Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 
 

Cư Sĩ Tuệ Nga Diệu Minh
Tên thật Trần Thị Nga. Sinh năm 1936 tại phủ Từ Sơn, Bắc Ninh. Phật tử gia đình Minh Tâm chùa Quán Sứ Hà Nôi. Làm thơ từ năm 17 tuổi, hội viên Thi Đàn Quỳnh Dao, Sài Gòn. Tuệ Nga sống cùng gia đình tại miền bắc tiểu bang California và Oregon, Hoa Kỳ.

Trong giấc mơ tiền kiếp
Thấy mình giữa đồi hoa
Tay ôm đầy bông ngát
Miệng niệm A Di Đà

 

 


Suối hoa (tập thơ, 1999) Tuệ Nga
  Hoa Đài Kính Dâng (tập thơ) Tuệ Nga
  Từ Dòng Sông Trang (tập thơ) Tuệ Nga
  Hạt bụi vô thường (thơ mới sáng tác) Tuệ Nga
  Lời Kinh thơm gió biển (thơ mới sáng tác) Tuệ Nga
  Về bên Suối Tịnh (tập thơ, 2007) Tuệ Nga
  Niệm Phật sớm bình minh (2009) Tuệ Nga
  Đạo Trong Thơ  (2010) Tuệ Nga
  TV Quảng Đức mang tinh thần Bồ Tát (2010) Tuệ Nga

Nhạc:

Dưới Đàn Sen. Thơ Tuệ Nga. Nhạc: Quý Luân. Ca Sĩ Trung Hậu trình bày
Chấp Tay Niệm Phật. Thơ: Tuệ Nga; Nhạc: Quý Luân; Ca Sĩ Hương Lan trình bày
Lượm hạt Bồ Đề (nhạc nền).  Nhạc: Nguyễn Tuấn. thơ: Tuệ Nga
Lượm hạt Bồ Đề. Nhạc: Nguyễn Tuấn. thơ: Tuệ Nga. Ca Sĩ Thụy Vân hát
Tìm Nụ Cười. Thơ : Tuệ Nga, Nhạc: Nguyễn Tuấn. Ca Sĩ Tuyết Mai

Xem trang của Nhạc Sĩ Quý Luân

 

 

---o0o---

Vi tính & trình bày: Tuấn Hải - Nguyên Thanh

Cập nhật: 01-07-2010
Khởi đăng: 01-09-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544