Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo và Thời Đại


...... ... .

 

Những sửa đổi cần thiết cho sự vững mạnh

 của Giáo hội trong thiên niên kỷ 3

HT Thích Trí Quảng

---o0o---
 

Sinh hoạt Phật giáo của các tỉnh, thành cả nước cũng như toàn thể Tăng Ni Phật tử đang nô nức hướng về Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ V sắp tổ chức vào cuối năm nay. Đây là Đại hội Phật giáo của đầu thiên niên kỷ 3, cũng là thời điểm mà mọi hoạt động của nhân dân cả nước ta đang chuyển mình với nhiều cải cách lớn để đưa đất nước đi lên ngang tầm với thời đại về mọi mặt.

Riêng Giáo hội Phật giáo chúng ta đã hoạt động trải qua 4 nhiệm kỳ, thành tựu được việc thống nhất trọn vẹn sinh hoạt Phật giáo cả nước. Và đồng thời trong quá trình 21 năm hoạt động, Giáo hội cũng đã thành công một số việc quan trọng như: thống kê Tăng Ni tự viện, mở trường đào tạo Tăng tài, nhiều Tăng Ni đã tốt nghiệp đại học và trên đại học, mở các khóa đào tạo giảng sư. Ngoài ra, cũng có nhiều Tăng Ni được gửi đi du học nước ngoài, đã tốt nghiệp tiến sĩ và trở về nước, đang chờ đợi được đóng góp trong Giáo hội, cùng nhiều thành quả khác của các ban ngành trong Giáo hội.

Hiện nay, với số lượng không ít những Tăng Ni trẻ tuổi có học vị, họ đã được trang bị kiến thức Phật học lẫn thế học và đầy nhiệt tâm phục vụ đạo pháp, thiết nghĩ đây là nguồn nhân lực vô cùng quý báu sẽ phục vụ tốt cho Giáo hội để đẩy mạnh mọi sinh hoạt của Phật giáo chúng ta tiến triển cho kịp với nhịp độ tăng trưởng của xã hội ở thiên niên kỷ 3.

Tuy nhiên, nếu cơ chế của Giáo hội không được sửa đổi và giữ nguyên bộ máy hành chánh quá cồng kềnh và kém hiệu quả, thì chắc chắn sẽ làm mai một nhiều nhân tài đáng kể trong Phật giáo, quả là uổng phí vô cùng và gây cản trở không ít cho sự phát triển của Giáo hội chúng ta.

Hướng về Đại hội Phật giáo kỳ V và thiết thực đóng góp cho Giáo hội vững mạnh trong tương lai, Tăng Ni Phật tử cả nước cần tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng một Hiến chương thiết thực có hiệu quả và những nghị quyết của Giáo hội cho mọi hoạt động Phật sự của 5 năm tới theo một phương hướng phù hợp với tình hình mới của đất nước, của thời đại. Đồng thời, cần bầu cử một Hội đồng Trị sự gồm các vị tôn đức có sức khỏe, có năng lực, có kinh nghiệm để đủ sức giương lên ngọn cờ chánh pháp và tập hợp được lực lượng Tăng Ni trẻ có tài đức, mới xây dựng được Giáo hội Phật giáo chúng ta vững mạnh, song hành với nhịp phát triển của đất nước, với sự tiến bộ của Phật giáo các nước trên thế giới.

Hướng về Đại hội Phật giáo kỳ V, chúng ta cùng cầu nguyện cho Đại hội thành công, cho sự phát triển vững mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung hòa bình, thịnh vượng của đất nước


---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật : 1-1-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Giáo và Thời Đại

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544