâm tỉnh ngộ

Pháp Lục hòa, Tam tụ phải hành y

Lời Phật khuyên, Kinh Di Giáo gắng ghi

Mới xứng đáng, là con giòng giống Phật

Đừng say đắm, theo bẫy mồi vật chất

Mà bỏ đi,nguồn gốc của ông cha

Hãy bền tâm,thực hiện chữ nhẫn hòa.

Tình huynh đệ,bảo gìn như thủ túc

Miệng thì nói, không chướng gì một chút

Mà tâm trí, mãi vướng đeo trần tục

Cứ đam mê,trong bảy tình sáu lục.

Đâu dễ gì, trở nên bậc Thánh Tiên

Vậy những ai, muốn dứt khỏi ưu phiền

Noi gương Phật,phải tu y như Phật

Đừng tham đắm, đua chen theo vật chất.

Đời giả tạm,có chi đâu chân thật

Nhắm mắt rồi,thì cũng trắng tay không

Đừng nhiễm mê, theo vật chất bận lòng

Để luống kiếp,một đời tu rất uổng.

Đam mê vật chất lắm mà chi

Giành giựt hại nhau ích lợi gì?

Kiếp sống con người như bọt nước

Một đời gẫm lại có bao ni?

Trăm năm chớp nhoáng như tuồng mộng

Được sống làm người có mấy khi

Chẳng kíp mau tu qua rất uổng

Về sau khỏi sợ đọa a tỳ.

KHUYÊN ĐỪNG PHE PHÁI

Tu còn phân biệt để làm gì?

Vạn vật trên đời chẳng có chi

Tiếng Bắc Trung Nam là giả tạm

Tông nầy phái nọ bởi cuồng si

Chấp ngã chấp nhân nên trầm lụy

Thương xót vạn loài mới đại bi

Vậy hỡi ai người xưng Phật tử

Đừng nên tranh chấp mãi làm gì?

ĐỪNG TRÁCH KẺ ĐIÊN

Kẻ điên loạn vọng tánh cuồng ngông

Để ý làm chi phải bận lòng

Chẳng biết hổ ngươi càng bướng bỉnh

Nói năng ngược ngạo chưởi bà ông

Ngang tàng hống hách vì ngu dại

Dung thứ cho người có phải không?

Nếu chấp té ra mình cũng thế

Giống người điên dại tánh cuồng ngông.

NGÀY GIỜ LÀ TIỀN BẠC

Ngày giờ thấm thoát bạc tiền không?

Nhắn nhủ ai ơi hãy giữ lòng

Đừng để phí qua giờ rất uổng

Ráng chuyên tu học sớm thành công

Kiếp đời nhanh chóng như mây nổi

Chậm trễ luống qua chớ mựa hồng

Tiền bạc đầy kho tuy để kiến

Con đường giác ngộ đáng cầu mong.

THÚ MỚI TIẾN HÓA LÊN

Beo gấu hổ lang mới tiến lên

Hung hăng ác bạo vẫn chưa quên

Gặp ai cắn nấy không phân biệt

Muốn được vang lừng tiến tuổi tên

Thâm độc xảo gian thiên vạn kế

Bởi vì thú tánh mãi kề bên

Nay mà hướng thiện quay chân lại

Sám hối tu liền sẽ vượt lên.

TIẾNG GỌI TÌNH THƯƠNG

Ôi! Nhắc đến,Tình thương tôi xót ruột

Thương dân mình, khắp cả nước Việt Nam

Nhiều thiên tai,bão lụt khổ muôn ngàn

Cam đành chịu,vì nhiều năm giặc giả.

Thời loạn lạc,trăm muôn ngàn thảm họa

Nhà cửa tiêu, gia đình phải ly tan!

Muôn triệu người,nằm xuống bởi thác oan

Mong đất nước, hòa bình chung được sống.

Thuốc khai hoang,bom đạn cày cây tiêu giống

Còn núi trơ, mưa đổ xuống ngập tràn

Nên phần nhiều,dân chúng phải lầm than!

Ai thời tiết,càng thiên tai bão tố.

Thương dân Việt, trải nhiều năm đau khổ

Kỳ vừa qua,lụt lội chết quá nhiều

Người nói nhiều, mà giúp chẳng bao nhiêu

Nên tôn giáo,đứng ra nguyền giúp đỡ.

Đồng kêu gọi,khuyên mọi người cứu trợ

Các phần quà, giao đến chỗ tận tay

Quý Tăng Ni, trực tiếp đến giúp ngay

Hầu xoa dịu một phần nào thắc ngặt.

Tôi tuyên quyết,những lời tôi nói chắc

Chẳng qua tay, bất cứ lợi dụng nào

Từ xưa nay, Tăng Ni giúp biết bao

Nên xin phép từ trung ương chớ nệ.

Chánh quyền nào, địa phương đều cũng nể

Phải thông qua,theo luật lệ tuân hành

Vì thương đời,mà cứu giúp chúng sanh

Không vụ lợi,được mọi người tin tưởng.

Kẻ chưa rõ,cho người tu lợi dưỡng

Ếm thế đời,hoặc tiêu cực đê hèn

Không, không đâu,tu hành chớ đua chen

Làm ít nói,đó là điều khiêm tốn.

Việc xã hội, làm không hao không tổn

Bất cứ ai, chỉ từ thiện mà thôi

Hạnh người tu, cần nên phải dung bồi

Giúp sanh chúng, là đền ân chư Phật.

Người thắc mắc, buộc lòng tôi nói thật

Chẳng khoe khoan, để dục lợi cầu danh

Nói ra đây,với một tấm lòng thành

Mong quý vị,đóng góp vào đa thiểu.

Và như ai, muốn ra công tìm hiểu

Cùng Tăng Ni, đi đến giúp tận nơi

Được thấy nghe, không sai sót một lời

Từng chứng kiến, biết bao nhiêu ngàn vị.

Sự đóng góp, là phát tâm tùy hỷ

Tự gởi về, hoặc tôi gởi dùm cho

Tại Việt Nam,Tăng Ni sẳn lòng lo

Giúp quý vị,được toại kỳ sở nguyện.

Tiếng gọi tình thương đến mọi người

Từ tâm giúp đỡ chẳng riêng tư

Với tình dân tộc con hồng lạc

Giúp được bát cơm nở nụ cười

Miếng thuốc mảnh chăn che đở lạnh

Ai người thong thả có dư thừa

Xớt chia một nắm trong khi đói

Phước đức lớn to gấp vạn lần.

KÍNH MỪNG SINH NHỰT THỨ 77 CỦA SƯ PHỤ

Bảy mươi bảy năm vào đời

Sáu mươi năm đạo rạng ngời tiếng thơm

Thăng trầm chẳng nệ thua hơn

Nguyện đem đạo pháp cứu nhơn giúp đời

Gần xa vang vọng tiếng người

Khó khăn vẫn thấy nụ cười nở hoa

Nguyện đem chánh pháp chan hòa

Gieo duyên sinh chúng thoát qua não phiền

Chúc Thầy tuổi thọ bách niên

Để cho Phật tử khắp miền

Được nghe chánh pháp Thầy khuyên dạy đời

Minh Đăng Quang 17 tháng 11, Kỷ Mão 1999

Đệ tử Quảng Trà

VĂN TẾ CHIẾN SĨ

Các chiến sĩ, hy sinh vì đại nghĩa

Xả thân trai, nữ tú với nam thanh

Mong làm sao,lấp được hố mê thành

Đem đất nước, được thanh bình thạnh trị

Các chiến sĩ, hy sinh nào tưởng nghĩ

Danh lợi quyền,hưởng thụ cá riêng đâu

Đem tấm thân,trải sương gió mặc dầu

Bị tàn tật,chết phanh thây đổ ruột.

Các chiến sĩ, hy sinh là liều thuốc

Cứu nước nhà, khỏi đô hộ ngoại bang

Cứu muôn dân,thoát khỏi ách lầm than.

Cứu dân tộc,đem về nguồn hạnh phúc.

Các chiến sĩ, hy sinh khi vào ngục

Bị đồi phương, bắt giam hãm tù đày

Bị khảo tra, bị đánh đập đêm ngày

Bị đau đớn,chết dần trong khám ngục.

Các chiến sĩ, hy sinh cùng một lúc

Trăm ngàn người, dưới bom đạn lưới mìn

Chết tan thây,vì chánh nghĩa hy sinh

Vậy tất cả mọi người nên niệm tưởng.

Các chiến sĩ, hy sinh vì lý tưởng

Mong đem về, hạnh phúc cả non sông

Giữ quê hương,nòi giống của Tiên Rồng

Quyết liều chết,đuổi thù ra khỏi nước.

Các chiến sĩ, hy sinh nguyền đi trước

Phất ngọn cơ, dõng mãnh tiến xông lên

Quyết đắp xây, đất nước được vững bền

Đem hạnh phúc,cho muôn người toại hưởng.

Vì ân ấy,mọi người niệm tưởng

Cầu anh linh, siêu thoát khỏi Ta Bà

Hồn linh thiêng, hằng bảo vệ nước nhà

Mãi độc lập tự do và no ấm.

Nam Mô Cầu Siêu Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

SỨ MẠNG PHẢI TUÂN HÀNH

Đường sứ mạng, đã an bài định sẳn

Dù muốn không, cũng chẳng được chi đâu

Bởi ân trên, đã định sẳn từ lâu

Vì nhiệm vụ,mỗi người lo giữ lấy.

Đường sứ mạng, ân trên đều hiểu thấu

Mỗi việc làm, đã định sẳn an bài

Dù muốn không,cũng chẳng được đổi thay

Vì định mệnh,phải đành cam số phận.

Đường sứ mạng, thật nhiệm mầu vô tận

Có Phật Ngài, chỉ dẫn mỗi việc làm

Dù nhỏ to, cũng phải chịu đành cam

Thành hay bại đâu dám gì than trách.

Đường sứ mạng,cũng lắm khi thử thách

Để sao mình, kiên nhẫn mới thành công

Và nhắc ta, hãy cố chí chuyên cần

Thì sẽ được, ân trên gia phù hộ.

Đường sứ mạng,lắm chông gai hầm hố

Để cho mình, cố lập chí bồi công

Nếu những ai,không cố chí hết lòng

Thì đổ vỡ,như dã tràng se cát.

Đường sứ mạng, phải hy sinh liều thác

Thì vạn phần,chắc chắn được thành công

Miền làm sao,ta cố chí hết lòng

Thì Bồ Tát,Phật Thánh Tiên phò hộ.

Đường sứ mạng, găp gian nan khốn khổ

Thì cũng là, cuộc thử thách mà thôi

Nếu bền tâm,gắng chí quyết vun bồi

Thì đạo quả,mới thành công viên mãn.

Đường sứ mạng, ta chớ nên xao lãng

Mọi việc gì, cũng vạn sự khởi đầu nan

Dù hy sinh, chớ oán trách thầm than

Gắng mài sắt,nên kim thì chẳng khó.

Đường sứ mạng,nửa chừng không nên bỏ

Lỡ cơ may,khó gặp được duyên may

Phật Thánh Tiên, nhờ cố gắng dồi mài

Mới thành tựu,công đầy viên quả mãn.

Đường sứ mạng, bổn phận mình phải ráng

Cứ lập công, bồi đức được bền lâu

Cứu chúng sanh, thoát khỏi cảnh đau sầu

Nương bến giác,trở về theo Phật pháp.

Đường sứ mạng, lập đạo tràng cùng khắp

Độ Tăng Ni,tu giải thoát càng đông

Cứu chúng sanh, phải tận tụy hết lòng

Truyền chánh pháp, khắp năm châu bốn biển

Đường sứ mạng, quyết một lòng tấn tiến

Đó cũng là, bổn phận của người tu

Hoằng pháp là, nhiệm vụ phải đạt thù

Còn lợi lạc,chúng sanh là sự nghiệp.

Đường sứ mạng, phải truyền nhau nối tiếp

Mãi đời đời, kiếp kiếp chẳng hề phai

Mới xứng danh,là đệ tử Như Lai

Là con Phật, phải hành theo gương Phật.

DẸP BỎ GÁNH ĐI

Bỏ bớt gánh đi việc thế trần

Đâu rồi những việc cựu và tân

Muôn đời ngàn kiếp không vơi bớt

Xuống chó lên voi vạn triệu lần

Nặng triệu hai vai muôn ức kiếp

Quăng đi nhẹ gánh Phật ban ân

Lo tu giải thoát nương về đạo

Cực Lạc Tây Phương sẽ được gần.

ĐA DỤC ĐA HẠI

Dục lạc cho nên khổ lụy sầu

Dục tình nguồn gốc khổ dài lâu

Dục lòng ham muốn càng ưa thích

Dục vọng sinh ra khổ một bầu.

Dục tính bao giờ cho thỏa mãn?

Dục tâm dấy động lụy càng sầu

Dục là cội gốc đa buồn khổ

Dục lạc cho nên khổ lụy sầu.

ĐA VỌNG ĐA BẠI

Vọng động càng nhiều dấy loạn tâm

Vọng ham mê nhiễm phải sai lầm

Vọng nhiều gây sự muôn sầu khổ

Vọng tưởng vạy tà ắt họa thâm

Vọng mống tham cầu sinh tội ác

Vọng chi gây nghiệp phải thăng trầm

Vọng là nguồn gốc muôn sầu khổ

Vọng động cành nhiều dấy loạn tâm.

ĐỜI LO CHẲNG RỒI

Tuồng đời lo mãi chẳng rồi đâu

Tưởng đến càng thêm lại nhức đầu

Cứ mãi tranh giành danh với lợi

Vướng vào khốn lụy mãi chìm sâu

Suốt đời cùng kiếp càng oan trái

Chẳng được chút gì ích lợi đâu

Sao chẳng tìm đường tu giải thoát?

Công đầy quả mãn hướng dài lâu.

LỜI KHUYẾN KHÍCH

Bà con cô bác hãy nghe đây

Góp sức chung nhau giúp chỗ nầy

Thiết lập đạo tràng cho kết quả

Dắt dìu sanh chúng đáo phương Tây

Nhờ ân quý vị chung nhau lại

Kẻ của người công được đủ đầy

Phật sự viên thành mau chóng chóng

Công đầy quả mãn thật là hay.

TỰ AN ỦI LẤY LÒNG

Ở cõi trần gian khổ vạn trùng

Suốt đời cùng kiếp mãi lao lung

Mang thân giả hợp đầy gian khổ

Đói khát nắng mưa tuyết lạnh lùng

Bởi có thân nầy cam phải chịu

Đó là số phận mọi người chung

Thế nên Phật dạy đời là khổ

Thức tỉnh mau tu mới đại hùng.

KỶ NGUYÊN MỚI

Nam hai ngàn, có nhiều cơ biến chuyển

Để thức tâm, tỉnh ngộ cõi trần gian

Đời gian tham,tàn bạo ác hung ngang

Mới giặc giả, chiến tranh tàn sát hại.

Mạnh hiếp yếu, đâu kể gì quấy phải

Nhỏ ngang tàng, không kiêng nể gì ai

Nghĩa luân thương,đạo lý cũng mờ phai

Người tán tận lương tâm còn chi nữa.

Đời tội ác,cả muôn ngàn chất chứa

Phật ban truyền,cho thượng đế xuống tay

Cõi Ta Bà, khắp cả chốn trần ai

Trị kẻ tội,và ban ân kẻ phước.

Ai thức tỉnh,hồi tâm lo tu trước

Tránh khỏi điều,nghiêm trị của thiên đình

Mà được còn, ban phước đức hiển vinh

Bằng trái lại thì gặp nhiều đau khổ.

Khắp thế giới, đã xãy ra nhiều chỗ

Nào thiên tai, điạ ách bịnh lan tràn

Muôn triệu người, khốn đốn chết uổng

Là cảnh tỉnh,cho nhân sanh giác ngộ.

TẠO PHƯỚC VẪN CÒN HOÀI

Tu tạo phước điền chẳng mất đâu

Kiếp nầy gieo giống kiếp sau thâu

Nên khuyên tất cả mau bòn phước

Của cất để giành vốn liếng sâu

Nay có phước dư cần tích trử

Về sau con cháu khỏi ưu sầu

Dư ăn thừa để không túng thiếu

Tu tạo phước điền chẳng mất đâu.

TỰ CHIÊU KỲ HỌA

Nghiệp lực cũng do chính tự mình

Tạo gây oan nghiệp với nhân sinh

Gieo nhân mặn đặng chua cay chác

Hái quả khổ đau cả vạn nghìn

Trồng ớt dĩ nhiên sanh trái ớt

Trồng cam chắc chắn hái cam xinh

Đó là tự chủ chiêu kỳ họa

Nghiệp lực đều do chính tự mình.

XỨ ẤN ĐỘ

Ấn Độ kẻ giàu tột bực sang

Kẻ nghèo cơ cực khổ đầy đàng

Người làm phước đức càng thêm ít

Kẻ tánh gian tham có cả làng

Mê tín dị đoan nhiều cả khối

Ngãi bùa thư ếm khắp lang bang

Sống vì giai cấp nên chênh lệch

Người khổ tột cùng,kẻ tột sang.

ĐỊA NGỤC

Địa ngục khổ đau bởi lạc lầm

Si mê ngu muội cảnh tối tăm

Sống trong gian khổ quanh năm tháng

Tựa thể trong hang dưới đáy hầm.

NGẠ QUỶ

Ngạ quỷ tham lam bỏn xẻn nhiều

Lửa thường bừng cháy thể như thiêu

Khổ đau rên xiết ngày đêm đói

Hành phạt thân tâm đủ mọi điều.

SÚC SANH

Súc sanh đầu đích vẫn ngang nhau

Chẳng kể dưới trên phải quấy nào

Hung dữ ngang tàng như beo cọp

Bướng ngang chẳng kể thấp và cao.

A-TU-LA ÁC THẦN

Thần còn ác độc gọi Tu –La

Uống máu ăn lông chẳng thứ tha

Hung dữ hại người thêm lẫn thứ

Gọi là thần quỷ A-Tu-La.

NHÂN

Tiếng gọi nhân người bởi biết tu

Ăn chay không sát giữ tâm từ

Năm điều răn cấm hiền nhân dạy

Ngũ giới quy điều Phật khuyến tu.

THIÊN (TRỜI)

Trời là gìn giữ trọn mười lành

Nhân đức nhân từ chẳng sát sanh

Trộm cắp tà dâm gìn trọn thiện

Tham sân si muội vẫn tròn thanh.

TU ĐÀ HƯỜN

Tu Đà Hườn còn bảy lần thối chuyển

Vì kiếp tu còn nhiều nghiệp chướng ma

Cõi Ta Bà còn lên xuống vào ra

Trả dứt sạch rồi mới vô sanh chứng.

TƯ ĐÀ HÀM

Tư Đà Hàm còn ba lần lưu chuyển

Cõi trần gian tu tập lập bồi công

Đã tròn công La Hán chứng tại lòng

Công viên mãn sẽ đắc thành chánh quả.

A NA HÀM

A Na Hàm còn một lần tái diễn

Bởi nghiệp trần còn một chút vương mang

Quyết chí tu đi thẳng đến một đàng

Công quả mãn vô sanh liền tốc chứng.

A –LA-HÁN

A-La-Hán mười pháp mầu là báu

Đạt vô sanh bất diệt quả đạo cao

Chứng lục thông,ngũ nhãn quý biết bao

Phật La Hán là trường sanh bất tử.

MƯỜI PHÁP VÔ SANH CỦA BẬC A-LA-HÁN

1.Không mê lầm bổn ngã

2.Không nghi não

3.Không ham mộ nghi lễ cúng kiến

4.không tham dục

5.Không tham sắc

6.Không tham vô sắc

7.Không sân giận

8.Không tự cao

9.Không xao động

10.không vô minh si mê

BÍCH CHI (DUYÊN GIÁC)

Tu đắc quả Bích Chi là Độc Giác

Quả vị nầy, là Duyên Giác cao xa

Lòng từ bi, mới xuống chốn Ta Bà

Đặng cứu thế, độ đời trong tam giới.

BỒ TÁT THÁNH

Bồ Tát Thánh phước đức nhiều vô lượng

Bởi thương đời nên thị hiện khắp nơi

Bất cứ đâu khi nghe tiếng thỉnh mời

Liền hóa độ hạng bậc nào cũng được.

NHƯ LAI PHẬT TỔ

Như Lai Phật Tổ Đấng Toàn Năng

Dưới thế không ai được sánh bằng

Toàn Thiện Toàn Chân thêm Toàn Mỹ

Toàn Tri Toàn Giác đại Toàn Căn

Tam thiên thế giới cùng ba cõi

Ca ngợi tuyên dương tán tụng rằng

Phật Tổ Như Lai là tột bậc

Từ bi trí huệ đấng toàn năng.

MƯỜI BA CẢNH GIỚI

Mười ba cảnh giới kể trên đây

Từ thấp chí cao quá đủ đầy

Tiến hóa lâu mau tùy mỗi bậc

Ác gian tội báo đạo đày ngay

Hiền lành đạo đức tu tăng tiến

Nên Phật Thánh Tiên hiện kiếp nầy

Nhứt thiết duy tâm mình tạo lấy

Trầm thăng lên xuống tự mình đây.

PHẬT DƯỢC TIÊN ĐƠN

Chữa trị nhiều bịnh nguy nan

Mà không hao tiền tốn của

Phật dược Tiên đơn cứu mạnh lành

Đó là nước lạnh thuốc trường sinh

Bao nhiêu chứng bịnh đều tiêu hết

Ai muốn an vui ráng thật hành.

Nhưng uống phải theo đúng phép nầy

Mỗi ngày bốn lít phải cho đầy[1]

Sáng chưa súc miệng dùng hơn lít[2]

Trưa sẽ ăn cơm mới thật hay[3]

Khi mới ăn rồi đừng uống nước

Sau chừng hai tiếng uống được ngay

Ráng giữ đúng lời phương trị bịnh

Thì là linh diệu nhiệm mầu thay!

Chiều nhớ ăn vào đồ nhẹ dạ

Chỉ là chút đỉnh gọi phôi phai

Tối nên uống nước không ăn nữa

Chắc chắn bịnh gì cũng hết ngay.

Phật dược Tiên đơn,tịnh thủy nầy

Giúp nhiều bịnh hết thật mầu thay

Chính tôi kiểm chứng nhiều lắm vị

Kết quả thành công phương thức nầy.

Chỉ có một điều phải nhẫn kiên

Buổi đầu hơi khó phải năng siêng

Lâu ngày quen thói thành ra dễ

Chỉ có tốn công chẳng tốn tiền.

Nhức mỏi đau lưng tê thấp nặng

Ù tai mắt kém máu đường tăng

Tim gan phổi bướu đau bao tử

Mở máu ,máu cao viêm thận suy.

Mặt mụn da khô người bại nhược

Ít ăn mất ngủ thận gan suy

Nên theo phương pháp vừa khuyên dạy

Kết quả toại nguyền chẳng có sai.

Uống nước lọc trong nên cử tuyệt

Nước chi ngọt béo chẳng nên dùng

Thuốc ngon bổ quý đều xa lánh

Nam Bắc tây Âu cũng chớ dùng.

Thuốc lá cà phê bia rượu ngọt

Thời gian chuyên trị cử kiêng cho

Khi nào lành mạnh tha hồ hưởng

Nay phải kiên tâm giữ đúng lời.

Vì muốn mạnh lành tiêu dứt bệnh

Nan y thế mấy chẳng sầu lo

Gọi phone xin hỏi điều chưa  rõ

Hòa Thượng Giác Nhiên chỉ dạy dùm.

Cách thức uống ăn sao đúng phép

Là phương chữa trị bệnh ngàn muôn

Chỉ dùng nước lạnh trừ tiêu bệnh

Bằng chứng nơi tôi chữa hết nhiều.

BÀI CẢM TÁC NỖI THƯƠNG TÂM

Miền Trung lụt,bao người đang đắm đuối

Vì thương tâm, tôi mới tả đôi lời

Khổ diễn ra, là cũng bởi tai trời

Giông bão tố, nước dâng lên tràn ngập.

Nhà cửa đổ, vì qua cơn bão táp

Súc vật đều ,theo giòng nước cuốn trôi

Cả hoa mầu, cũng quét sạch hết rồi

Nước chảy mạnh, như thác trên đổ xuống

Trên chục vạn, mạng người theo nước cuốn

Kẻ còn thây,người trôi dạt biển khơi

Nhiều tử thi, bị sóng gió tơi bời!!!

Vướng giây thép, vướng đọt cây quạ xé.

Thảm thương nhứt, cho các em còn bé

Nước đùa lên còn có tiếng kêu trời

Người trẻ trung, thì trôi giạt giữa vời

Ra giữa biển,cũng chìm sâu xuống đáy.

Gió nguồn thổi,làm cả mình tê tái

Vọp bẻ rồi, dường tựa thể trói tay

Mười mấy ngày, gặp phải dám mưa dai

Không dứt hột, không lửa than chi hết.

Vì đói quá, nên nhiều người phải chết

Cảnh thương tâm, đã diễn tả phô bày

Gió ào ào,lạnh buốt cả ngày đêm

Thân vất vả, với màn trời chiếu lá.

Còn nỗi khổ, khó làm sao diễn tả

Kẻ chết anh, người chết mẹ chết con…

Tiếng kêu xin, Chúa Phật cứu cứu con

Người nức nở, khóc òa trong mưa gió.

Ôi! Cảnh tang thế gian nầy hiếm có

Một cụ già, bỏ đứa cháu trong lu

Nước đẩy trôi,ra giữa biển mịt mù

Bà chết trước,còn cháu sau cũng chết.

Cảnh đớn đau, không làm sao nói hết

Có mẹ già, lấy giây cột sáu con

Nước không thêm,thì con mẹ đồng còn

Bằng dâng nữa,thì chết chung một chỗ.

Nhưng thác nước, trên nguồn cành mạnh đổ

Dưới thủy triều, cứ mãi mãi trào dâng

Nên bao người, phải chìm đắm từ lần

Ôi! dãy dụa,rồi hụp trồi đau đớn.

Nhiều thảm cảnh, đã diễn ra rùng rợn

Xác lều bều, mà không có chỗ chôn

Đường xá trôi, nhà cửa xập kinh hồn

Cây xơ xác,lớp gãy ngang trốc gốc.

Tiếng rên xiết, của muôn người than khóc

Nỗi thương tâm, đã xuất hiện rõ ràng

Vậy hỡi ai, muốn tìm cách cứu nàn!

Giúp những kẻ,đang khổ đau trầm lụy.

Có tiền gạo, cũng cần nên bố thí

Có áo quần, dầu thuốc lại đem cho

Chén cơm nầy, được nuôi dạ ấm no

Còn quí báu,hơn bình thường lẫm dựa.

Nên nói:

Một nắm khi đói bằng một gói khi no

Của tuy tơ tóc chớ nghĩa so ngàn trùng

Bà con mình đang đói rét cảnh lạnh lùng

Ta đâu nỡ ngoảnh mặt làm ngơ sao đành.

GIÚP MỘT MÁI NHÀ

Một mái nhà,giữa tình thương dân tộc

Cần giúp nhau,trong giữa lúc ngặt nghèo

Khuyên bà con, cô bác ráng làm theo

Hãy cố gắng, khuyến khích người cố gắng

Người như ta, rủi kém phần may mắn

Lũ lụt trôi, nhà cửa sạch hết rồi

Thương xót người,cha mẹ chết mồ côi

Thân vất vả, với màn trời sương chiếu.

Thử hỏi ta, hãy cần nên tìm hiểu

Giả như mình,gặp cảnh ấy khổ chăng?

Như có ai, giúp thuốc uống miếng ăn

Hay mảnh áo, ngôi nhà ân biết mấy.

Cảnh lạnh lẽo, như ai trông ngó thấy

Nắng mưa sương,cam chịu với tháng ngày

Bịnh ốm đau, cũng đành phải bó tay

Thì thử hỏi, ta làm ngơ sao được?

Kẻ hữu phước, được ăn trên ngồi trước

Tiền bạc nhiều,thêm vật chất dư thừa

Bớt phần nào, chỉ nhỏ giọt móc mưa

Là bố thí, thi ân bòn phước đức.

Năm bảy người ,hợp cùng nhau chung sức

Một mái nhà, ân đức lớn vô ngần

Cả suốt đời, họ đâu nỡ quên ân

Và hiện tại,thầy mến thương quí trọng.

Quý ân nhân, có tấm lòng lớn rộng

Giúp đỡ người, mà quên cả thân mình

Đáng tôn thờ,một đức tánh hy sinh

Trên Phật Thánh, Thần Tiên thường gia hộ.

ĐỔI HỌA CẦN LÀM PHƯỚC

Làm phước chuyển xoay quả nghiệp nhiều

Phước nhiều oan nghiệp sớm trừ tiêu

Gặp ai hoạn nạn cơn đau khổ

Bố thí giúp cho phước đức nhiều

Giảm bớt tội oan và nghiệp chướng

Sống đời hạnh phúc,thác mau siêu

Đời sau, kiếp khác sang giàu có

Nhắn nhỏ bà con nhớ mấy điều.

XIN MỘT MÁI NHÀ

Thương thay dân chúng ở miền Trung

Giữa lúc đói, đau,với lạnh lùng!

Anh giúp chén cơm cho đỡ dạ

Chị cho manh áo khỏi cơn run!

Mái nhà che ấm,trừ cơn bệnh

Cô bác làm ơn hộ chiếu mùng…

Chỉ có lúc nầy hơn mọi lúc!!!

Bà con nên nghĩ xót thương cùng!

VẠN PHÁP DO TÂM

Vạn duyên các pháp cũng do tâm

Phân biệt ngã nhân mới lạc lầm

Ba cõi Tam Thiên đều cũng thế

Niết Bàn Địa Ngục chỗ huyên thâm

Chân như tịch tịnh qui về cội

Bản thể giác chân tại gốc mầm

Tùy thuận chúng sanh mà hóa độ

Pháp mầu vi diệu quá cao thâm.

NHÂN VÔ THẬP TOÀN

Làm người khó được vẹn mười

Thì ta chớ có chê cười khinh ai

Tự mình biết lỗi sửa sai

Đừng chê đừng trách đừng mai mỉa người

Sống đời muốn được vui tươi

Chớ nên làm tổn hại người buồn đau

Cười người không báo trước thì sau

Lý công quả báo thế nào cũng mang

Mấy ai suốt kiếp vẹn toàn

Đây là bài học để toan sửa mình

Vậy ta nên phải giữ gìn

Cho thân khẩu ý hiện sinh kiếp nầy

Sạch trong thanh tịnh hằng ngày

Thì là cao quí khó ai sánh bằng.

PHẬT VỚI CHÚNG SANH

Phật với chúng sanh bổn thể đồng

Khác nhau mê ngộ tự bên trong

Phật thì giác tánh tâm thanh tịnh

Phật giữ chân như trí đại đồng

Chẳng có biệt phân nhân ngã tướng

Chẳng chia Nam Bắc Giáo hay Tông

Giác mê khai ngộ ta là Phật

Phật với chúng sanh bổn thể đồng.

CHÂN THẬT BẤT HƯ

Ta hãy nương về nẻo chánh chơn

Chánh chơn chẳng có nghĩa thua hơn

Thua hơn tranh chấp sanh muôn chuyện

Muôn chuyện gây nhiều chỗ thiệt hơn

Biết vậy, ta nay mau trở lại

Trau dồi đạo đức được thuần chơn

Tu hành gắng giữ gìn tâm đạo

Là chỗ trở về bổn tánh chơn.

CẦU AN CẦU SIÊU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Những kẻ nghi nan thắc mắc rằng

Vái cầu khẩn nguyện có được chăng?

Hay là mê tín cầu xin đại

Chẳng được ích chi mãi tưởng xằng?

Vì chỗ nghi nan quý đạo tâm!

Buộc lòng tôi chỉ chỗ sai lầm

Thành tâm khẩn nguyện đều thành tựu

Phật pháp diệu huyền tối thượng thâm

Phật Thánh Thần Tiên có dạy rằng:

Thành tâm khẩn nguyện phải siêng năng

Van xin lấy lệ đâu thành tựu

Nhất thiết do mình có phải chăng?

Chính tôi chứng kiến biết bao lần

Pháp Phật nhiệm mầu bủa đức ân

Khẩn thiết nhiều lần đều kết quả

Cầu an thành tựu vạn muôn lần.

Những kẻ nạn tai bệnh dập dồn

Tử thần đưa đến khó sinh tồn

Thành tâm khẩn nguyện xin gia hộ

Nhờ sự gia trì Đức Thế Tôn.

Muôn bệnh vạn tai đều dứt hẳn

Hồn oan uổng tử cũng siêu thăng

Oan gia nghiệp báo đều tiêu hết

Huyền diệu thậm thâm có chứng bằng.

Siêu độ oan hồn bao uổng tử

Cứu nguy tai ách vạn muôn người

Cầu an có thật an chắc chắn

Giải thoát linh hồn mấy vạn mươi.

Kẻ chết chưa siêu còn vớ vẩn

Tụng kinh diêu độ rất ân cần

Vong linh kẻ chết đều an lạc

Kết quả thành công được vạn phần.

Người chẳng am tường lý âm dương

Cha rằng tụng niệm đó hoang đường

Nhưng khi hiểu biết đều công nhận

Kẻ chết van cầu thật xót thương.

Chính tôi chứng kiến đã nhiều phen

Lãnh hót tiếng kêu lúc tắt đèn

Âm ỉ rên than niềm thống khổ

Cầu xin cứu rỗi khỏi màn đen.

Nhiều kẻ oan hồn chẳng được siêu

Mong nhờ đức độ của phần nhiều

Tụng kinh trì chú cầu gia hộ

Nghiệp chướng tội tình được dứt tiêu.

Phát Phật nhiệm mầu rất thậm thâm

Chính tội cầu nguyện mấy mươi năm

Nhiều người siêu thoát cho tôi biết

Nhờ đức độ Thầy dốc chí tâm.

Hôm nay tôi viết mấy lời nầy

Xác nhận việc làm quí hóa thay

Cầu nguyện an siêu đều có thật

Ai mà ố ngạo sẽ mang tai.

Mê tín bày ra gạt dối đời

Thâu tiền lấy bạc để ăn chơi

Tiêu pha phung phí lừa thiên hạ

Chết đọa ngục hình khổ lắm ơi!

Còn kẻ tu hiền độ chúng sanh

Không tham danh lợi chẳng tranh giành

Độ sanh độ tử vì tâm nguyện

Bổn phận người tu phải thật hành.

Độ kẻ sanh tiền biết học tu

Trọn đời không oán ghét danh thù

Thi ân bố đức bòn âm chất

Thác đến Liên Đài hưởng vạn thu.

Kẻ chết muốn hồn siêu thoát nạn

Nhờ Thầy uốn nắn sớm dồi trau

Con đường chánh đạo cần tu tiến

Hoàn cảnh thế nào chẳng núng nao.

Siêu đọa hay an cũng tự mình

Phàm tâm phủi sạch,huệ tâm sinh

Chân như diệu giác ta là Phật

Bổn thể tánh minh ngộ Phật hình.

ÂN ÁI TƯƠNG TÙY SANH TỬ TƯƠNG ĐỒNG

Ân nghĩa sâu thâm ái nặng nhiều

Lửa lòng bốc cháy đốt thiêu tiêu

Người tu phải biết ngăn ngừa giữ

Khỏi vướng đọa đày sẽ được siêu.

Ân nghĩa dù cho đến bậc nào

Cũng đừng ỷ lại tánh kiêu cao

Chẳng qua tích tạo bòn công đức

Chớ ỷ khinh khi bị té nhào.

Ân nghĩa chẳng qua chỗ chấp lầm

Cũng vì bản ngã quá sâu thâm

Cho ta là kẻ ban ân đức

Nên mới vướng mang chốn đọa trầm.

Ân nghĩa có gì chỉ giả danh

Chẳng qua bổn phận giữ tâm thành

Không vướng không víu không phiền lụy

Không mắc bẫy mồi khỏi hôi tanh.

Ân nghĩa cũng là bổn phận thôi

Biết đâu nhiều kiếp tạo ra rồi

Nay cần đền trả mau cho hết

Chẳng nghĩ ân gì khỏi kéo lôi.

Ân nghĩa biết đâu vạn kiếp đời

Mình vay mượn tạo khắp cùng nơi

Bây giờ đến lúc mong đền trả

Đừng kể làm chi quá lỗi thời.

Vậy ta tỉnh thức sớm mau đi

Tất cả việc làm chẳng kể chi

Đó chỉ trau tâm bòn phước đức

Thì ân với nghĩa có ra gì?          

MỖI THÁNG GỞI CÚNG TÙY KHẢ NĂNG

Mỗi tháng đôi đồng gởi cúng cho

Chùa chiền giải quyết nhẹ phần lo

Vì biêu[4] ga [5] điện và mọt ghết[6]

Thuế má lăng tăng mệt té ho

Bận rộn tháng nầy qua tháng khác

Biêu beo trả thiếu ắt nằm co

Vậy mong Phật tử thương tình giúp

Phước báu vô cùng thật lớn to.

CHÚC THỌ HÒA THƯỢNG PHÁP CHỦ

Nay đệ tử,chúng con thành kính chúc

Đức Thầy con, được hạnh phúc miên trường

Rãi từ tâm,bác ái rộng tình thương

Khắp vạn loại,chúng sanh trong hoàn vũ.

Thầy đúng bậc, là Tôn Sư Pháp Chủ

Hy sinh đời,chẳng bảo thủ riêng mình

Mọi việc làm để ích lợi quần sinh

Nếu bá tánh,bốn phương đều kính mến.

Đâu thuyết pháp,xin thỉnh Ngài liền đến

Ban lời lành, lẽ phải dạy khuyên đời

Suốt cuộc đời, không giây phút thảnh thơi

Bảy mươi tám,không lúc nào ngơi nghỉ.

Với hạng nguyện, là ban hành pháp thí

In sách kinh, và chân lý phổ truyền

Viết thi thơ, thường nhắc nhở dạy khuyên

Cho Phật tử,xa gần đều hướng thiện.

Băng giảng pháp, được truyền trao phổ biến

Cả năm châu, đều tiếng pháp vang rền

Hải triều âm, vi diệu vọng vang lên

Làm tỉnh giác,chúng sanh nhiều vô hạn.

Noi hạng nguyện,của Đức Ngài Điạ Tạng

Mục Kiền Liên,cứu vớt kẻ si mê

Ai hữu duyên được mau sớm trở về

Nương cội giác thoát lìa xa bến tục.

Đức Pháp Chủ, phá vỡ tan địa ngục

Lập thiên đường, Tịnh Độ giữa trần gian

Kẻ thức tâm,tiến thẳng đến một đàng

Theo gương hạnh,quyết tiến tu giải thoát.

Nay đệ tử, chúng con đà thấu đạt

Công hạnh Ngài, thật cao quí tuyệt vời

Giờ phút nầy, chỉ tóm tắt đôi lời

Xin chúc tụng, ân sư người duy nhứt.

Cầu nguyện Thầy con vĩnh thọ trường

Để hàng đệ tử được noi gương

Trọn đời phụng sư cho nhân loại

Tiến thẳng Tây phương đến một đường.

Đệ tử chúng con nhất nguyện cầu

Thầy con tuổi thọ sống dài lâu

Hoằng dương chánh pháp dìu sanh chúng

Trong đó có con đứng hạng đầu.

Hôm nay chúc thọ tấm lòng con

Tưởng đến ân Thầy tợ núi non

Chẳng biết nói chi cho thỏa dạ

Gắng tu giải thoát đạo vuông tròn.

Hầu đáp ân sư dìu khó nhọc

Dạy khuyên nhắc nhở phận trò con

Kính dâng chút lễ mừng tăng thọ

Đệ tử nhất tâm chí nguyện tròn.

XIN BẠN BAN CHO NỤ CƯỜI

Xin bạn ban cho một nụ cười

Như hoa ướm nở đẹp xinh tươi

Mọi người ai cũng đều ưa thích

Vậy bạn ban đi một nụ cười.

Nụ cười xóa bỏ nỗi buồn đau

Là phép nhiệm mầu quí biết bao

Mọi việc xã giao và kết quả

Nụ cười đi trước bạc tiền sau.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc

Vốn nó là diệu dược linh đơn

Cười lên buồn bã hết trơn

Chẳng còn thù oán ghét hờn giận ai.

Nụ cười tươi đẹp tợ hoa liên

Thơm ngát bao la khắp các miền

Lài Cúc Mai Đào Hồng Huệ Thọ

Hoa nào cũng khó sánh hoa Liên.

Thì bạn bớt lo bớt não phiền

Nụ cười tươi tỉnh đẹp hơn Tiên

Bạn ơi xin bạn vui thêm nữa

Ướm nở hoa mội mến bạn liền.

Mến yêu bạn nhất của đời tôi

Hoa đẹp nở hoài ở trên môi

Một nụ cười xua bao khốn lụy

Thế nên đừng để luống đi trôi.

Vì vậy nên tôi có bấy lời

Khuyên cùng các bạn khắp nơi nơi

Nụ cười hơn bạc hơn vàng nhé

Mong bạn ghi lòng chớ bỏ rơi!

Bài học trên đây hãy nhớ hoài

Dù cho trăm đắng điệu ngàn cay

Nụ cười vẫn giữ trên môi mãi

Mọi việc thành công ắt chẳng sai.

Kinh nghiệm của tôi cả cuộc đời

Thân tâm tự tại thảnh nhàn thơi

Lúc nào vẫn giữ vui cười mãi

Cực lạc hiện tiền đó bạn ơi!

Tịnh độ Tây phương cũng tự lòng

Chớ tìm Nam Bắc với Tây Đông

Khi tâm giác ngộ ta là Phật

Dứt nhiễm mê trần ngộ chủ ông

Thành Phật hay ma cũng tự mình

Đoạn trừ phiền não dứt vô minh

Tam tâm tứ tướng qui về cội

Thành Phật tácTiên cũng tự mình.

Di Lạc làm vui nở nụ cười

Lúc nào cũng giữ vẻ vui tươi

Thế nhân quí mến tôn thờ kính

Mồng một đầu năm kỷ niệm người [7]

TA HÃY TỰ NGHĨ

Đừng chê ngạo nghễ Tăng Ni

Xét mình suốt kiếp khó bì được đâu

Người tu giới hạnh làm đầu

Quanh năm suốt tháng kềm thâu sửa mình

Làm sao tránh khỏi linh tinh

Bởi do nghiệp lực chúng sinh nhiều đời

Ăn cơm cũng rớt cũng rơi

Người tu lắm lúc cũng hơi vướng vào

Nhưng liền thức tỉnh sớm mau

Ăn năn cải hối sửa trau tức thì

Xét mình tội lỗi ly bì

Suốt đời cùng kiếp sửa chi đâu là?

Dù sao người cũng xuất gia

Thê thằng tử phược bỏ qua đi rồi

Trường chay giớt sát suốt đời

Sướng vui thụ hưởng bỏ rơi đâu còn

Tương dưa rau muối hao mòn

Thân gầy thể xác chẳng còn kể chi

Tụng kinh niệm Phật li bì

Tham thiền nhập định lắm khi suốt ngày

Giúp cho bá tánh đó đây

Gian nan cực khổ chẳng nài công lao

Xét mình chưa được chút nào

Còn đang vướng bận biết bao nghiệp trần

Tự mình xét nghĩ cân phân

Mình không làm được một phần người tu

Mà sao hay nói lu bù

Khinh chê ố báng kẻ tu đủ điều

Ai tu thì được thăng siêu

Không tu bị đọa can gì đến ta

Lời ngay khuyên khắp gần xa

Từ nay tự nghĩ để mà sửa sai.

SAO TẬN THẾ?

Tận thế do người quá ác gian

Hung hăng tội lỗi quá ngang tàng

Lòng nhân không có vì tham vọng

Tánh ác buông lung mới vỡ tan

Ít kẻ hướng về chân thiện mỹ

Chiến tranh tàn phá phải điêu tàn

Hạt nhân khinh khí đua nhau nổ

Tận thế do người quá ác gian.

LỄ TẠ ƠN

Lời chỉ dẫn của Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên

Hầu hết mọi người cần hiểu biết tại sao có lễ gọi “TẠ ƠN”

Lễ Tạ Ân, để tỏ lòng chung thủy

Làm con  người,phải biết trọng nghĩa ân

Ân Phật Trời, Thần Thánh muôn vạn phần

Ân Tam Bảo, đàn na và tín chủ.

Ân cha mẹ, không làm sao kể đủ

Ân ông bà, cô bác chú thiếm dì

Ân chị anh, em cháu kể xiết chi

Ân Thầy bạn, quốc vương cùng thủy thổ

Ân Bồ Tát, đã ra công tế độ

Ân nông phu, ra sức gặt cấy cày

Ân thương gia,mua bán khắp đó đây

Ân bác sĩ, lương y thường trị bệnh.

Ân báo chí truyền thanh thường phổ biến

Ân tài danh, nghệ sĩ trổ hùng ca

Ân ngư tiều,canh mục khắp gần xa

Ân nhạc, sĩ, thi thơ tài văn bút.

Ân chiến sĩ, đã hy sinh ngã gục

Ân giáo sư, dạy dỗ lắm công trình
Ân quan tòa, phân xử rất công bình
Ân bảo vệ, an ninh gìn trật tự.

Ân các đấng, thiêng liêng giúp đủ thứ

Ân thiện thần, hộ độ thoát tai nàn

Ân Ngọc Hoàng, Thượng đế cứu trần gian

Ân Thần Gió, Thần Mây, Thần Sông Núi.

Ân các đấng tiên nhân ngàn thế hệ

Ân Vua Hùng,dựng nước lập giang sơn

Ân hy sinh, bao tướng sĩ không sờn
Ân chiến sĩ, vô danh gìn giữ nước.

Ân ta thọ, muôn ngàn đời kiếp trước

Ân đời nay, tán thán mãi không cùng

Ân muôn loài, vạn vật chúng sanh chung
Ân nghĩa trọng, mấy ai tường hiểu thấu.

Ân ngũ cốc, lúa nếp khoai mè đậu
Ân cỏ cây, hoa trái giúp muôn loài

Ân thượng cầm, hạ thú bị phân thây

Ân tứ đại, và chúng sanh vạn loại.

Từ vô thỉ, đến nay nên nghĩ lại

Ta thọ ân, rất trọng đại vô cùng

Ân nghĩa nầy, tất cả chúng sanh chung

Nên mới có, ngày nay “ÂN KỶ NIỆM”.

Ngày lễ TẠ ÂN 1999

THẦY TẶNG QUẢNG NGUYÊN

Quảng Nguyên chở Thầy về ngôi Tịnh Xá

Chùa Pháp Duyên làm lễ sáng hôm nay

Mùa Vu Lan cúng trai lễ suốt ngày

Buổi sáng sớm,chùa ưu đàm dùng sáng

Liền ra xe,chạy một lèo thấp thoáng

Thì tới nơi, chỗ thiết lễ Vu Lan

Thuyết pháp xong, kế dự buổi trai đàn

Hai giờ rưỡi,về Đức Viên thuyết pháp.

Giảng giáo lý, mọi người nghe phù hạp

Những lời lành, lẽ phải để trau tâm

Pháp nhiệm mầu, rất vi diệu thậm thâm

Hầu dẫn dắt, cho mọi người tu tỉnh.

Sáu giờ chiều, sư Nguyên Thanh cung thỉnh

Về đến nơi, An Lạc để giảng kinh

Quý đạo tâm, đã cố gắng tận tình

Đến tham dự thật hết lòng mộ đạo.

Nghe thuyết pháp bao tâm hồn cởi tháo

Dứt suy lo nghĩ tưởng chốn trần gian

Quí hóa thay thật công đức muôn vàn

Nhờ Phật tử Quảng Nguyên đưa Thầy đến

Nay tạm dệt đôi vần thơ quý mến

Gởi tặng con để kỷ niệm nầy đây

Xin chúc con nhiều phước lạc đủ đầy

Hầu xứng đáng là con nhà Phật tử.

Mùa Vu Lan 1999

TU NHƯ BÒN VÀNG

Người tu tựa thể kẻ bòn vàng

Cực khổ thế nào chẳng dám than

Tích tạo phước lành từng chút đỉnh

Gieo bòn công đức rộng thênh thang

Việc chi hữu ích vun bồi quén

Đạo hạnh gieo trồng khắp bủa chan

Tự độ, độ tha là bổn nguyện

Công đầy quả mãn đáo Tây Phang.

TU NHƯ KHẢY ĐỜN

Tu hành tựa thể khảy đờn tranh

Dùng quá không kêu cũng đã đành

Dây thẳng có ngày rồi phải đứt

Trung dung vừa phiếm tiếng trong thanh

Tu mà bất cập đà như thế

Thái quá vỡ tan cũng khó thành

Giữ mực trung bình là chánh đạo

Chân tu giải thoát chứng vô sanh.

TU NHƯ LỌC NƯỚC

Tu như lọc nước mới nên dùng

Nước lọc sạch rồi khỏi nấu nung

Tất cả mọi người đều xử dụng

Nước trong sạch trắng để xài chung

Kẻ biết thanh tâm lòng trống sạch

Lánh xa ô trược đáng tin dùng

Ví như lọc nước càng trong sạch

Tất cả ai ai cũng thích dùng.

KHAI TRÌ BẤT ĐÃI NGUYỆT

TRÌ THÀNH NGUYỆT TỰ LAI

Khi đào giếng, đừng mong trăng xuất hiện

Gắng đào đi, nhiều lớp đất trải qua

Cố bền tâm quyết chí chớ nại hà

Khi tới nước thì trăng liền xuất hiện.

Việc tu hành, cũng xin đừng thối chuyển

Dù ai tu, thì nghiệp quả cũng dồn

Muốn cho mình, được siêu thoát linh hồn

Thì oan nghiệp,nợ tiền duyên phải trả.

Người tu phải, tin lý công nhân quả

Nợ mình gieo, đã nhiều kiếp nào rồi

Nay mình tu, thì nghiệp quả cộng nhồi

Hãy ưng chịu,để trả đền nghiệp báo.

Nợ oan trái, sớm cần nên cởi tháo

Kiếp tiền nhân, nay trả phải cho xong

Bậc chân tu, phải chí quyết một lòng

Dù trăm đắng,ngàn cay không thối chuyển.

Đường giải thoát, phải bền tâm tấn tiến

Có gập ghềnh,hay hầm hố gai chông

Cố nhẫn kiên,lòng hãy dặn lấy lòng

Chưa đắc quả,quyết tu cho đắc quả.

Người quân tử, như thuyền đi biển cả

Dù sóng to, gió lớn vững tay lèo

Đâu nỡ nào, nhắm mắt lúc ngặt nghèo

Để thuyền đắm, giữa biển đông Nam Hải.

Tu Đại Lực, Đại hùng thì mới phải

Thì chẳng vì, một lời tiếng khen chê

Muốn đạt thành, Vô thượng quả bồ đề

Đường giải thoát, phải bền tâm tiến bước.

KẺ MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI

Mượn đạo tạo đời tội lắm thay

Gạt người dối thế tưởng mình hay

Nhưng sau quả báo ngày chung kết

Sa đọa trầm luân chốn ngục đài

Mưu trí xảo gian càng quỷ quyệt

Tội nhiều nghiệp nặng tạo càng vay

Đó là lợi dụng càng thêm tội

Mượn đạo tạo đời tội lắm thay!

KẺ LIỀU BƯỚNG

Kẻ ác không tin có Phật Trời

Đánh liều nhắm mắt kể như chơi

Ai khuyên trối mặt không cần đến

Ăn nói dọc ngang cướp giựt đời

Hung ác bạo tàn khôn xiết kể

Gian manh quỷ quyệt khắp cùng nơi

Mưu tham xảo trá can không nổi

Lợi dụng lòng tin mượn Phật Trời.

MƯỢN ĐẠO DỐI ĐỜI

Cạo tóc mặc y dối gạt đời

Bày nhiều mưu kế việc trò chơi

Dị đoan mê tín bài đa chuyện

Thần Thánh linh thiêng cúng Phật trời

Thỉnh quỷ cầu ma thường vái lạy

Yêu tinh tà quái thỉnh kêu mời

Bùa mê thuốc lú càng mê hoặc

Mượn đạo dối đời khổ lắm ơi!

ĐẠI HỘI NHÂN QUYỀN

Đại hội đem về được vẻ vang

Mọi người ai nấy thảy hân hoan

Xây nền hạnh phúc cho nhân loại

Đem lại hòa bình được vĩnh an

Trong đó Việt Nam là trước hết

Được nhiều đại biểu vỗ tay vang

Đề cập tự do và tín ngưỡng

Nhân quyền dân chủ mới bình an.

MỤC LIÊN CỨU ĐỘ MẸ!

PHẬN MÌNH CỨU CHA!

Mục Liên độ Mẹ là Âm

Độ cho người thác siêu thăng liên đài

Tụng kinh cầu nguyện đêm ngày

Vái tên tuổi họ kể hài Pháp danh

Kể rõ ngày tử ngày sanh

Tụng kinh trì chú giải rành lý chân

Độ tử đủ hết mọi phần

Từ từ giảng pháp độ lần người sanh

Bà con cô Bác chị anh

Cậu dì chú mợ hiểu rành quy y

Bây giờ mới chỉ lối đi

Tu sao thoát khỏi a tỳ ngục môn

Tu sao sống mãi trường tồn

Tu sao khi thác linh hồn được siêu

Tam qui ngũ giới thập điều

Nương về chánh đạo thuận chiều tiến lên

Ăn chay niệm Phật thường bền

Tham thiền nhập định đắp nền vững cao

Niết bàn tự tại ra vào

Độ sanh độ tử bậc nào cũng siêu.

BỀN LÒNG THÌ NÊN VIỆC

Có khó thành công mới vẻ vang

Mong chư huynh đệ hãy am tàng

Bền lòng cố chí thì nên việc

Muôn chuyện khởi đầu vạn sự nan

Mài sắt nên kim còn chẳng khó

Lên non xuống biển cũng xem xoàng

Huống chi thử thách là kinh nghiệm

Mà lại chùng đấu vội thở than !

TU SAI THÌ SA ĐỌA

Tu không khảo đảo chẳng thành gì

Ỷ lại khinh thường tánh tự ti

Khen nói mình hay, mình giỏi lắm

Coi trong thiên hạ chẳng ra gì

Dưỡng nuôi bản ngã càng to lớn

Nhơn quả luân hồi chẳng sợ chi

Tu vậy nếu thánh, thành quỷ quái

Không rơi địa ngục cũng a tỳ.

DỒN NGHIỆP QUẢ CAO

Tu nghiệp dập dồn chớ ngại lo

Phận ta cố giữ đạo con trò

Nhờ Thầy cạo gót cho trơn láng

Huynh đệ đục bào chớ đắn đo

Bá tánh dồi mài cho tuyệt đẹp

Nhơn thiên sơn phết đúc nung lò

Phật Ngài thọ ký công viên mãn

Quả vị đắc thành thật lớn to.

LỜI CÂN NHẮC VÀ XÂY DỰNG

Chữ tu là để sửa sai

Những gì không đáng cần hay sửa liền

Đản sanh là Phật sanh tiền

Phật lịch là Phật về miền Tây phương

Hai điều phải hiểu tận tường

Chớ nên cố chấp con đường hiểu dư

Đản sinh mồng tám tháng tư

Bây giờ tất cả mọi người đồng âm

Đổi ra Phật đản ngày rằm

Tháng tư suốt tháng hàng năm đều làm

Nhưng năm phân biệt rõ ràng

Phật Đản,Phật lịch hai đàng khác nhau

Ta nên khẳng định lã nào?

Để người ngoại đạo khỏi sao chê cười

Mà mình cũng chẳng hổ ngươi

Phật tử không biết để người ngạo khinh

Năm sinh của Đấng cha mình

Tám mươi tuổi thọ hiện sinh rõ ràng

Hoằng dương thuyết pháp trần gian

Độ sanh tiếp chúng muôn ngàn thiếu chi

Đạo tràng Tịnh Xá thiếu gì

Công viên quả mãn hồi qui Niết bàn

Mừng ngày Phật Đản vinh quang!

Nỡ nào Phật nhập Niết bàn mừng vui?

Kính Mừng Phật Đản Năm 2624

Kỷ Niệm Phật Lịch Năm 2544

Năm Canh Thìn 2000

TÂN XUÂN KÍNH CHÚC.

Sang năm mới tôi thành tâm kính chúc

Chúc mọi người được hạnh phúc miên trường

Chúc nhân loài mở Bác ái Tình Thương

Chúc thế giới hưởng hoà bình chung sống.

Chúc dân Việt mến yêu thương nòi giống

Chúc căm thù, oán hận sớm lần tiêu

Chúc hương hồn kẻ thác thảy đồng siêu

Chúc vạn loại được toàn Chân Thiện Mỹ

Chúc Phật tử mở từ tâm bố thí

Chúc Tăng Ni mau chứng quả Niết bàn

Chúc nhà nhà hưởng hạnh phúc bình an

Chúc Tam Bảo trường tồn thêm phát triển.

Chúc huynh đệ mỗi ngày càng tấn tiến

Chúc Đàn na bá tánh được an lành

Chúc Thiên đường mở rộng cửa độ sanh

Chúc Địa ngục khép cửa vào kín lại.

Chúc tất cả mở tấm lòng nhân ngãi

Chúc ai ai cũng giữ giới trì trai

Chúc tình thương rộng mở khắp muôn loài

Chúc sanh chúng nương trở về Bến Giác.

Trân trọng kính chúc

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

KHUYÊN NỮ GIỚI

Phận nữ giới như cành mai liễu yếu

Trước phong ba, bão tố dập dồn rân

Vì thế nên, điều quan trọng tối cần

Nương đạo đức,hầu lo tu giải thoát.

Đời ngũ trược,muôn ngàn trùng phức tạp

Kẻ gian manh,người giả dối dập dồn

Ít hiền nhân,hiếu thảo biết nể tôn

Bậc trưởng thượng biết kính trên nhường dưới

Còn phần đông, là chơi bời trụy lạc

Ở có con,rồi bỏ ngang xương

Biết bao nhiêu,lắm hoàn cảnh thảm thương

Ôm con dại, khóc ròng than số phận.

Đã chứng kiến,biết bao người tường tận

Đời phấn son, nay đã lỡ duyên rồi

Nếu biết vầy, buổi đầu phải tránh thôi

Vướng chi nỗi,oan gia đầy nghiệp báo.

Buổi sơ khởi, nói toàn đầy nhân đạo

Quyết thủy chung, trời đất sập không thay

Mới nghe qua, liền thấm ý lọt tai

Tin nên mắc nghe lầm lời hoa nguyệt.

Nay lỡ bước,hối làm sao cho kịp

Rủi gặp chàng, hút sách hay bạc bài

Thì cuộc đời,chịu chua đắng chát cay

Nuốt không được,mà nhả ra cũng vỡ.

Đến chừng ấy, dù có than có thở

Cầu Phật trời, thần thánh cũng chẳng xong

Nợ oan gia, đã vướng mắc vào vòng

Thì suốt kiếp,thôi đành cam số phận.

Nay con trẻ, chưa vướng vào lận đận

Nên tìm đường,hạnh phúc ở tương lai

Chỉ có tu, mới thoát khỏi đạo đày

Tìm hạnh phúc,cho chính mình vĩnh viễn

Trần thế ôi! Thôi chán lắm mà

Thề non hẹn biển chỉ lời ngoa

Mình thương mình, phải tìm phương tránh

Đừng để vướng nhằm lưới quỷ ma.

Quỷ ma khéo léo thật vô cùng

Dẫn dắt sa vào khổ ngục chung

Mà chẳng bao giờ ai biết được

Tưởng Tây phương cảnh sướng vô cùng.

Vô cùng gian khổ muốn hồi tâm

Nhưng đã vướng mê chỗ lạc lầm

Tạo nghiệp oan gia không gỡ được

Lỡ chân lọt hố rớt sa hầm.

Sa hầm khó nổi vượt trèo lên

Nhờ có phép mầu của Phật trên

Cam lộ rưới vào tiêu chướng nghiệp

Bay lên hố thẳm vững tâm bền.

Bền tâm cắt đoạn nghiệp trần lao

Gươm huệ bén nhanh đoạn dứt mau

Tiến thẳng một đường Tây phương Phật

Thì vòng sanh tử khỏi ra vào.

LỜI KHUYÊN NAM GIỚI

Nam giới trẻ trung phải giữ hồn

Đừng ham dục vọng quá bôn chôn

Vướng vào tình ái sa đắm lụy!

Suốt kiếp khổ đau khá bảo tồn.

Khuyên Nam giới phải cần nên thận trọng

Đừng đắm mê,nữ sắc khổ lụy thân

Gái đời nay,hay ỷ lại đắc phần

Hay lấn lướt chồng con nhiều lắm lắm.

Vì luật pháp, bênh đàn bà sâu đậm

Còn đàn ông thì liệt hạng thứ năm

Vậy giới nam cần am hiểu cam thâm

Đời âm thạnh dương suy cần phải nhớ.

Chồng đánh vợ, bị tù đày bắt bớ

Vợ đánh chồng, thì vẫn được tự do

Giới nam nhân, cần suy nghĩ đắn đo

Lỡ vướng mắc, rồi thêm nhiều ân hận.

Duy chỉ có con đường nên cần mẫn

Là đi tu mới thoát khỏi nạn tai

Dù nữ nam già trẻ hay trai

Tu cội phúc,còn tình là oan trái.

Điều cần thiết mà tôi xin nhắc lại

Thế gian nầy toàn đau khổ mà thôi!

Nợ duyên tình càng bạc bẻo hơn vôi

Danh tài sắc, nó là hầm lửa đỏ.

Kẻ thượng trí thượng căn thì hiểu rõ

Xem hồng trần tựa hầm phẩn tanh hôi

Dứt nhiễm ô, để thoát kiếp luần hồi

Chẳng trở lại,ta bà chi đau khổ.

Tiếng gọi thiêng liêng thúc dục lòng

Đáo đầu vạn sự tổng hoàn không

Đừng mê chung đỉnh mồi bêu nhử

Quả giác cần chuyên có gắng trồng.

Trồng quả Bồ đề kết trái ngon

Ngàn năm muôn kiếp mãi thường còn

Niết bàn bất diệt vô sanh tận

Hiện kiếp cần tu phước đức bòn.

NHANH CHÂN GIẢI THOÁT

Người đã tỉnh rồi cuộc thế nhân

Chớ đam mê nhiễm đắm hồng trần

Chẳng qua quán trọ dừng chân lại

Nhanh lẹ thì mau tiến bước lần

Tìm gặp Minh sư người chỉ dẫn

Đường tu hạnh phúc vạn muôn phần

Chậm chân trễ bước càng nguy lắm

Người trí tự mình hãy định phân.

TU THÀNH CHÁNH QUẢ

Ăn trái ngon lấy hột

Hưởng giống tốt trồng thêm

Bỏ đi tánh tỵ hiềm

Diệt tiêu lòng ích kỷ.

Tâm lúc nào hoan hỷ

Giữ một dạ từ bi

Dứt đoạn tánh sân si

Tham gian trừ dứt tuyệt.

Phải bền lòng cương quyết

Chữ nhẫn nhục làm đầu

Dù bất cứ ở đâu

Không đổi lòng thửa chí

Thường tham thiền tưởng nghĩ

Phải tinh tấn cần tu

Dù ai có chê ngu

Hay dùng lời ố ngạo.

Cố bền lòng giữ đạo

Chẳng thay đổi biến dời

Trước sau vẫn một lời

Thì công viên quả mãn.

Không lúc nào xao lãng

Cố lập đức bồi công

Phước huệ mãi gieo trồng

Sau đắc thành chánh quả.

TU THIỀN

Tu thiền tập giữ tánh không

Trần duyên ngoại cảnh đừng mong làm gì

Rèn trau đức tánh từ bi

Giữ lòng trong sạch chẳng gì muốn ham

Tịnh tâm bớt nói ngưng làm

Điều hòa hơi thở luận đàm giảm đi

Ngồi nằm đi đứng kiên trì

Di đà lục tự không khi nào rời

Mắt thì khép mí, ngậm môi

Lưỡi nâng chân nướu cam lồ nhuận ra

Nuốt vào giọt nước Ma-Ha

Bồ Đề tương Tửu kêu là rượu tiên

Uống vào dứt hết não phiền

Bệnh đau cũng hết Thần Tiên thuốc nầy

Khi ngồi lưng phải thẳng ngay

Lục căn sáu cửa đóng ngay tức thì

Mắt tai mũi lưỡi tứ chi

Kềm tâm phục ý không khi nào rời

Đơn điền dưới rún là nơi

Xuống lần khí hải chẳng dời đổi thay

Điều hòa khí tức tại đây

Đem thần soi xuống hít đầy thở ra

Dùng chữ lục tự Di Đà

Hít vô ba tiếng, thở ra ba lần

“Nam mô A,Di Đà Phật

Nam mô A,Di Đà Phật

Nam mô A,Di Đà Phật

Niệm thì cố niệm ân cần

Tâm không tưởng Phật, đó là quỷ ma

Hoặc dùng bất tịnh quán ra

Thầy sình hơi thúi thật là gớm ghê

Để ta đừng nhiễm đừng mê

Đừng tham thích muốn dựa kề phấn son

Hoặc quán tưởng nhân duyên các pháp

Ở thế gian phức tạp vô cùng

Cõi đời tạm gởi sống chung

Đến ngày chung kết thảy đồng ra đi

Bởi các pháp chẳng vì tồn tại

Các nhân duyên cả thảy giống nhau

Có không không có khác nào

Đến đi qua lại ra vào cửa không

Trí huệ quán suốt thông vạn pháp

Pháp không thông ô tạp vô cùng

Chúng sanh nghiệp lực muôn trùng

Thì là muôn pháp để dùng phá mê

Khi thức tỉnh trở về cội giác

Thì pháp môn giải thoát chẳng còn

Nhập vào đại định thon von

Thung dung tự tại chẳng còn pháp chi

Hoặc quán hạnh từ bi của Phật

Thương chúng sanh thương thật là thương

Nghĩ ra trong kiếp đoạn trường

Chúng sanh lên xuống sáu đường tử sanh

Muôn đời kiếp quẩn quanh bể khổ

Là cửu huyền Thất tổ của mình

Bây giờ ta phải hy sinh

Quyết lòng độ thoát phận mình mới cam

Khi nhập định cố làm cho được

Bao mỏi mê phiền trược mặc tình

Gió dồn sóng dập phiêu linh

Chẳng tưởng thân mình sống chết ở đâu

Vẫn chắc chắn buổi đầu khó lắm

Nhưng bền lòng cố gắng lâu ngày

Trở thành ra lối thói quen.

Tu càng tinh tấn có hèn nữa đâu?

Pháp tuyệt diêu thậm sâu vô tận

Nói không cùng không tận lý mầu

Nơi đây tóm tắt vài câu

Giải sơ lý đạo,nhiệm mầu pháp môn

Thiền định lắng trong tánh trược trần

Khi ngồi yên tịnh trí lâng lâng

Thả hồn phiêu bạc như mây nổi

Huệ trí ngưng thần chớ định phân.

Thư thả phiêu lưu bầu vũ trụ

Ra vào tự tại cảnh dương trần

Xuống lên qua lại trong tâm niệm

Cực lạc Tây phương đến thật gần.

Đi đứng ngồi nằm tánh rỗng không

Chẳng chi vương vấn chút tơ lòng

Tâm như thạch trụ không lay chuyển

Trí định ngưng thần tợ tuyết đông

Tứ tướng, tam tâm nhồi luyện kỹ

Tam tu thập hạnh phải chuyên lòng

Công viên quả mãn tròn ngôi vị

Phản bổn qui về với chủ ông.

DIỆU LÝ VU LAN BỒN

Mùa báo hiếu, lễ Vu Lan đã đến

Tôi ngâm ngùi,nhớ đến Mục Kiền Liên

Hồi thuở xưa, bà vong mẫu chẳng hiền

Nên đọa lạc xuống A tỳ địa ngục.

Ngài Mục Liên,y theo lời phó chúc

Đức Như Lai, để cứu vãn Thanh Đề

Triết lý nầy, là Diệu lý phá mê

Mục Liên đó, là các hàng trí thức.[8]

Bà Thanh Đề,là chúng sanh tiêu cực[9]

Mãi đam mê,trong bế ái sóng tình

Lòng nhỏ nhen,keo kiết chỉ biết mình

Tánh bỏn xẻn nhiều tham lam tư kỷ.

Bụng đựng chứa, đó là con ngạ quỷ

Đầu lớn to, là mưu trí gian manh

Nuốt không vô, ví ích kỷ ghét ganh

Lửa phừng túa, là sân si phẫn nộ.

Đời vì thế, mà phải nhiều đau khổ

Đó gọi là, địa ngục ở trần gian

Phật từ tâm,bậc thức trí các hàng

Ban pháp nhủ, là dâng cơm cho mẹ.

Mẹ muốn ăn, được cho no cho khỏe

Là pháp mầu, nghe thích thú vô cùng

Nhưng hành theo, càng gian khó muôn trùng

Còn tâm nhỏ,là cổ như sợi chỉ.

Nuốt không vô,khó thật hành Pháp quý

Mục Kiền Liên,mới bạch hỏi Thế Tôn

Phật dạy rằng:Muốn cứu mẹ sanh tồn

Nhờ thần lực, của Thập phương Tăng chúng

Người thiết lễ, Vu Lan Bồn dâng cúng

Trăm món ăn, nhiều mỹ vị đủ đầy

Là Pháp mầu, phương tiện rộng cao dày

Cho đủ cách,tùy duyên mà ứng dụng.

Thêm ngũ quả, phải thật hành cho đúng

Là mục Liên, trước tự độ lấy mình

Cho hoàn toàn, chứng đắc quả vô sanh

Kế thứ nữa,phải hoằng dương chánh pháp.

Đem chân lý, cho rãi ban cùng khắp

Độ chúng sanh, đắc ngũ quả như sau

Quả nhập lưu, được thành tựu chóng mau

Kế thứ nữa,nhất vãng lai cũng đạt.

Quả bất lai, sớm làm sao siêu thoát

Và vô sanh, duyên giác gọi Bích Chi

Năm quả nầy, quyết thành tựu mau đi

Và thực hiện,hạnh vị tha Bồ Tát.

Mới độ rồi, cả chúng sanh siêu thoát

Dứt tam đồ, lục đạo xuống lên hoài

Đó gọi là,lời giáo huấn Như Lai

Dạy Mục Thị, độ Thanh Đề siêu độ.

Lý huyền diệu, chúng ta nên tỉnh ngộ

Thật hành theo, mình chính Mục Kiền Liên

Kẻ đam mê, thì ỷ lại linh thiêng

Vái khẩn nguyện, ngày đêm cầu mong mỏi

Xin Mục Thị, sớm độ mình thoát khỏi

Và Cửu huyền, muôn đời kiếp siêu thăng

Là độ mình, phải sám hối ăn năn

Tu đắc quả, là Mục Liên cứu mẹ.

Cả sanh chúng, là Cha sinh mẹ đẻ

Vì muôn đời, ngàn kiếp xuống lên hoài

Y theo lời, giáo huấn Đức Như Lai

Là tánh giác,của mình, Như Lai Tạng.

Tự nhắc ta, phải thật hành cố ráng

Muốn độ sanh, phải tự độ lấy mình

Kế thực hành, với bổn nguyện độ sinh

Cho đến lúc, công viên đầy quả mãn.

Là yếu lý, rút trong Kinh Tam tạng

Tướng tánh đồng, cả lý sự tương quan

Vậy hôm nay, xin tóm tắc đôi hàng

Để chỉ rõ, lý mầu trong diệu pháp.

Diệu pháp thậm thâm khó giải bày

Trần gian huyền thiệt tưởng Như Lai

Lý sâu man mác tìm đâu thấy

Sự cũ mịt mờ biết hỏi ai?

Lề lối đã đành theo dấu vết

Chơn truyền theo đấy cứ hoằng khai

Miễn sao thấu đạt bao hành lý

Hiểu rõ viên dung Đạo chẳng ngoài.

TRIẾT LÝ MỤC KIỀN LIÊN

Triết lý cao xa rất nhiệm mầu

Giải bày lý đạo thật thâm sâu

Mục Liên chỉ rõ mình tu trước

Sau cứu Thanh Đề khắp đâu đâu

Tự độ lấy mình cho đắc quả

Độ tha sanh chúng khắp hoàn cầu

Đáp đến báo hiếu trong muôn một

Nghĩa nặng ân dài lớn rộng sâu.

TRÊN CHUYẾN BAY DI ORLANDO

Tôi được xem phim của chó mèo

Mọi người cần phải thật hành theo

Chó mèo khác giống mà thương mến

Chúng nó thuận hòa tựa gắng keo

Chết sống có nhau đồng một dạ

Khổ vui chung hưởng chó bên mèo

Chúng còn liên kết hòa chung sống

Người phải thật hành cố chí theo.

VƯỢN KHỈ ĐÓNG PHIM

Phim ảnh cả bầy khỉ vượn khôn

Nghĩ ra chúng nó cũng tâm hồn

Trung thành với chủ liều thân mạng

Đóng kịch vở tuồng thật khéo khôn

Giống hệt như người xem chẳng khác

Giả nhân tiếp mối mãi sinh tồn

Muôn loài,vượn khỉ là khôn nhất

Tiến hóa lên người có phải khôn???

BIẾT MÌNH LÀ ĐỦ

Tôi vẫn là tôi của thuở nào

Dù bao nhiêu cảnh chẳng hề nao

Miễn tôi biết được tôi là đủ

Ai biết thế nào cũng chẳng sao!

HY SINH VÌ LÝ TƯỞNG

Người tu chẳng kể đến thân mình

Chết sống không màng cứu chúng sinh

Với tấm lòng từ không quản ngại

Nêu gương trí dũng đã quên mình

Đền ân chư Phật cùng Thầy Tổ

Đáp nghĩa chúng sanh phải tận tình

Nhiều kiếp đã vay nay phải  trả

Đã vì lý tưởng hãy quên mình.

TỪ TÂM QUÁN

Kẻ khảo đảo mình đó đại ân

Cũng nhờ như vậy mới chuyên cần

Không ai cạo gọt đâu tiêu nghiệp

Trổ lộc đâm chồi phải vun phân

Phân bón phải hôi dơ bẩn lắm

Đơm bông kết trái được muôn phần

Tu hành quán chiếu từ tâm vậy

Nghiệp quả chi chi cũng giải lần.

CON MA DỤC LẠC

Con ma nghiệp vô cùng thậm tệ

Kể từ đời vô thỉ lang bang

Đời nầy còn vướng vấn mang

Đó là dục vọng lưới màn vô minh

Người tu phải giữ gìn chu đáo

Kẻ lỡ chân đổ tháo nghiệp trần

Chỉ vì một chút thanh sân

Ngu si mê muội xoay vần trái oan

Xưa Đức Phật cung vàng điện ngọc

Vợ con yêu, lợi lộc đủ đầy

Mà Ngài dứt khoát bỏ ngay

Tìm nơi rừng núi ẩn thân tu trì

Bởi ghê sợ ngu si mê muội

Đắm xa hoa lầm lủi đi hoài

Luân hồi trong cõi trần ai

Vào sanh kế tử biết ngày nào ra

Nên Ngài quyết xuất gia giải thoát

Tránh con đường dục lạc đam mê

Quyết tu đắc quả Bồ Đề

Độ mình độ chúng thảy về Tây phương

Mới thoát khỏi con đường sa đọa

Nay Đức Ngài giáo hóa chúng sanh

Noi gương theo đấng cha lành

Tu sao thoát khỏi tử sanh luân hồi.

ĂN CHAY CHỚ SÁT SANH

Ăn chay lạc tuy là thanh đạm

Các thú kia chẳng khổ bị đau

Chỉ là dưa muối tương chao

Tạm dùng qua bữa miễn sao qua ngày.

Các thú vật hằng ngày muốn sống

Cũng như ta muốn được an lành

Nỡ nào giết hại chúng sanh

Sướng ngon lưỡi miệng nỡ đành xuống tay

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ

Thú như mình sao nỡ tương tàn

Mở lòng tứ ái thênh thang

Cứu nguy muôn loại thoát nàn khổ đau.

Tâm từ ái nỡ nào sanh sát

Lòng từ bi bao quát mênh mông

Chúng sanh tất cả tương đồng

Tương thân tương ái khắp trong vạn loài.

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ

Muốn sống đời hưởng được bình an

Đừng gây thêm nghiệp trái oan

Sát sanh hại vật vương mang đời đời.

Khi quả nghiệp than trời trách đất

Đều do ta tạo mất căn lành

Cũng vì sát hại chúng sanh

Vướng mang quả báo cam đành chớ sao.

Nay hối cải ,mau mau tỉnh ngộ

Giữ giới trai tự độ lấy mình

Chuyển xoay quả nghiệp tồn sinh

Thì là trường thọ do mình biết tu.

TỘI ÁC CỦA LÒNG THAM

Lòng tham ác, có nào đâu tưởng nghĩ

Miễn cho mình, thỏa dạ tánh cuồng si

Khỏi lòng tham,nào có kể chi chi

Sao thỏa chí, thỏa lòng mong ước muốn.

Lòng tham ác, trào dâng càng đi xuống

Biết bao giờ, đầy túi của lòng tham

Tham vợ con,tiền bạc chẳng có nhàm

Tham nhà cửa, đất vườn ôi không đáy.

Tham danh lợi, đâu nghĩ gì quấy phải

Miễn sao mình, đạt mục đích thì thôi

Vì muốn ham, mà làm việc bại tồi

Gây thảm họa, muôn triệu người đau khổ.

Lòng tham ác, đến cùng sâu tột độ

Gây chiến tranh, cướp đoạt nước yếu hèn

Ỷ sức mình, mạnh bạo lấn lướt quen

Hết nước nọ, nước kia càng gây hấn.

Lòng tham ác, tạo biết bao thù hận

Nên oan gia, quả báo chất chồng chồng

Không biết rành, cho đời quá bất công

Nhưng sự thật, là luân hồi vay trả.

Lòng tham ác, gieo nhân thì có quả

Quả bởi nhân, do nhiều kiếp xoay vần

Vậy khuyên người, hãy tích đức tu nhân

Hầu tránh khỏi, nợ luân hồi vay trả.

KHUYÊN VỀ KHẨU NGHIỆP

Người cố chấp,hay cằn nhằn cưởi nhưởi

Việc qua rồi,mà nói mãi nói hoài

Không khoan dung, tha thứ kẻ lầm sai

Điều dĩ lỡ, đã qua nên xóa bỏ.

Người chấp nhặt, suốt đời càng thấy khó

Chuyện của ai, cũng gom kéo về mình

Chẳng bao giờ, hoan hỷ chịu làm thinh

Chen vào việc, ưng oan người đủ thứ

Người biết tu, phải cần nên gìn giữ

Lời thốt ra, không tổn hại một ai

Nói làm sao, làm vui vẻ cả hai

Đang thù oán, trở nên hòa thuận lại.

Nghe họ nói, những điều gì không phải

Thì bỏ qua, đừng học lại với ai

Chớ đứng ra, làm chứng việc thày lay

Gây thù ghét, cả hai đều đắc tội.

Nghe ai nói, những điều gì tội lỗi

Thì khuyên can, đừng nói nữa không nên

Chớ châm dầu, thêm củi cho cháy lên

Họ ẩu đả, mà vui cười hê hả.

Nói họ vui ,mình vô cùng quí hóa

Nói họ buồn, mình tổn đức tội lây

Ít có ai, xét nghĩ thấu điều nầy

Nên từ trước đến nay thường tạo tội.

Khuyên quý bà, quý cô nên tự hối

Nghiệp nữ lưu, là nặng nhứt nói dai

Việc qua rồi, mà ôn nhắc lại hoài

Bươi đống rác,nhiều năm càng hôi thúi.

NÓI THIÊN CƠ

Nói đùa không thấp thì cao

Không đen thì trắng thế nào cũng xong

Nay xin giải đục trong cho rõ

Tận thế nầy ai có biết chi

Bởi vì mê muội cuồng si

Thiên cơ bày đặt nói thì cho vui.

XIN ĐỪNG LÀM KHỔ CHO NHAU

Chớ ác ý,hay dùng lời đốc xúi

Bảo tố nhau, còn thêu dệt đủ điều

Chẳng kể gì, Thầy Tổ tánh tự kiêu

Nào huynh đệ,anh em cùng cha mẹ.

Bởi thú tánh, nên ngông cuồng cấu xé

Chẳng kể gì, tội phước mãi tạo vay

Nói lời ra, toàn biếm nhẽ đó đây

Viết sách vở, cũng thường hay châm chích

Sao không nói, những lời hay hữu ích

Để khuyên lơn, cho thức tỉnh tu hiền

Chuyển cảnh đời, tội lỗi trở thần tiên

Lời nói đó, là kim ngôn ngọc ngữ.

Nói làm sao, người theo hiền bỏ dữ

Nói làm sao, họ tự hối ăn năn

Nói làm sao, đem bác ái công bằng

Cho tất cả mọi người thì nên nói.

Nói người khổ, mình tổn tâm mất đức

Nói người vui, mình trí huệ tăng nhiều

Nói người buồn,mình chuốc lấy họa tai

Nói người chết, mình nghiệp dồn đắm đọa.

Cũng lời nói, phước đức nhiều cao cả

Nói người thương, kẻ mến họ kính tôn

Lời nói ra, họ quý trọng muôn đời

Như Phật Thánh, từ xưa hằng răn dạy.

Chớ xảo ngữ, lộng ngôn đùa nói đại

Chẳng kể gì, Thầy Tổ bậc cha ông

Khẩu nghiệp nhiều, gây quả báo chập chồng

Sớm chậm muộn, rồi thế nào cũng trả.

Đó định luật, của chí công nhân quả

Khuyên mọi người, chớ làm khổ cho nhau

Vậy chúng ta, phải tìm cách lẽ nào

Để đem lại ,mọi người đều an lạc.

BUỒN TỦI CHO DÂN VIỆT

Nhìn thế giới lòng đau buồn tủi

Việt Nam mình chui nhủi khổ đau

Đông Âu Tây Đức sang giàu

Na Uy Thụy Điển nước nào cũng sang.

Cả Đan Mạch Hòa Lan Thụy Sĩ

Nước Ba Lan nước Bỉ Pháp Anh

Nước nào cũng được lừng danh

Giàu sanh sung sướng từ thành đến quê.

Mấy trăm năm không hề chinh chiến

Nhà ngất trùng lầu phố mênh mang

Xe cộ chạy khắp đầy đàng

Kỷ nghệ phát triển vào hàng đế vương

Cả Mỹ quốc Đài Loan Nhật Bổn

Tây Ban Nha Úc Quốc Phần Lan

Nước nào cũng tột giàu sang

Mã Lai Do Thái Đại Hàn Canada.

In đô Phi líp Sanh ca bo

Tây Tây Lan Ma Cao Hồng Kông

Nói chung thế giới đại đồng

Nước nào cũng được thong dong an nhàn.

Tại sao người được giàu sang

Vì không giặc giả giàu sang lâu dài

Khắp nơi xây dựng lầu đài

Làm ăn thịnh đạt ngày ngày vui tươi.

Khắp nơi đều nở nụ cười

Nhà nhà lạc nghiệp người người thảnh thơi

Cả nước sung túc tuyệt vời

Do bởi nhiều đời xây dựng thành công.

Quốc dân đều quyết một lòng

Chung vai đoàn kết từ trong chí ngoài

Một lòng một dạ chẳng phai

Nên chi hưởng được lâu dài bình an.

Việt Nam mình bị điêu tàn

Vì bom lửa đạn tan hoang cửa nhà

Bởi tâm trí thật là ư tệ

Mãi tranh đua chống đối nhau hoài

Phân chia tranh chấp hơn ai

Tinh thần đoàn kết lung lay vô cùng

Người ác độc dữ hung quá sức

Chẳng thương nhau tình nghĩa đồng bào

Làm sao mà được sang giàu?

Các nhà lãnh đạo lúc nào cũng tham

Tiền hối lộ đem làm ích kỷ

Lo riêng tư chẳng nghĩ đồng bào

Dân tình khổ sở lao đao

Vua quan phè phởn sang giàu cá nhân

Để cả nước sa dần vực thẳm

Mấy trăm năm chìm đắm đọa sa

Còn gây những chuyện bất hòa

Chiến tranh giặc giã diễn ra khắp cùng

Thương dân Việt cùng chung số phận

Bị ngoại bang xen lấn chen vào

Cái quyền dân chủ hôm nao

Nay đâu còn nữa làm sao bây giờ

Chỉ cầu nguyện Phật trời thương xót

Cho dân mình thoát lọt quỷ ma

Nghiệp đời quá khứ cũng qua

Thái bình hạnh phúc âu ca vui vầy

Như tất cả đông tây các nước

Hay Á Âu vẫn được sang giàu

Thỏa lòng vui thích biết bao

Thành tâm cầu nguyện thế nào thành công.

KHUYÊN HÃY ĐOÀN KẾT

Người tu phải tấm lòng quảng độ

Chớ làm cho đau khổ mọi người

Lúc nào cũng phải vui tươi

Ta nên kính trọng mọi người giỏi hay.

Kẻ thấp kém giơ tay nâng đỡ

Có tấm lòng tương trợ lẫn nhau

Chớ nên tranh chấp thấp cao

Giữa tình đồng loại thương nhau mới là.

Dầu lớn nhỏ gần xa tất cả

Phải thứ dung hỷ xả cho nhau

Nghĩ ra tình nghĩa đồng bào

Không thù oán hận không sao hại đành.

Đời vì lợi đua tranh khốc liệt

Tàn sát nhau chẳng tiếc xót thương

Biết bao nhiêu kẻ thê lương

Cam lòng mà chịu thảm thương vô cùng.

Còn đạo đức cần chung xây dựng

Thì lại sao tố tụng lẫn nhau?

Cũng đồng con Phật khác nào

Chống nhau càng hại,lợi nhau ích gì?

Bởi lắm kẻ ngu si mê muội

Tham lợi danh lầm lủi đường tà

Cũng đồng tôn Phật ông cha

Mà con cháu lại chia ba xẻ mười.

Nào phân biệt tín đồ bổn đạo

Quy y rồi buộc phải quy y

Pháp danh có đã từ lâu

Liền đổi tên khác bảo tôn mình thầy.

Dùng lời lẽ chê bai đủ thứ

Tự khen mình trong sạch hơn ai

Vậy là tội lỗi trái sai

Vì lòng từ mẫn hôm nay mách giùm.

Khuyên tỉnh ngộ chớ nên lầm lạc

Phật Pháp Tăng có một mà thôi

Đừng nên phân biệt vị ngôi

Quy y thêm nữa để rồi tổn thương.

Và gây tội gốc nguồn chia rẽ

Để phân chia tông nọ phái kia

Làm cho Phật pháp xa lìa

Là nguồn cội gốc cứ chia rẽ hoài.

Pháp Tam Tụ Lục Hòa Phật dạy

Kẻ tu hành nên phải làm gương

Chung nhau đoàn kết một đường

Đồng tâm xây dựng báo đền Phật ân.

ĐƯỢC CHIÊM BÁI NGỌC XÁ LỢI

Ngọc xá lợi, từ kim thân Đức Phật

Do tu hành, đắc quả mới được nên

Ngọc ma ni, vĩnh viễn mãi thường bền

Người hữu phước, đa duyên nay mới gặp.

Được chiêm bái, thật vô cùng phúc đức

Mấy ngày năm, còn lưu lại nơi đây

Quý thiện nam, tín nữ ở chốn nầy

Có tu học, đã nhiều đời nhiều kiếp.

Gặp ngọc Phật, phải cần nên tu tiếp

Có duyên lành, mau thành tựu chẳng sai

Chớ dễ gì, thấy ngọc Phật Như Lai

Để chiêm bái, kính tôn lòng ngưỡng mộ.

Đức Phật Tổ, ngồi tham thiền một chỗ

Trải sáu năm,rất khổ hạnh công dày

Dùng hỏa hầu, nung đốt cả đêm ngày

Tinh ba đặt, keo kết thành xá lợi.

Là ngọc Phật, ở trên đời rất quí

Dù kim cương, vàng bạc chẳng sánh bì

Hay trên đời, dù bất cứ vật chi

Cũng không quí, bằng ma ni xá lợi.

Người dương thế, dù có nhiều tội lỗi

Có duyên lành, chiêm bái xá lợi rồi

Kể từ đây,quyết trau sửa vun bồi

Nương Tam Bảo, quyết lòng lo tu học.

Cùng tấn tiến, dứt trừ tiêu tam độc

Huệ mở khai, bao phiền não chẳng còn

Cố bền lòng, gìn giữ dạ sắc son

Ngày nhắm mắt, quyết sanh về cõi Phật.

Còn hiện tại, giảm bớt mê vật chất

Cả thân tâm, được yên ổn mạnh lành

Nhờ oai thần, diệu lực Phật độ sanh

Tin tưởng Phật, có Phật Ngài giúp hộ.

Ngọc Phật ma ni quí nhất đời

Hữu duyên đa phúc lắm người ơi!

Hôm nay chiêm ngưỡng lòng tôn kính

Trau sửa thân tâm sớm kịp thời.

Quả giác sớm mau gì cũng hái

Bồ đề gieo giống khắp cùng nơi
Quả ngon trái ngọt ngày chung kết

Chắc chắn cháu con hưởng vạn đời.

TA LÀ AI?

Thử hỏi ta đây cái giống chi?

Tự mình suy gẫm các hành vi

Do thân khẩu ý tu hành thiện

Là Phật Thánh Tiên chẳng khác gì

Ngược lại gian tà hung bạo ác

Thì là ma quỷ chốn a tỳ

Tự mình nhận lấy do mình muốn

Biết rõ mình là cái giống chi?

SỚM VỀ QUÊ CŨ

Quê ta trước ở cõi Tây Phan

Vì đắm nhiễm say mới lạc đàng

Danh lợi sắc tài bao cám dỗ

Tiền tình vật chất hố hầm hang

Quên đi nẻo cũ quày chân lại

Phật Quốc thiên đường cảnh lạc bang

Nay ánh nhiên đăng soi tỏ rạng

Hồi tâm trở lại chốn Thiên Đàng.

HẠI CỦA ÁI TÌNH

Hại nhất mà ai cũng vướng vào

Ái tình khổ lụy biết dường bao

Vua quan đắm nhiễm tiêu hồn phách

Dân giả sa vào cũng khổ đau

Cột trói vô rồi còn đợi chết

Vương mang thê tử khó bôn đào

Thể sao ai cũng không nhàm chán?

Hại nhất mà ai cũng vướng vào.

THANH LỌC TÂM PHÀM

Nước trong sạch, ai cũng cần tắm gội

Nước bẩn dơ, ai cũng ngán bỏ đi

Vậy tâm ta, sao không rửa sạch đi

Để tất cả, mọi người đều dụng đến

Tâm nhơ bẩn, có mấy ai ưa mến

Lòng tham lam, ích kỷ tánh nhỏ nhen

Tham sân si, đê tiện quá thấp hèn

Ganh thù oán, ác gian ai cũng ghét.

Vậy thì ta, phải cần nên thẫm xét

Bỏ dứt đi, tâm ô trược bẩn nhơ

Thanh lọc tâm,ai nấy cũng tôn thờ

Là nước sạch, cũng như tâm trong sạch.

THÊM BẠN BỚT THÙ

Người tu thêm bạn bớt thù

Thù người là dại,tự thù lấy ta

Mất ăn bỏ ngủ tìm ma

Khổ đau bực tức rên la tự mình

Vì ta chẳng biết hy sinh

Thương người giúp đỡ quên mình trước đi

Họ đáp lại mau tức thì

Tự mình đi trước họ thì theo sau

Miễn mình đừng có tự cao

Kính trên nhường dưới mến bao nhiêu người

Gặp người liền nở nụ cười

Gật đầu chào trước vẹn mười phần xinh

Ta nên tập tánh quên mình

Bớt thù thêm bạn quang vinh nhất đời.

RĂN LÒNG

Lòng chớ nên đố kỵ

Chẳng ganh ghét thù ai

Thương xót cả vạn loài

Là Từ Bi Hỉ Xả.

TỰ NHỦ

Thấy người giận mình vui

Thấy người hiền mình mến

Là con đường đi đến

Chỗ hóa giải hận thù.

BỎ LÒNG GANH TỴ

Ganh tỵ làm chi cũng một nhà

Cũng đồng con Phật một ông cha

Thương yêu quý mến chung vai lại

Cứu độ muôn loài hạnh vị tha.

Vị tha độ chúng cõi Ta Bà

Muôn loại cùng chung một gốc ra

Kẻ trước người sau cùng tiến hóa

Sống theo phẩm hạnh của Tăng Già

Tăng Già Tam Tụ với Lục Hòa

Tam độc lục phàm phải tránh xa

Bốn tướng ba tâm đều dứt bỏ

Muôn người như một phải dung hòa.

Dung hòa là hạnh đạo thiền gia

Phật dạy người tu phải tránh xa

Tranh chấp hơn thua giành mối lợi

Xuống lên quanh quẩn cõi Ta Bà.

Ta Bà đâu phải chỗ nhà ta

Cảnh tạm gởi thân mật đó mà

Để kẻ học tu rèn tánh mạng

Công viên quả mãn đáo quê nhà.

VÔ THƯỜNG KHÔNG CHỜ AI

Vở tuồng đời diễn ra thứ lớp

Việc đời người chớ vội bôn ba.

Dù mình muốn sớm xuất gia,

Đúng duyên thời điểm tất ra diễn tuồng.

Dù đến sớm nơi nào cũng vậy,

Đều hẹn lần hẹn lựa đợi chờ.

Phật xưa tầm đạo nào chờ giờ linh.

Đói chẳng ăn làm sao no được,

Khi quyết tu tự bước dò tầm.

Phật kinh, lời thuyết nhập tâm,

Tự mình tu học khỏi tầm đâu xa.

Đệ tử Thiện Phúc

SƯ PHỤ ĐÁP LỜI THIỆN PHÚC

Lời con nói đúng lắm mà

Vậy nên cần phải bôn ba tiến hành

Nẻo sanh tử đành rành trước mắt

Kiếp phù sinh biết chắc là bao?

Càng mê càng đắm ra vào

Càng say càng nhiễm biết bao kiếp đời?

Đã biết vậy còn chờ chi nữa

Quả đất tan đâu lựa ngày nào?

Còn thân tứ đại là sao?

Chỉ trong chớp mắt ra vào tử sanh!

Thầy thấy con duyên lành sẳn có

Đừng để qua cơ hội uổng thay!

Sẳn lòng Thầy mở tầm tay

Độ con sớm bước đi ngay một đường

Phật dạy bảo tình thương phải rộng

Cả chúng sanh cha mẹ của mình

Nếu mình chẳng chịu hy sinh?

Làm sao cứu độ muôn nghìn mẹ cha?       

Cứ chìm đắm ái hà trôi nổi

Thì làm sao cứu rỗi được ai

Bon chen danh lợi sắc tài

Thương yêu trìu mến tạo vay luân hồi

Mấy ai tính cho rồi thế sự

Tự trói mình, tự cởi ra thôi

Thầy thương chỉ bấy nhiêu lời

Mong con chóng chóng tách rời biển mê

Sư Phụ

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

BÀI THƠ KỶ NIỆM HÒA THƯỢNG PHÁP CHỦ CHỨNG MINH QUY Y CHO BÀ THẢNH NGỌC

Khen bà Thảnh Ngọc chí tâm thiền

Bố thí làm lành tạo phước duyên

Giúp đỡ người nghèo cơn thống khổ

Ra công tế cứu kẻ bình yên…

Lòng ngay dạ thẳng nhiều công đức

Tánh tốt Tâm chơn lại thảo hiền

Trai giới gắng gìn cho vẹn vẻ

Sau này đắc quả Phật và Tiên.

Gia Định ngày 30 tháng 8 năm 1961

Pháp Sư Thích Giác Nhiên

QUẢ BÁO CẤP THỜI

Đặt chuyện nói thêm để hại người

Muốn cho thiên hạ xúm nhau cười

Tưởng đâu được thế mình vui sướng

Tán tận lương tâm chẳng hổ người

Nhân quả về sau rồi câm điếc

Đui mù la lết họ chê cười

Lý công nhân quả không sai chạy

Bài học răn đời chớ dễ ngươi.

QUẢ BÁO CHẲNG HỀ SAI

Phản phúc tiếng nhơ để lại hoài

Bia truyền thanh sử chốn trần ai

Mẹ cha Thầy Tổ cùng huynh đệ

Phản bội vong ân chốn đọa đày

Đừng ỷ tài khôn mà quỷ kế

Ai gian xảo trá bị nạn tai

Sớm mau chậm muộn vay thì trả

Chung kết cuộc rồi chịu đắng cay.

MUỐN ĐƯỢC THÁI BÌNH

Đời muốn an vui hưởng thái bình?

Mở lòng thương xót cả nhân sinh

Trì trai giữ giới bòn công đức

Niệm Phật tụng kinh sửa tánh tình

Tích đức tu nhân bòn quả phúc

Chuyển xoay quả nghiệp mới tồn sinh

Nhà nhà chốn chốn đều lương thiện

Thì cả nhân gian hưởng thái bình.

GHÉT NGƯỜI HẠI MÌNH

Nói xấu người, đó là người xấu nhất

Muốn bao che, tật xấu của mình đi

Nên thổi lông, tìm vít của Tăng Ni

Hay Phật tử, bất cứ ai cũng được.

Thường ố báng, chê bai người đi trước

Chứng tỏ rằng: mình trong sạch hơn người

Chẳng xét mình, tồi tệ chẳng hổ ngươi

Thường thêu dệt, đặt điều ôi đủ chuyện.

Vì tệ hại, sợ người đem phổ biến

Nên lựa người, có đức trọng tài cao

Bất cứ ai, chẳng phân biệt da màu

Cũng chụp đại, dù mũ to hay nhỏ.     

Lòng ích kỷ, tưởng ai đều cũng thế

Chê mọi người, để che dấu lỗi mình

Nên dùng lời, ố ngạo hoặc cười khinh

Ai cũng tệ, còn mình hơn tất cả.

Cũng vì bởi, tự cao nhiều bản ngã

Tội tầy trời, mà khỏa lấp chê người

Chẳng thẹn thùa, chẳng một phút hổ ngươi

Còn hành động, kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Khuyên những kẻ,sai lầm mau tự hối

Kể từ nay, cần sửa đổi ăn năn

Chớ đào sâu, hố thẳm phải lấp bằng

Và chuộc tội, đoái công bòn phúc đức.

Xin phát nguyện,kể từ nay chấm dứt

Không bao giờ,dám bêu xấu một ai

Vâng theo lời, Đức Phật Tổ Như Lai

Là con Phật, phải bảo tồn con Phật.

Lông sư tử, biến thàng sâu sư tử

Ăn chết mòn, mạng sư tử mà thôi

Kẻ xưng danh, là con Phật chao ôi!

Làm ố đạo, cùng hổ danh con Phật.

Người con Phật, đừng nghĩ gì vật chất

Mà nỡ lòng,tìm cách hại lẫn nhau

Vì hư danh, mà quên một da màu

Vì chút lợi, mà hạ nhau sát ván.

Pháp Tam Tụ, Phật thường hay răn dạy

Chữ lục hòa, ý nghĩa gắng làm y

Người tu hành,nên cần phải nhớ ghi

Hành cho đúng, mới xứng danh con Phật.

TẠI SAO THẦY MÃI ĐI HOÀI?

Tại sao tôi phải đi hoài?

Vì lãnh sứ mạng hằng ngày giáo khuyên

Bởi tôi trót giữ mối giềng

Ấy là bổn nguyện giáo khuyên độ đời.

Ai cũng muốn thảnh thơi tự tại

Thế sao tôi lo mãi giúp đời

Ngày đêm chẳng được thảnh thơi

Hết lo chỗ nọ đến thời chỗ kia

Đến thuyết pháp dạy tu thiền định

Dạy ăn chay nhẫn nhịn thương nhau

Nghĩ ra tình nghĩa đồng bào

Giúp nhau thì được,hại nhau chớ làm

Đừng phân biệt hơn thua giai cấp

Vì chúng sanh máu đỏ như nhau

Nước mắt đều mặn khác nào?

Vui cười buồn khóc như nhau đó mà

Muốn được sống hợp hòa mới sống

Chia rẽ nhau sớm muộn cũng tiêu

Xưa nay quy luật định rồi

Ít ai thức tỉnh vun bồi thiện căn

Mãi tạo nghiệp lăng nhăng đủ thứ

Lòng ác gian hung dữ như beo

Giàu khôn,lấn hiếp yếu nghèo

Bất công tội ác tiếp theo chập chồng

Bởi mê muội vì không biết tội

Tham sân si lầm lủi vô hoài

Danh tài lợi sắc mê say

Càng tham đắm nhiễm càng dày nghiệp duyên

Cũng bởi vậy triền miên thống khổ

Lòng từ bi cứu độ chúng sanh

Ở yên một chỗ không đành

Phải đi đây đó pháp lành giảng phân

Đâu phân biệt xa gần quen lạ

Vì chúng sanh tất cả mẹ cha

Không cháu chắc cũng ông bà

Không bậc Thầy Tổ cũng là trò con

Lời Phật dạy vẫn còn ghi nhớ

Độ chúng sanh đền Phật ân sâu

Gian lao khổ cực mặc dầu

Gặp người chống đối dám đâu giận phiền

Bởi xét nghĩ tiền duyên kiếp trước

Ít gieo duyên nên phước hiếm hoi

Kiếp nầy mới bị họ đòi

Vui lòng mà trả cho rồi nợ xưa

Thân vất vả dầm mưa dãi nắng

Còn có người chưởi mắng chẳng thương

Đặt điều ố báng phi thường

Đó là tiền kiếp đã vương lỡ rồi

Nay cố gắng vun bồi công đức

Mong trả đền chấm dứt nợ xưa

Từ nay tự hối xin chừa

Cố làm đẹp dạ cho vừa lòng nhau

Hầu đền đáp ơn cao muôn một

 Trọn kiếp đời làm tốt mọi người

Con đường ngay thẳng vui tươi

Không sao vừa ý cho người khen chê

Cũng lắm kẻ vì ganh hiềm tỵ

Tham lợi quyền ích kỷ cá nhân

Đắm mê vật chất hồng trần

Thêm phần bảo thủ biệt phân tông đồ

Tâm Bồ Tát từ bi hỷ xả

Dung thứ người nhân ngã hãy còn

Gìn lòng giữ dạ sắc son

Cứu người độ thế chẳng còn kể chi

Đúng với hạnh từ bi của Phật

Thương chúng sanh vạn vật hàm linh

Xả thân vì đạo quên mình

Quyết hành chánh pháp hy sinh cho đời.

Sứ mạng của tôi cũng phải đi

Vì thương sanh chúng khổ li bì

Hoằng dương giáo hóa tròn như nguyện

Lợi lạc nhân sanh chẳng ngại gì

Bổn phận người tu là phải thế

Làm tròn nhiệm vụ sớm hồi qui

Vậy nên cần phải đi hoằng hóa

Quả mãn công viên đến kịp kỳ.

CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ

Con đường sanh tử ra vào

Thế gian có hiểu thế nào hay không?

Ôi,cuộc sống long đong trôi nổi

Biết đời nào tháo cởi được ra

Quẩn quanh trong bể ái hà

Luân hồi đảo lộn vào ra sáu đường.

Muôn ngàn kiếp không phương thoát khỏi

Nhờ Phật Ngài cứu độ thoát ra

Từ nay nương bóng Phật Đà

Tu cho dứt khỏi vào ra luân hồi.

TA LÀ PHẬT SẼ THÀNH

Ôi kiếp sống, con người như điển chớp

Chẳng khác gì, bọt nước hoặc sương rơi!

Mà mấy ai, thức tỉnh sớm kịp thời

Lo tu niệm,trong kiếp nầy cho kịp.

Đời là khổ, triền miên vô số kiếp

Lại hiếm người, sớm cãi hối ăn năn

Lấp sông mê, bể khổ hố san bằng

Đem an lạc, trở về nguồn hạnh phúc.

Biết đời khổ, phải ân cần mau tu rút

Phật thời xưa, cũng giác ngộ điều nầy

Chỉ dạy ta, hãy gấp gấp cao bay

Và xa chạy một lèo cho tới chốn.

Danh tài sắc,thật vô cùng nguy khốn

Tiền bạc vàng, lợi lộc thật gian nan

Mê đắm say, suốt kiếp lụy tàn

Mồi chung đỉnh,nhốt người vào ngục thất.

Phật thuở xưa, giàu sang đà tột bậc

Mà chẳng màng, nào vợ đẹp con xinh

Nếu hôm nay, xét nghĩ với phận mình

Chẳng đáng chút,gì đâu mà so sánh.

Mà Đức Phật cho biết rằng Phật tánh

Mọi người đều có Phật tánh như nhau

Do công tu,sớm chậm muộn hay mau

Đều cũng đắc ,quả vô sanh thành Phật.

Miễn giác ngộ, đừng say mê vật chất

Tham sân si,phiền não dứt đoạn lìa

Ráng tham thiền, nhập định tối sớm khuya

Trau rèn luyện,tâm chân cho thuần thục.

Đứt tuyệt hẳn, lũ thất tình lục dục

Lũ Tam Tâm, Tứ Tướng cũng trừ xong

Không đắm say, nhơ bợn chút tơ lòng

Ta và Phật, hẳn đồng chung thể tánh.

THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ

Chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời

Thành tâm lễ Phật mười phương

Mở lòng bác ái xót thương dân tình

Chúng con góp sức hy sinh

Tạo lập Tổ Đình thiền viện Minh Quang

Chốn nầy là cảnh thanh nhàn

Cư gia bá tánh bốn phang tựu về

Đồng chung góp sức cận kề

Lập ngôi Tam Bảo cứu mê dân lành

Chốn nầy chưa biết tu hành

Chùa chiền không có chúng sanh mê mờ

Bon chen đeo đuổi giấc mơ

Danh tài lợi sắc lu mờ tánh linh

Nhà cao cửa rộng thinh thinh

Bạc tiền xe cộ phỉ tình thú sang

Vùng nầy phần lớn giàu sang

Ít người tu tỉnh dọc ngang dẫy đầy

Không người giữ giới ăn chay

Đua chen rượu thịt bạc bài lã lê

Nay biết đạo đức quay về

Nương theo Tam Bảo cận kề lo tu

Phá tan hắc ám mây mù

Trau tâm sửa tánh tiếp thu pháp lành

Từ nay giác ngộ tu hành

Trì trai giữ giới tập tành quả công

Bền tâm chí quyết một lòng

Hành theo chánh đạo thoát vòng biển mê.

Nương theo cội giác Bồ Đề

Tu chi đắc quả sớm về Tây phương

Nhờ ân chư Phật xót thương

Trợ duyên giúp sức trên con đường học tu

Mọi người bền chí công phu

Khắp nơi bá tánh đắp bù phước duyên

Tổ Đình Thiền viện vững yên

Mọi điều thành tựu sở nguyện ước mong

Chúng con tất cả một lòng

Thành tâm đảnh lễ tạ ân Phật Trời.

TÌNH MẪU TỬ

Mẹ thương con tay bồng tay bế

Suốt cuộc đời chẳng kể gian lao

Làm con phải tính lẽ nào?

Mong sao đền đáp công lao cho vừa.

ĐẠO HIẾU

Làm cha mẹ thương con vô hạn

Mong nuôi con khôn lớn nên người

Đáp đền nghĩa mẹ ân cha

Cháu con chớ có bỏ qua hiếu từ.

NGHĨA THẦY

Đệ tử thanh danh được vẻ vang

Công Thầy giáo dưỡng khổ muôn ngàn

Ân thâm nghĩa trọng không quên được

Suốt kiếp trọn đời chẳng vỡ tan.

NGHĨA THẦY TRÒ

Thầy thương đệ tử vô cùng

Ngày đêm giáo dưỡng thủy chung vẹn toàn

Mong sao trò được khôn ngoan

Thanh danh nên phận tiếng vang muôn đời.

CHỚ NÊN LƯỜNG GẠT CỦA AI

Đời xảo trá, gian manh nhiều tội ác

Đi gạt lừa,cả am miễu đình chùa

Cả nhà thờ, thánh thất, hoặc thánh đường

Đến bô lão,thiếu nhi đều chẳng thứ.

Tưởng hay giỏi,bày kế mưu đa sự

Lấy đem về, gia đình hưởng chung nhau

Ngày chung qui, quả báo trà thế nào?

Riêng mình chịu, riêng mình cam số phận.

Có quyền thế, thì ỷ tài ỷ vận

Có kế mưu, nhờ học giỏi biết nhiều

Được khéo khơn, nhờ kiếp trước có tu

Được lanh lợi, nhờ nhiều đời kinh nghiệm

Hay hữu phước, được cao sang vinh hiển

Được quyền cao, chức tước kẻ kính tôn

Mới cống kiêu ngã mạn cho mình khôn

Lừa dối gạt, cho mình hay đắc ý!

Lời nhắn nhủ, khuyên người nên nhớ kỹ

Vay của chùa, vốn một trả mười lời

Về đời sau, suốt kiếp trả tơi bời

Câm què điếc, đui cùi điên la lết.

Trả nhiều kiếp,vẫn còn chưa tiêu hết

Mang thân rùa, cá trạnh rắn hổ lang

Nhiều đời sau, mãi khốn đốn bần hàn

Rồi than trách, suốt kiếp đời đau khổ.

Ai lầm lỡ,sớm cần mau tỉnh ngộ

Trong kiếp nầy,phải sám hối ăn ăn

Thọ Tam qui, ngũ giới các điều răn

Nguyền sám hối, xin đoái công chuộc tội.

Ở trên đời, mấy ai không tội lỗi

Đã lỡ lầm,mau sám hối sửa ngay

Hầu thoát ra, khỏi số kiếp đọa đày

Tiên Thánh Phật, cũng nhờ mau tự hối.

NÓI NHIỀU ĐỘC ÁC BỊ ĐỨT LƯỠI

Nói độc ác nhiều vướng họa tai

Chuyện không nói có ỷ mình tài

Dối gian thêm bớt gây nhiều tội

Quả báo trả đền chẳng có sai

Trồng ớt chanh hoa chua đắng xé

Trồng cam bưởi mít ngọt thơm ngay

Những người nói ác sau câm ngọng

Thụt lưỡi mắt lồi khổ lắm thay!

LỜI KHUYÊN NHẮC CHUNG SỨC XÂY DỰNG TỔ ĐÌNH

Lời kêu gọi, của Pháp Sư thống thiết

Mong Tăng Ni, hãy góp sức gia công

Nếu mỗi người, gắng chí quyết một lòng

Thì nghĩ đến, Tổ Đình nên xây dựng.

Muốn đạo pháp, được lâu dài bền vững

Thì cội nguồn, Tam Bảo phải ở yên

Cảnh trần gian, nhiều rắc rối ưu phiền

Cần có chỗ, cho chúng sanh nương tựa.

Đường đạo đức, là pháp môn cứu chữa

Bao tâm hồn, đắm đọa sớm quay về

Pháp nhiệm mầu, là khai trí phá mê

Muốn phát triển, để độ đời cứu thế.

Ở nơi nào, dù sớm mau chậm trễ

Có đất nhà, lập tịnh xá nhanh liền

Cho mọi người, được gieo kết phước duyên

Với Tam Bảo, hằng ngày lo tu học.

Qúy Tăng Ni, thường tới lui chăm sóc

Hầu tương lai, phát triển được lâu dài

Mở trung tâm, thiền viện tạo tăng tài

Thì sinh hoạt, rất nhiều bề thuận tiện.

Việc hoằng pháp,lợi sanh cần phổ biến

Mà nơi đây, có đầy đủ túc duyên

Chỗ lớn to, phương tiện dễ tu thiền

Nhờ phật tử, mỗi người chung góp sức.

Vì đạo pháp, không màng chi khổ cực

Đồng chung vai, gánh vác để trau dồi

Như chúng ta, muốn lập đức công bồi

Đồng góp đức,chung nhau thì chẳng khó.

Nhờ tất cả,khắp cùng nơi đây đó

Nhiều bàn tay, chung kết chắc thành công

Miễn mong sao, ta cố gắng hết lòng

Nhiều viên đá, xây lấp thành vẫn được.

Quý Tăng Ni, xin làm gương ứng trước

Kế tiếp theo, quý Phật tử chung nhau

Các chư thiên, hộ pháp giúp duyên vào

Thì chắc chắn, Phật trời ban toại nguyện.

Nhớ thuở xưa, có ngôi vườn Thượng Uyển

Của Kỳ Đà, Thái Tử rất đẹp xinh

Đã thành tâm, cố chi quyết tận tình

Cấp Cô Độc, còn trải vàng mua được.

Huống chi nay, mỗi người vài ba thước[10]

Thì cũng là, Cấp Cô Độc ngày nay

Nếu chúng ta, đồng tâm chí miệt mài

Thì Phật lực, chắc từ bi gia hộ.

Khiến ân nhân, khắp cùng nơi mọi chỗ

Mạnh thường quân, nhiều tín chủ hết lòng

Các bàn tay, chung góp sức gia công

Thì sớm muộn,mọi việc gì cũng được.

Nhờ quý vị, phát tâm xin ứng trước

Và nhiều người, hãy tiếp tục làm theo

Nếu thành tâm, đâu nệ khó sang nghèo

Miễn có chí, ắt thành công mọi việc.

Lời tha thiết,mong bà con rõ biết

Lập đạo tràng, là công ích lợi chung

Nên hôm nay, tôi phân giải tận cùng

Cho quý vị, góp duyên bòn công đức.

Lời tôi khuyến khích khuyên chung

Ai mà góp sức chung cùng với nhau

Tạo nên Tam Bảo chỗ nào

Cũng là phước báu không sao sánh bì

Hiện thời tuy chẳng thấy chi

Nhưng âm chất ấy mất đi bao giờ

Chúng sanh cứ mãi tôn thờ

Gương Cấp Cô Độc muôn đời còn ghi

Lập chùa phụng dưỡng Tăng Ni

Đó là phước đức không chi quí bằng

Thờ Phật,thí pháp, cúng Tăng

Ba ngôi Tam Bảo, phước bằng Thái Sơn.

THẢM ĐẤT VÀNG

Noi gương cô độc ngày xưa

Các hàng Phật tử thừa hành hôm nay.

Xưa trưởng giả trải vàng mua đất

Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng

Kỳ Viên Tịnh xá mở mang

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng pháp đăng

Nay thiện tín lòng vàng trải đất

Vì Tăng Ni, xây cất đạo tràng

Tạo Ngôi Tam Bảo mở mang

Nơi nơi rực rỡ huy hoàng pháp đăng;

Đất một mảnh lòng vàng muôn thẫm

Của một cân, công trạng ngàn cân

Vậy thô sức kém góp phần

Nhịn ăn nhịn mặc nhịn phần tiêu phá

Xây Tịnh xá một tòa rộng rãi

Dựng cốc am mấy dãy an bài

Thênh thang sân rộng lối ngay

Rào trong đất Phật ngõ ngoài đường hoan

Phật thị hiện đạo tràng cứu khổ

Tăng thừa hành thập độ ban vui!

Chư thiên vì pháp tới lui

Thiên nhơn vì pháp đắp bồi phước duyên

Phước bồi đắp nên miền Phật đảnh

Phước trồng gieo thành cảnh kiêm điền

Dòng đời biển tối vô biên

Bước lên non phước, vĩnh yên tinh thần

Hỡi Phật tử đồng tâm hội hiệp

Dưới Phật Đài hòa nhịp từ bi

Điển lành ban rãi đâu đây

Ý lành hấp thụ vui vầy gần xa.

Tay quét đất ,tay hòa cõi phước

Chân dẫm nền, chân bước dường duyên

Miệng cười nở đóa hoa liên

Lời lành ý đẹp hương duyên thơm nồng

Tâm cởi mở nhơn trung hiệp trắng

Đạo trau dồi phước gắng ân ghi

Chướng duyên dầu có sai đi

Đem ân đáp oán đổi bi ra từ

Tâm từ ái thể như tâm Phật

Trải tâm từ tế vật độ nhân

Tâm là chỗ ở tinh thần

Tâm là miếng đất nương thân muôn loài

Tâm ví chẳng dung người tội lỗi

Đất kia còn sạn sỏi gai chông

Đất chưa phải thiệt vàng ròng

Lòng chưa phải thật tâm lòng từ bi

Tâm tạo nghiệp, nghiệp trì thọ khổ

Tâm phát truyền, nguyền độ thoát mê

Oai hùng nghiệp lực Bồ Đề cứu an

Nay dâng thảm đất vàng Tam Bảo

Lập đạo tràng truyền giáo độ sanh

Công viên quả mãn đắc thành

Là nhớ phước đức để dành hôm nay

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ

Phước điền nầy muôn thuở cần gieo

Dù cho giàu có sang nghèo

Hạng nào cũng được trồng gieo đức lành

Lập Tịnh Xá lòng thành dâng hiến

Chư Tăng Ni phổ biến đạo vàng

Chúng sanh tất cả các hàng

Được nhờ ân huệ Phật ban phước lành.

Mừng cho thiện tín ở đây

Phước đức Phật ban quá đủ đầy

Vận chuyển Tăng Ni về mở đạo

Ban hành chánh pháp nhiệm mầu thay

Tiếp độ hữu duyên hồi hướng thiện

Khuyên người đa phúc kết chung xây

Dựng lập đạo tràng dìu sanh chúng

Cùng nhau tu niệm đáo phương Tây.

Phật pháp thậm thâm rất nhiệm mầu

Chuyển xoay tạo hóa khắp đâu đâu

Có người Tâm đạo có Tam Bảo

Có kẻ chân tu có nguyện cầu

Chị phát tâm lành dâng cúng hiến

Anh chung góp sức giữ dài lâu

Thiện nam tín nữ đồng tâm hiệp

Mọi sự viên thành chẳng bấy lâu.

Tịnh Xá muốn sao chóng hoàn thành

Ước mong quý vị phát tâm lành

Mỗi người chung sức chung nhau góp

Vận động bà con khắp thị thành

Tùy sức có tiền thì góp lớn

Ít tiền công quả cũng viên thành

Thương yêu đoàn kết chung nhau một

Tiếng tốt muôn đời mãi rạng danh.

Miếng ruộng phước điền đã ươm gieo

Không phân già trẻ hạng sang nghèo

Có lòng Phật chúng tâm lành tốt

Chung vốn ít nhiều phước đức theo

Con cháu chắt mình sau hưởng lấy

Tái sanh kiếp khác khỏi lo nghèo

Bởi duyên tiền kiếp trồng cây đức

Mãi mãi đời đời phước vẫn theo.

Ăn trái ngon thì toan lấy hột

Gieo lại mà mai mốt còn ăn

Nhược bằng hưởng trái hột quăng

Ngày sau thèm khát xin ăn nhà người.

Nay phước đức có dư sẳn hưởng

Cần tạo thêm con cháu sau nhờ

Bằng hôm nay mình vẫn thờ ơ

Đời kiếp khác cháu con túng thiếu.

Cúng Tam Bảo cho vay một triệu

Lời về sau bạc tỷ có thừa

Quý đạo tâm mài miệt sớm trưa

Hãy cố gắng lập công bồi đức

Nay tuy phải gian lao khổ cực

Đời kiếp sau thư thả thanh nhàn

Phước mình làm ở cõi trần gian

Về Thượng giới, âm tu toại hưởng.

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô

Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.”

Thiền Sư Vạn Hạnh

“Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ cây tươi tốt Thu qua rụng rời

Xá chi hưng thịnh việc đời

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành.”

HT Thích Mật Thể dịch

“Thân như ánh điện chớp rồi tiêu

Xuân cỏ cây xanh Thu hắt hiu

Gẫm lại sự đời ôi chán ngán

Thạnh suy mây khói thảy đều tiêu.

Thân như điện chớp có gì vương

Vạn vật đổi thay khó nghĩ lường

Thế sự thạnh suy như tuyết gá

Lên voi xuống chó nghĩ càng thương.

Thân như bóng chớp có rồi không

Xuân thịnh Thu khô chớ mựa hồng

Vạn vật đổi thay trong chốc lát

Như sương đầu cỏ chớ cầu mong.

Thân nầy giả tạm chớ bền lâu

Thay đổi không chừng tựa bóng câu

Thế sự nghĩ cùng ôi chán ngán

Khác nào giấc mộng giữa đêm thâu.

Thân như điển chớp rất là mau

Thay đổi Xuân Thu chẳng khác nào

Mới thịnh rồi suy trong nháy mắt

Cuộc đời nhanh chóng tựa chiêm bao.

Toàn Chân phụ họa

SA MÔN LÀ KHẤT SĨ

Tỳ kheo ba nghĩa chỉ đành rành

Khất sĩ trì bình tiếng nhã thanh

Phá ác diệt tiêu điều chướng ngại

Bố ma dứt hẳn tánh lòng ganh

Giới trai gìn giữ tinh nghiêm ngặt

Định huệ song tu đạo chóng thành

Chư Phật ba đời là khất sĩ

Tu hành đừng cố chấp phân tranh.

TU KHỔ

Tu khổ gian nan nói chẳng cùng

Bởi vì bổn nguyện độ sanh chung

Thức khuya dậy sớm lo tu học

Nghiệp chướng bao quanh khảo tột cùng

Kẻ trách người chê hàng yếm thế

Kẻ khinh người ngạo thể lò nung

Trân mình gánh đựng bao gian khổ

Quả nghiệp dồn theo chẳng chịu ngừng.

TU SƯỚNG

Tu sướng làm sao nói chẳng cùng

Bởi vì bổn nguyện độ sanh chung

Đói no sống chết không màng đến

Lạnh lẽo nắng mưa chẳng ngại ngùng

Danh lợi thế quyền xa dứt hẳn

Tiền tài vật chất bỏ ngoài khung

Quanh năm suốt kiếp tu niệm

Tựa thế thần tiên sướng tột cùng.

MẶC CHO THẾ SỰ

Tu thể Phật, Tiên họ kính vì

Lắm người quý trọng họ tôn ty

Xem như Thầy Tổ hay cha mẹ

Cũng có kẻ khinh chẳng nễ gì

Ố báng chống kình ôi đủ thứ

Sướng vui gian khổ biết bao khi

Nhiều cơn sóng gío rồi yên tịnh

Giới đức thanh cao khó kẻ bì

Đạo hạnh vẹn tròn ngôi quả vị

Khen chê thế sự kể làm chi.

Đã tu chấp nhận bao dồn dập

Nhắm mắt đưa chân phải cố lỳ

Tập hạnh trân mình cam gánh chịu

Chướng duyên nghịch cảnh đến rồi đi

Miễn sao thanh tịnh thường an lạc

Rộn rịp trần gian chớ ngại gì.

PHẢI TU CHO CHÍNH MÌNH

Mình tu cho mình mặc kệ ai

Thế gian vạn sự có chi nài

Tuồng đời chớp nhoáng như mây nổi

Kiếp sống tựa hồi lúc tỉnh say

Nói chẳng sao cùng đời lắm thế

Luận sao cho hết dở cùng hay

Miễn sao khai ngộ cho mình được

Kiến Tánh Minh Tâm đáo Phật đài.

CÓ CHÍ MỚI THÀNH CÔNG

Có khổ sướng vui mới biết đời

Vào lò nung đút với rèn trui

Trở thành thép cứng dùng muôn việc

Gặp phải gian lao chí chẳng lùi

Người mãi suốt đời không thử thách

Học không thi cử có gì vui?

Hỡi ai gặp cảnh bao gian khó

Quyết chí đạt thành chớ thối lui.

TRỄ CHUYẾN BAY

Đi Orlando trễ chuyến bay

Phải ngồi chờ đợi suốt trong ngày

Mới năm giờ sáng đi cho kịp

Đến một giờ mai mới đến ngay

Ngồi đợi phi trường gần chín tiếng

Nửa đêm cộng với suốt ngày mai

Đó cũng để ta rèn đức nhẫn

Không phiền buồn bực mới là hay.

THIỀN ĐỊNH

THIỀN NA TỊNH LƯ chớ lo chi

Các việc trần duyên đoạn tức thì

Đứt tai mũi lưỡi đóng lại đi

Tam tâm Tứ tướng gom về một

Lục dục thất tình đoạn tuyệt mi

Số tức điều hòa vào chánh định

Quán thông vạn pháp thảy tường tri.

NGỒI THIỀN

Nhập định ngồi thiền trói cẳng tay

Lưỡi cong đóc giọng, ngồi cho ngay

Mắt vừa khép lại tâm an tịnh

Lục tự Di Đà tưởng chớ phai

Hơi thở ra vào cho thật nhẹ

Âm dương hòa hợp kết nên thay

Tam tu thập ngoạt triều ngươn khí

Thất nhựt Cữu niên xuất lộ ngoài.

ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN

Tất cả nhân dân muốn chủ quyền

Ấy là căn bản đứng đầu tiên
Tự do báo chí hay ngôn luận

Đi lại tới lui được có quyền

Pháp luật công bình không tư vị

Ấm no hạnh phúc thái bình yên

Toàn dân mong muốn bao nhiêu đó

Dân chủ tự do có chủ quyền.

ĐÒI TỰ DO TÍN NGƯỠNG

Tôn giáo tinh thần đứng trước tiên

Tự do tín ngưỡng với nhân quyền

Tự do mở đạo khuyên tu học

Giáo hóa dạy đời hết ngữa nghiêng

Bác ái từ bi nhân hiếu nghĩa

Thương yêu quí mến nối nhau liền

Ấy là đạo đức quyền tôn giáo

Tín ngưỡng chánh chơn được chủ quyền.

ĐÒI CƠM NO ÁO ẤM

Tất cả toàn dân muốn ấm no

Sống đời an lạc chẳng sầu lo

Ngày làm tối ngủ cho thong thả

Cực nhọc mặc dầu miễm ấm no

Pháp luật công bằng không thiên vị

Công ban, tội phạt đói nghèo cho

Thương dân tựa thể thương con ruột

Hạnh phúc thái bình khỏi ngại lo.

BỔN PHẬN CHUNG

Xây dựng nước nhà chẳng riêng ai

Dù cho già trẻ gái hay trai

Chẳng phân đảng phái hay tôn giáo

Sang cả nghèo hèn cũng chung vai

Tổ quốc là chung vì dân tộc

Giống nòi liên kết chớ phân giai

Việt Nam vốn thiệt anh hào kiệt

Văn hiến muôn đời chẳng nhạt phai.

Việt Nam mình chẳng thương nhau

Bảo anh ngoại quốc làm sao thương mình

Đồng bào dân tộc chống kình

Bảo anh ngoại quốc giúp mình được không

Trong nhà mình giữ chưa xong

Đừng mong đừng đợi đừng trông người ngoài

Các nhà lãnh đạo xưa nay

Chớ nên lệ thuộc người ngoài lâm nguy.

Người dân Việt,phải yêu thương nước Việt

Là giữ gìn truyền thống của cha anh

Đừng say mê quyền lợi chạy theo danh

Mà đón rước đàn voi dày mã tổ.

Xem lịch sử,lắm người làm dân khổ

Đều cũng do, chính người Việt gây nên

Chạy theo danh, đua lợi ở một bên

Nỡ xáo thịt, nồi da đành tương sát.

Theo ngoại quốc, để tiếp tay cướp đoạt

Mất chủ quyền,dân tộc nước nhà Nam

Lợi cá nhân, mà đất nước phải cam

Dưới đô hộ, người thực dân khát máu.

Xin khuyên nhắc, người đứng ra lãnh đạo

Nghĩ giống nòi, dân tộc đứng đầu tiên

Đừng chạy theo,quyền lợi với bạc tiền

Mà bán đứng dân mình cho ngoại quốc.

BÁN ĐỨNG LƯƠNG TÂM

Những kẻ Việt gian chẳng kể gì

Đam mê dục lạc, tánh cuồng si

Lợi danh trước mắt, đành che khuất

Vàng bạc tiền tài, chẳng kể chi

Miễn được phận mình no ấm cật

Còn ai sống chết biết làm gì?

Mới gây tội ác làm dân khổ

Tội nghiệp người dân bảo phải vâng

LÒNG TỪ CỦA ĐỨC PHẬT

Đức Phật tình thương cả vạn loài

Ngài là toàn giác Đấng Như Lai

Biết đời đau khổ càng say đắm

Đem phép huyền linh mới chỉ bày

Biển khổ Ta Bà luân chuyển mãi

Sanh già đau chết cứ bi ai

Tham gian ác quấy gây sầu khổ

Quả nghiệp vần xoay lên xuống hoài.

LƯU NIỆM CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HOẰNG PHÁP

Lời cảm nghĩ, phái đoàn tôi hướng dẫn

Đi hành hương, và hoằng pháp vừa qua

Trong thánh tư, ngày hăm bảy kể ra

Người số một, là Giác Nhiên Hòa Thượng

Kế thứ nữa, là Liên Chi Ni Trưởng

Tại Hawthorne,là Tịnh Xá Ngọc Thiền

Cùng thiện nam,tín nữ thật hữu duyên

Gần bốn chục, trong phái đoàn hoan hỷ

Thăm viếng cảnh, cúng chúa chiền bố thí

Và trợ duyên,hoằng pháp tại Maui

Phái đoàn đi, đông đảo thật là vui

Viếng thắng cảnh, danh lam chùa các nước

Đến chùa Nhựt, giống Vũng Tàu bãi Trước

Mọi người đi, tắm biển thật là vui

Chùa Đại Hàn, thật lộng lẫy cao sang

Và chùa Thái, Sư Tăng nhiều tượng Phật .

Các chùa Tàu,lắm công trình xây cất

Thật lớn to, đồ sộ quá trang nghiêm

Chùa ngôi nào, cũng đẹp đẽ vô biên

Nhìn xét lại, chùa Việt Nam quá tủi.

Chùa Linh Sơn, nằm dưới triền dốc núi

Đượm thắm tình, đạo vị của Việt Nam

Thiền viện Chơn Không Sư Thông Hải hết lòng

Mở lớp học, dạy các em Việt ngữ.

Thầy Thông Hải, vừa đang lo thi cử

Bận học hành, phần lo việc chùa chiền

Tuy chùa nghèo, nhiều Phật tử hữu duyên

Hai chùa Việt,Hạ,Uy Di rất quí.

Tuy chùa nhỏ, được thầy trò chung thủy

Hết lòng lo phụng sự cửa thiền gia

Chùa Linh Sơn, thầy Trí Hải tài ba

Đứng tổ chức,tôi đăng đàn thuyết pháp.

Quý Phật tử, qui tựu về đông đảo

Mời Tăng Ni, đến dự tiệc thanh trai

Dự tiệc xong, tôi thuyết pháp đề tài

Tình Thương mới, chứa chan đầy nhựa sống.

Nếu tất cả,mọi người tròn bổn phận

Thương yêu nhau, dứt thù hận tranh đua

Đồng cùng tu, đạo quả chóng viên thành

Đền ân Phật, và tròn xong bổn phận.

Đảo Maui,Phật tử nhiều tinh tấn

Rước đưa đi, xem cảnh thật là vui

Đi suốt ngày, tối về luận giảng kinh

Quý Phật tử, tưng bừng đều hoan hỷ.

Lời thuyết pháp, nghe càng thêm thắm thúy

Cầu ước mong, Hòa Thượng đến nhiều lần

Lo cúng dường các Phật tử rần rần

Khi tiễn bước, lòng tràn đầy lưu luyến.

Đến tận nơi, ngoài phi trường đưa tiễn

Cầu chúc nhau, mọi may mắn bình an

Và tương lai,lúc rảnh rỗi thanh nhàn

Xin hứa hẹn, sớm đoàn viên tái ngộ.

Thầy Thông Hải, thật có nhiều đức độ

Tuổi trẻ trung, mà tài trí thông minh

Thầy đứng ra, tổ chức giảng pháp kinh

Vẫn liên tục, tám đêm không ngừng nghỉ

Hạnh Hòa Thượng, là ban hành pháp thí

Tuy tuổi già, mà tâm trí tinh tường

Lòng vị tha,bác ái rộng tình thương

Ban pháp nhũ, trào dâng như suối chảy.

Ai thắc mắc,những điều gì ngang trái

Cứ hỏi ra, Ngài giải đáp ngay liền

Cho mọi người,thấy rõ lý căn nguyên

Thật thâm thậm,pháp mầu hay tuyệt diệu.

Chuyến hoằng pháp, giảng ra ai cũng hiểu

Tám đêm qua, thức tỉnh lắm nhiều người

Băng pháp kinh, cũng ban rãi tận nơi

Truyền ngũ giới, Tam qui nhiều Phật tử.

Gây ảnh hưởng,lại thêm nhiều danh dự

Cho đạo tràng, Tam Bảo tại Hawaii

Phái đoàn đi, tuy mệt nhọc đêm ngày

Nhưng thỏa nguyện,ai cũng đều hoan hỷ

Vì giúp sức, trợ duyên ban pháp thí

Và lợi tha, hạnh xá kỷ xá nhân

Viết nơi đây, chỉ tóm tắt đôi phần

Để ôn lại, chuyến hành hương hóa đạo.

TÁM ĐÊM THUYẾT PHÁP

Tôi lược thuật qua cả chín ngày

Phái đoàn hoằng pháp đến Hawaii

Quý chư Tôn Đức Tăng Ni đón

Phật tử tại gia cũng hiệp vầy

Viếng các danh lam chùa các nước

Thăm nhiều thắng cảnh khắp đó đây

Tuyên lưu chánh pháp đêm hằng giảng

Khuyến hóa nhân sanh thật đủ đầy.

BÀI CẢM TÁC NỖI THƯƠNG TÂM.

HT Thích Giác Nhiên

Miền Trung lụt, bao người đang đắm đuối!

Vì thương tâm, tôi mới tả đôi lời

Khổ diễn ra, là cũng bởi tai trời

Giông bão tố, nước dâng lên tràn ngập.

Nhà cửa đổ, vì qua cơn bão táp

Súc vật đều, theo dòng nước cuốn trôi

Cả hoa mầu, cũng quét sạch hết rồi

Nước chảy mạnh, như thác trên đổ xuống.

Trên chục vạn, mạng người theo nước cuốn

Kẻ còn thây, người trôi dạt biển khơi

Nhiều tử thi, bị sóng gió tơi bời!!!

Vướng giây thép, vướng đọt tre quạ xé.

Thảm thương nhứt, cho các em còn bé

Nước đùa lên, còn có tiếng kêu Trời

Người trẻ trung, thì trôi giạt giữa vời

Ra giữa biển, cũng chìm sâu xuống đáy,

Gió nguồn thổi, làm cả mình tê tái

Vọp bẻ rồi, dường tựa thể trói tay

Mười mấy ngày, gặp phải đám mưa dai

Không dứt hột, không lửa than chi hết.

Vì đói quá, nên nhiều người phải chết

Cảnh thương tâm, đã diễn tả phô bày

Gió ào ào, lạnh buốt cả ngày đêm

Thân vất vã, với màn trời chiếu lá.

Còn nỗi khổ, khó làm sao diễn tả

Kẻ chết anh, người chết mẹ chết con…

Tiếng kêu xin Chúa Phật cứu cứu con

Người nức nở, khóc òa trong mưa gió.

Ôi! cảnh trạng, thế gian nầy hiếm có

Một cụ già,bỏ đứa cháu trong lu

Nước đẩy trôi ra giữa biển mịt mù

Bà chết trước, còn cháu sau cũng chết.

Cảnh đau đớn, không làm sao nói hết

Có mẹ già lấy giây cột sáu con

Nước không thêm thì con mẹ đồng còn

Bằng dâng nữa thì chết chung một chổ

Nhưng thác nước, trên nguồn càng mạnh đổ

Dưới thủy triều,cứ mãi mãi trào dâng

Nên bao người, phải chìm đắm từ lần

Ôi, giãy dụa rồi hụp trồi đau đớn.

Nhiều thảm cảnh đã diễn ra rung rợn

Xác lều bều, mà không có chỗ chôn

Đường xá trôi, nhà cửa sập kinh hồn

Cây xơ xác lớp gãy ngang, trốc gốc!

Tiếng rên xiết,của muôn người than khóc

Nỗi thương tâm, đã xuất hiện rõ ràng

Vậy hỡi ai, muốn tìm cách cứu nàn!

Giúp những kẻ,đang khổ đau trầm lụy.

Có tiền gạo, cũng cần nên bố thí

Có áo quần, dầu,thuốc lại đem cho

Chén cơm nầy, được nuôi dạ ấm no

Còn quí báu, hơn bình thường lẫm dựa.

Nên nói: Một nắm khi đói bằng một gói khi no

Của tuy tơ tóc,chớ nghĩa so ngàn trùng

Bà con mình, đang đói rét cảnh lạnh lùng

Ta đâu nở ngoảnh mặt làm ngơ sao đành.

GIÚP MỘT MÁI NHÀ.

Một mái nhà, giữa tình thương dân tộc

Cần giúp nhau, giữa trong lúc ngặt nghèo

Khuyên bà con, cô bác ráng làm theo

Hãy cố gắng, khuyến khích người cố gắng

Người như ta, rủi kém phần may mắn

Lũ lụt trôi, nhà cửa sạch hết rồi

Thương xót người,cha mẹ chết mồ côi

Thân vất vả, với màn trời sương chiếu

Thử hỏi ta, hãy cần nên tìm hiểu

Giả như mình, gặp cảnh ấy khổ chăng

Như có ai, giúp thuốc uống miếng ăn

Hay mảnh áo, ngôi nhà ân biết mấy
Cảnh lạnh lẽo, như ai trông ngó thấy

Nắng mưa sương, cam chịu với tháng ngày

Bịnh ốm đau, cũng đành phải bó tay

Thì thử hỏi, ta làm ngơ sao được

Kẻ hữu phước, được ăn trên ngồi trước

Tiền bạc nhiều,thêm vật chất dư thừa

Bớt phần nào, chỉ nhỏ giọt móc mưa

Là bố thí, thi ân bòn phước đức

Năm bảy người, hợp cùng nhau chung sức

Môt mái nhà, ân đức lớn vô ngần

Cả suốt đời, họ đâu nở quên ân

Và hiện tại, thầy mến thương quí trọn

Quý ân nhân, có tấm lòng lớn rộng

Giúp đỡ người,mà quên cả thân mình

Đáng tôn thờ, một đức tánh hy sinh

Trên Phật Thánh, Thần Tiên thường gia hộ.

ĐỔI HỌA CẦN LÀM PHƯỚC.

Làm phước chuyển xoay quả nghiệp nhiều

Phước nhiều oan nghiệp sớm trừ tiêu

Gặp ai hoạn nạn cơn đau khổ

Bố thí giúp cho phước đức nhiều

Giảm bớt tội oan và nghiệp chướng

Sống đời hạnh phúc, thác mau siêu

Đời sau, kiếp khác sang giàu có

Nhắn nhủ bà con nhớ mấy điều

TÌNH THƯƠNG KHÔNG BIÊN GIỚI

Đức Phật dạy, tình thương không biên giới

Nguyện độ tha, gồm bốn loại chúng sanh

Nếu như ai, có đầy đủ duyên lành

Thì hóa độ, không từ nan tránh lánh

Lòng Bác ái, đức Từ bi Phật Thánh

Thương chúng sanh như con đỏ của mình

Nên các Ngài, đã tận tụy hy sinh

Từ vô thủy, đến nay hoằng hóa độ.

Thương sanh chúng, quẩn quanh vòng từ khổ

Xuống lên hoài, trong cảnh giới Ta Bà

Kiếp luân hồi, sanh tử mãi vào ra

Danh tài sắc,tiền tình bao cám dỗ.

Là vực thẳm, bể sâu hàng hầm hố

Vướng vô rồi,thì khó tháo cởi ra

Hết đời nầy, kiếp nọ mãi đắm sa

Càng tạo nhiệp,gây nhân nhiều quả báo.

Pháp huyền diệu, của Phật ban cởi tháo

Là tình thương, phải chan chứa bao la

Cả chúng sanh, chung nhau thể một nhà

Đừng phân biệt,tranh chấp chi nói giống.

Ta như người, vẫn cùng chung muốn sống

Hưởng bình an, hạnh phúc mãi miên trường

Thì phải nên, mở rộng tấm lòng thương

Không thù oán,ghét ganh niềm đố kỵ.

Còn mở rộng, tâm từ bi bố thí

Giúp đỡ người,lâm bệnh hoạn tai nàn

Hay bần cùng,khốn khó cảnh lầm than

Thì tương ái, tương thân cần giúp đỡ.

Nay miền Trung, lũ lụt làm tan vỡ

Nhà cửa tiêu, người bệnh ,chết…khá nhiều

Nhờ mỗi người,vận động xúm gọi kêu

Chung góp sức, tạo ngôi nhà tương ái.

Tấm lòng thành, quí ân nhân hợp lại

Thì nạn nhân, lũ lụt đỡ biết bao

Một chén cơm, mảnh áo đóng góp vào

Quí hơn lúc, bình thường kho lẫm vựa.

Xem phim ảnh, chạnh lòng đau chan chứa

Không làm sao, ngăn giọt lệ trào dâng

Thấy dân mình, thiếu thốn khổ muôn phần

Nước lũ cuốn, nhà cửa tiêu hết sạch.

Cả súc vật, hoa mầu đều trắng bạch

Còn thân nhân, người chết kẻ ốm đau

Cảnh trạng nầy, thấy thương xót biết bao

Nên kêu gọi, thiết tha lòng nhân đạo.

Cho chén thuốc, mảnh quần hay manh áo

Được mái nhà,muôn đời kiếp nhớ ân

Vậy chúng ta, hãy cố gắng ân cần

Tìm cách giúp, chắc Phật Trời gia hộ.

Phước đức nầy, thật lớn cao tột độ

Hơn xây đền, lập miễn tạo chùa chiền

Phật dạy rằng, nên tạo kết phước duyên

Cứu sanh chúng,là đền ân chư Phật.

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên viết trên chuyến bay đi New York ngày 5-1-2000

NHÂN QUẢ MUÔN ĐỜI

TẠI SAO ĐƯỢC LÀM VUA

Đời trước tu nhân tích đức nhiều

Được người quí trọng kẻ thương yêu

Quan dân tôn kính lên ngôi vị

Hưởng phước làm vua mặc nhiều điều.

TẠI SAO ĂN MÀY?

Xảo trá gian manh cướp trộm người

Mượn vay không trả nợ dư thừa

Khinh chê thị mặc ai nghèo khó

Tái kiếp ăn xin chẳng hổ người.

TẠI SAO MANG BỆNH SUỐT ĐỜI

Tiền kiếp sát sanh giết hại nhiều

Thú muông chết thảm biết bao nhiêu

Chặt đầu mổ bụng phanh da thịt

Quả báo về sau bệnh hoạn nhiều.

TẠI SAO NGƯỜI MẠNH KHỎE SUỐT ĐỜI?

Nhiều kiếp nhiều đời thí thuốc men

Thấy ai bệnh hoạn đói nghèo hèn

Thi ân bố đức nhiều vô số

Mạnh khỏe suốt đời họ nể khen.

TẠI SAO HỌ DƯ ĂN?

Bố thí cúng dường tạo phước duyên

Cửa nhà quần áo hoặc cơm tiền

Thường hay giúp đỡ ai nghèo thiếu

Kiếp khác sang giàu sướng tợ Tiên.

TẠI SAO NGU DỐT?

Tiền kiếp khinh chê ố ngạo đời

Ỷ mình lanh lợi hại cùng nơi

Trẻ già lớn nhỏ không dung thứ

Ngu dốt đời sau trả tức thời.

TẠI SAO GIỎI HAY?

Những kẻ giỏi hay phước đức nhiều

Căn lành gieo giống biết bây nhiêu

Kiếp nầy phước lộc thêm tài đức

Những kẻ giỏi hay phước đức nhiều.

NGHIỆP DỒN TRẢ MAU

Quả nghiệp dập dồn trả sớm mau

Chớ nên than trách tại làm sao?

Bởi nhân tiền kiếp ta vay tạo

Lưu lại kiếp nầy trả chớ nao.

TẠI SAO NGHÈO KHỔ?

Đời trước tạo vay quá sức nhiều

Gồm thâu thiên hạ biết bao nhiêu

Bất nhân thất đức gieo nhân xấu

Lưu lại đời nầy khổ quạnh hiu.

TẠI SAO ĐƯỢC SANG GIÀU?

Nhiều kiếp nhiều đời tạo phước duyên

Cất chùa lập miễu giúp cho tiền

Phóng sanh bố thí bòn công đức

Nên kiếp đời nầy sướng như Tiên.

TẠI SAO NGU ĐẦN ?

Bởi ỷ khôn ngoan dối gạt lường

Khinh người thị mạt chẳng lòng thương

Mưu sâu kế độc gian tham ác

Tại kiếp ngu đần nghiệp nó vương.

TẠI SAO THÔNG MINH ?

Bố thí pháp lành khắp rãi ban

Kính trên nhường dưới được chu toàn

Lập công bồi đức nhiều duyên phước

Trí tuệ dồi dào phúc lộc sang.

TẠI SAO ĐUI ĐIẾC?

Đui điếc bởi vì ác độc hung

Nhân tâm gây tội nói không cùng

Nhiều đời tích tạo giây oan nghiệp

Đui điếc trả đền số phận chung.

TẠI SAO CÂM QUÈ ?

Chửi rủa mắng nhiều đánh đập lung

Gieo nhân ác cảm khắp lan cùng

Chung qui gánh lấy nhiều oan nghiệp

Đui điếc câm què bởi dữ hung.

CÓ TẬN THẾ HAY KHÔNG?

Nay xin giải những điều khúc chiết

Cho mọi người hiểu biết ra sao?

Chừng nào tận thế lâu mau?

Sấm truyền thì nói đến sau hai ngàn (2000)

Người tu Phật khôn ngoan nên biết

Phật dạy rằng: “Chân thiệt bất hư”

Tuần hoàn vũ trụ như như

Có sanh có diệt có từ riêng ai

Bầu vũ trụ mênh mông bao quát

Muôn vạn trùng quả đất bên trong

Cái sanh cái diệt xoay vòng

Đó là Tứ Đại: có,không luân hồi

Đất thành trụ đến đi rồi diệt

Chẳng khác người giống hệt như in

Sanh,già, đau ,chết…rồi sinh

Luân hồi quanh quẩn,muôn nghìn kiếp qua

Gồm tất cả gần xa vạn vật

Cũng theo vòng ,thành ,trụ, hoại không

Đó là định luật xoay vòng

Ngày sinh thí biết, ngày vong ai tường?

Đúng với nghĩa thiên cơ bất lậu

Để cho đời chẳng tạo nghiệp duyên

Nếu ai biết được hiện tiền

Ắt là tạo tội liên miên tầy trời.

Bởi cớ ấy nên cơ mầu nhiệm

Chẳng cho ai biết trước ngày về

Thế mà người mãi đắm mê

Đặt điều lừa dối nói về nay mai

Đồn tận thế,ngày nay cũng thế

Làm sao ai biết trễ hay mau

Thiên cơ ai dám nói vào

Phạm nhằm Thiên định tránh sao tội hình

Chỉ có kẻ vô minh không biết

Nói đại càng không trúng thì thôi

Hay người lợi dụng ngoài môi

Nói sao có lợi để rồi kiếm ăn

Bày mê hoặc gạt người biến chế

Nên cho rằng tận thế hai ngàn

Để người dâng cúng bạc vàng

Đó là lợi dụng của hàng bất lương.

ĐỜI NGƯỜI BIẾT ĐẠO HƠN KẺ VÔ NHÂN

Đời tận ác, thì mới là tận thế

Đời biết tu, không tận thế bao giờ

Đời ác gian, làm thay đổi bất ngờ

Đời đạo đức, hiền lành thời an lạc.

Người nhân nghĩa, không bao giờ làm ác

Người ăn chay, giữ giới biết tu hiền

Người chánh chơn, không làm một ai phiền

Người ngay thẳng, giúp đỡ người mọi việc.

Biết nhân nghĩa, không bao giờ làm ác

Biết lý công, vũ trụ ráng dồi trau

Biết kiếp người tựa thể giấc chiêm bao

Biết vạn vật, tuần hoàn xoay chuyển mãi.

Đạo cứu thế,dứt trừ tiêu oan trái

Đạo cứu đời, không vụ lợi cầu danh

Đạo chánh chơn, không chen lấn đua tranh

Đạo giải thoát, mới là chân hạnh phúc.

Hơn thua nhau, cũng vì trong với đục

Hơn làm gì, thua cũng chẳng làm gì

Hơn hại người, cũng đi xuống âm ty

Hơn đạo đức, mới là hơn quí báu.

Kẻ không hiểu, mới ác gian tàn bạo

Kẻ rõ đường, sanh tử kiếp luân hồi

Kẻ tỉnh rồi, chớ ỷ lại buông trôi

Kẻ trí thức, sớm quay về cội giác.

Vô đạo đức, mới gian tham tội ác

Vô luân thường, đạo lý mới tương tàn

Vô phước lành, mới khổ sở gian nan

Vô nhân nghĩa, nên suốt đời khốn đốn

Nhân quả tốt,nhiều kiếp đời toại hưởng

Nhân quả lành, con cháu mãi sang giàu

Nhân đời nầy, lưu đời kiếp về sau

Nhân gieo trước, hái quả sau chắc chắn.

CÔNG LÝ ĐỊNH NHÂN

Công lý định phân đã rõ ràng

Nhân nào quả nấy chớ lo toan

Sớm mau chậm muộn do mình tạo

Công lý định phân đã rõ ràng.

THÁO MỞ OAN GIA CHỚ CỘT VÀO

Oan trái cởi ra chớ cột vào

Đời người tựa thể giấc chiêm bao

Hơn thua rồi cũng buông tay trắng

Uổng kiếp đời ta mãi lộn nhào.

Thế thường thù ghét tố tụng nhau

Tranh chấp lợi quyền chỗ thấp cao

Gây nghiệp tạo nhân nhiều quả báo

Luân hồi đền trả mãi ra vào.

Biết tu tha thứ tháo buông ra

Mang kiếp làm người khổ lắm a

Dù nợ tiền khiên chi cũng bỏ

Từ bi hỷ xả tháo buông ra.

Cha mẹ anh em nghĩa vợ chồng

Thầy trò bậu bạn khắp Tây Đông

Không thương thì chớ đừng ganh ghét

Tình nghĩa phút giây cũng đạo đồng.

Oan gia nghi giải cột làm chi

Tiền kiếp những gì cũng bỏ đi

Đã vương thân người sao khỏi lỗi

Rộng lòng hỷ xả đức từ bi.

Tam tụ lục hòa Phật dạy khuyên

Tu hành thì phải gắng cần chuyên

Giữ sao cho được nên tròn vẹn

Xứng đáng Nhân Hiền Phật Thánh Tiên.

Một niệm thần linh cũng hẳn tàng

Huống chi Phật Thánh hiểu muôn ngàn

Dối người chớ dối mình sao được

Tòa án lương tâm phạt, thưởng ban.

Tâm rộng khoan dung cả mọi người

Oan gia ghi giải mãi vui tươi

Sống đời không có ganh thù hận

Là bậc chân tu được vẹn mười.

Hãy nễ kính người dung thứ ta

Ta nên đối xử rất ôn hòa

Kính trên nhường dưới gìn tâm đạo

Thì Phật trong lòng chẳng có xa.

Lời nói việc làm phải giống nhau

Đó là đức hạnh gắng dồi trai

Trên đời quí nhất là chân thật

Cần phải thật hành được sớm mau.

Đừng dối lấy lòng tổn hại tâm

Tự mình trau sửa những sai lầm

Thế nào tòa án tâm mình biết

Phật Thánh tận tường rõ diệu thâm.

 

TÂN XUÂN KÍNH CHÚC

Sang năm mới, tôi thành tâm kính chúc

Chúc mọi người, được hạnh phúc miên trường

Chúc nhân loài,mở bác ái tình thương

Chúc thế giới, hưởng hòa bình chung sống.

Chúc dân Việt,mến yêu thương nòi giống

Chúc căm thù, oán hận sớm lần tiêu

Chúc hương hồn, kẻ thác thảy đồng siêu

Chúc vạn loại được toàn Chân Thiện Mỹ.

Chúc Phật tử mở từ tâm bố thí

Chúc Tăng Ni mau chứng quả Niết Bàn

Chúc nhà nhà hưởng hạnh phúc bình an

Chúc Tam Bảo trường tồn thêm phát triển.

Chúc đạo đức mỗi ngày càng tấn tiến

Chúc Đàn na, bá tánh được an lành

Chúc Thiên đường mở cửa rộng độ sanh

Chúc Địa ngục khép cửa vào kín lại

Chúc tất cả, mở tấm lòng nhân ngãi

Chúc ai ai cũng giữ giới trì trai

Chúc tình thương rộng mở khắp muôn loài

Chúc sanh chúng nương trở về bến giác.

 

 

Trân trọng kính chúc

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên


 

[1] 1 gallon

[2] 2 ly lớn

[3] 12 giờ

[4] Biêu:Bill (hóa đơn trả nợ)

[5] Gas: Hơi đốt

[6] Mọt Ghết: Mortgage (nợ tiền nhà)

[7] Mồng một tháng giêng vía Di Lạc Tôn Phật

[8] Mục Kiền Liên Tàu dịch là Đại Thái Thức,tức là bậc trí thức rộng lớn.

 

[9] Con ngạ quỷ là tâm địa keo kiệt ích kỷ bỏn xẻn

[10] Mỗi thước đất một trăm Mỹ kim

---o0o---

Vi tính: Kim Thư
Trình bày: Vĩnh Thoại

Cập nhật: 01-03-2008

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544