Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 Nhà Thơ Đinh Hồi Tưởng
(Đạo hiệu Thích Tấn Tuệ)
   


Bùi Giáng, nhà thơ vang vọng mãi. Đinh Hồi Tưởng
Một thoáng bâng khuâng. (tập thơ) Đinh Hồi Tưởng
Gió từ tay Mẹ (tập thơ) Đinh Hồi Tưởng
Ẩn hiện (tập thơ) Đinh Hồi Tưởng
Cánh nhạn đường mây. (tập thơ) Đinh Hồi Tưởng


 

---o0o---

 

Cập nhật: 01-09-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544