Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

NHỮNG LỜI KHAI THỊ

CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

(Trích: ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG)

THÍCH HẰNG ĐẠT & NGUYÊN PHONG

phóng tác

---o0o--- 

 

Mục Lục

 

PHẦN 1

1) - LUẬN VỀ SỰ CẢM ỨNG.

2) -  SỰ THIẾT YẾU CỦA NIỆM PHẬT CÙNG THAM THIỀN.

3) – KHAI THỊ ĐẠI CHÚNG.

4) – KHAI THỊ VỀ NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU KHI NIỆM PHẬT.

5) – KHAI THỊ VỀ TỊNH ĐỘ.

6) – PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ.

7) – KHAI THỊ CHO THỊ GIẢ ĐẲNG NGU.

8) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN HUỆ CẢNH.

9) – KHAI THỊ CHO NHÂN TRUNG TIÊN TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

10) – KHAI THỊ CHO TỪ TỊNH CHI.

11) – KHAI THỊ CHO NGÔ KHẢI CAO.

12) – BÀI TỰA VỀ TỊNH ĐỘ CHỈ QUY.

13) - QUY CHẾ NIỆM PHẬT TRONG MƯỜI HAI THỜI TẠI CHÙA HỒ TÂM.

14) – THƯ ĐÁP ĐỨC VƯƠNG.

15) – KHAI THỊ THAM THIỀN THIẾT YẾU.

16) – KHAI THỊ CHO TIÊU HUYỀN ĐOÀN.

17) – KHAI THỊ CHO CƯ SĨ VƯƠNG HIỂN NGUNG.

18) – ĐÁP QUAN TRUNG THỪA TRỊNH CÔN NHAM.

19) – KHAI THỊ PHÙNG SANH VĂN PHỤ.

20) – KHAI THỊ THIỀN NHÂN TRÍ VÂN.

 

PHẦN 2

21) – KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ THỪA MẬT.

22) – KHAI THỊ CHO SA DI TẠI TỊNH.

23) - KHAI THỊ CHO THẦY ĐẠI TỊNH

24) – KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ NHƯ LANG.

25) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN THẠCH NGỌC.

26) – KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ NHƯ THƯỜNG.

27) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN KHÁNH VÂN.

28) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN VÔ SANH.

29) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN TỰ TÔNG.

30) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN TỰ GIÁC.

31) – KHAI THỊ ĐẠI CHÚNG.

32) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN BẢO QUÝ BỔN TỊNH.

33) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN CHÂN NGỘ.

34) – KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN PHÁP CẨM.

35) - KHẮC BÀI TỰA VỀ PHẬT SỰ DU GIÀ.


---o0o---

Mục Lục | Phần 1 | Phần 2

---o0o---

Vi tính: Thích Đức Tuấn

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 06-2003

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544